Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ


KÍNH CHE MẶT CÓ VÀNH OP-D-OP
KÍNH CHE MẶT CÓ VÀNH OP-D-OP
Mã hàng : OP-D-OP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍNH CHE MẶT BẢO VỆ ORO - FACE SHIELD
KÍNH CHE MẶT BẢO VỆ ORO - FACE SHIELD
Mã hàng : FACE SHIELD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN PHỦ PHẪU THUẬT IMPLANT
KHĂN PHỦ PHẪU THUẬT IMPLANT
Mã hàng : IMPLANT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN PHỦ GIẤY VÀ KẸP KHĂN PHỦ ORO - PATIENT BIB AND CLIPS
KHĂN PHỦ GIẤY VÀ KẸP KHĂN PHỦ ORO - PATIENT BIB AND CLIPS
Mã hàng : PATIENT BIB AND CLIPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN ĐỰNG DỤNG CỤ
KHĂN ĐỰNG DỤNG CỤ
Mã hàng : KHĂN ĐỰNG DỤNG CỤ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KẸP FILM X RAY - X RAY FILM HOLDER
KẸP FILM X RAY - X RAY FILM HOLDER
Mã hàng : X RAY FILM HOLDER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG RĂNG SỮA (MILK TOOTH BOX)
HỘP ĐỰNG RĂNG SỮA (MILK TOOTH BOX)
Mã hàng : MILK TOOTH BOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY ORO - RETAINER BOX
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY ORO - RETAINER BOX
Mã hàng : RETAINER BOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY (TRAY CASE)
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY (TRAY CASE)
Mã hàng : TRAY CASE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG HÀM GIẢ ORO - DENTURE BOX
HỘP ĐỰNG HÀM GIẢ ORO - DENTURE BOX
Mã hàng : DENTURE BOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG GÒN VIÊN ORO - COTTON ROLL AND DISPENSER
HỘP ĐỰNG GÒN VIÊN ORO - COTTON ROLL AND DISPENSER
Mã hàng : COTTON ROLL AND DISPENSER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DỤNG CỤ VỆ SINH RĂNG MIỆNG POWER FLOSS
DỤNG CỤ VỆ SINH RĂNG MIỆNG POWER FLOSS
Mã hàng : POWER FLOSS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỤC CẮN ORO - MOUTH PROP
CỤC CẮN ORO - MOUTH PROP
Mã hàng : MOUTH PROP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỤC CẮN MIRAHOLD BLOCK
CỤC CẮN MIRAHOLD BLOCK
Mã hàng : MIRAHOLD BLOCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ KIT PHẪU THUẬT IMPLANT VÔ TRÙNG - SURGICAL IMPLANT KIT
BỘ KIT PHẪU THUẬT IMPLANT VÔ TRÙNG - SURGICAL IMPLANT KIT
Mã hàng : SURGICAL IMPLANT KIT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẢO QUẢN PHIM CHỤP ORO - BARRIER FILM & DISPENSER
BẢO QUẢN PHIM CHỤP ORO - BARRIER FILM & DISPENSER
Mã hàng : BARRIER FILM & DISPENSER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BANH MÔI ORO - CHEEK RETRACTOR
BANH MÔI ORO - CHEEK RETRACTOR
Mã hàng : CHEEK RETRACTOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BANH MÔI OPTRAGATE
BANH MÔI OPTRAGATE
Mã hàng : OPTRAGATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BANH MÔI ARCFLEX
BANH MÔI ARCFLEX
Mã hàng : ARCFLEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO NỘI NHA MINI ENDO-BLOC
THƯỚC ĐO NỘI NHA MINI ENDO-BLOC
Mã hàng : MINI ENDO-BLOC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO NỘI NHA ENDO RULER
THƯỚC ĐO NỘI NHA ENDO RULER
Mã hàng : ENDO RULER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BƠM SILICONE LỎNG ORO - DISPENSING GUN
SÚNG BƠM SILICONE LỎNG ORO - DISPENSING GUN
Mã hàng : SÚNG BƠM SILICONE LỎNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN FUJI CEM - GC PASTE PAK DISPENSER
SÚNG BẮN FUJI CEM - GC PASTE PAK DISPENSER
Mã hàng : SÚNG BẮN FUJI CEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN COMPOSITE VIVADENT
SÚNG BẮN COMPOSITE VIVADENT
Mã hàng : SÚNG BẮN COMPOSITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN COMPOSITE ORO - COMPULE GUN
SÚNG BẮN COMPOSITE ORO - COMPULE GUN
Mã hàng : COMPULE GUN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN COMPOSITE DENSPLY (COMPULES TIPS GUN)
SÚNG BẮN COMPOSITE DENSPLY (COMPULES TIPS GUN)
Mã hàng : COMPULES TIPS GUN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA CÓ THƯỚC ĐO
HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA CÓ THƯỚC ĐO
Mã hàng : HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX (ENDODONTIC BOX, ENDO FILES HOLDER)
HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX (ENDODONTIC BOX, ENDO FILES HOLDER)
Mã hàng : HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ORO - BUR HOLDER
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ORO - BUR HOLDER
Mã hàng : BUR HOLDER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NONG DŨA ORO - ENDO BOXES
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NONG DŨA ORO - ENDO BOXES
Mã hàng : ENDO BOXES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NHỰA 168 MŨI (BUR STANDARD FOR 168 BURS)
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NHỰA 168 MŨI (BUR STANDARD FOR 168 BURS)
Mã hàng : BUR STANDARD FOR 168 BURS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN MICRODONT RA BUR BOCK
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN MICRODONT RA BUR BOCK
Mã hàng : MICRODONT RA BUR BOCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN INOX (BUR CONTAINER)
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN INOX (BUR CONTAINER)
Mã hàng : BUR CONTAINER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ALUMINUM ORO
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ALUMINUM ORO
Mã hàng : ALUMINUM ORO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐI CHÀY AMALGAM THỦY TINH
CỐI CHÀY AMALGAM THỦY TINH
Mã hàng : AMALGAM THỦY TINH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐI CHẦY AMALGAM INOX
CỐI CHẦY AMALGAM INOX
Mã hàng : AMALGAM INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC ORO - GLASS DAPPEN DISH
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC ORO - GLASS DAPPEN DISH
Mã hàng : GLASS DAPPEN DISH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
Mã hàng : CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẢNG SO MẦU VITAPAN CLASSIC
BẢNG SO MẦU VITAPAN CLASSIC
Mã hàng : VITAPAN CLASSIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẢNG SO MẦU CHROMASCOP
BẢNG SO MẦU CHROMASCOP
Mã hàng : CHROMASCOP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẢNG SO MẦU 3D VITAPAN - MASTER
BẢNG SO MẦU 3D VITAPAN - MASTER
Mã hàng : 3D VITAPAN - MASTER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LÒ XO MỞ (NITANIUM OPEN COIL SPRING)
LÒ XO MỞ (NITANIUM OPEN COIL SPRING)
Mã hàng : NITANIUM OPEN COIL SPRING
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LÒ XO ĐÓNG (NITANIUM CLOSED COIL SPRINGS)
LÒ XO ĐÓNG (NITANIUM CLOSED COIL SPRINGS)
Mã hàng : NITANIUM CLOSED COIL SPRINGS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FACEMASK - CUNG MẶT CHỈNH NHA
FACEMASK - CUNG MẶT CHỈNH NHA
Mã hàng : FACEMASK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NÚM MẶT LƯỠI LINGUAL BUTTON
NÚM MẶT LƯỠI LINGUAL BUTTON
Mã hàng : LINGUAL BUTTON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HOOKS CHỈNH NHA
HOOKS CHỈNH NHA
Mã hàng : HOOKS CHỈNH NHA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐT MINIVIS OSSTEM (ORTHODONTIC SCREW)
CHỐT MINIVIS OSSTEM (ORTHODONTIC SCREW)
Mã hàng : ORTHODONTIC SCREW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐT MINIVIS JEIL (ORTHODONTIC SCREW)
CHỐT MINIVIS JEIL (ORTHODONTIC SCREW)
Mã hàng : ORTHODONTIC SCREW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MINIVIS JEIL DUAL ANCHOR SYSTEM
BỘ MINIVIS JEIL DUAL ANCHOR SYSTEM
Mã hàng : DUAL ANCHOR SYSTEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY THÉP BUỘC LÀM SẴN KOBAYASHI
DÂY THÉP BUỘC LÀM SẴN KOBAYASHI
Mã hàng : KOBAYASHI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY THÉP BUỘC CHỈNH NHA (LIGATURE TIES)
DÂY THÉP BUỘC CHỈNH NHA (LIGATURE TIES)
Mã hàng : LIGATURE TIES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY CUNG THẨM MỸ ORTHO TECHNOLOGY
DÂY CUNG THẨM MỸ ORTHO TECHNOLOGY
Mã hàng : ORTHO TECHNOLOGY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY CUNG CHỈNH NHA ORTHOQUEST
DÂY CUNG CHỈNH NHA ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY CUNG CHỈNH NHA 3M (ARCHWIRE SYSTEMS - 3M UNITEK ORTHODONTIC)
DÂY CUNG CHỈNH NHA 3M (ARCHWIRE SYSTEMS - 3M UNITEK ORTHODONTIC)
Mã hàng : 3M UNITEK ORTHODONTIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BAND CHỈNH NHA 3M (MOLAR BAND)
BAND CHỈNH NHA 3M (MOLAR BAND)
Mã hàng : MOLAR BAND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI TRONG SUỐT HUBIT OK REAL RESIN
MẮC CÀI TRONG SUỐT HUBIT OK REAL RESIN
Mã hàng : HUBIT OK REAL RESIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ TỰ KHÓA QUICKLEAR
MẮC CÀI SỨ TỰ KHÓA QUICKLEAR
Mã hàng : QUICKLEAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ THẨM MỸ GLAM
MẮC CÀI SỨ THẨM MỸ GLAM
Mã hàng : GLAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ ORTHOQUEST
MẮC CÀI SỨ ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ DENTAURUM
MẮC CÀI SỨ DENTAURUM
Mã hàng : DENTAURUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ ĐÀI LOAN CERAMIC
MẮC CÀI SỨ ĐÀI LOAN CERAMIC
Mã hàng : CERAMIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI RĂNG 6
MẮC CÀI RĂNG 6
Mã hàng : RĂNG 6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC ORTHOQUEST
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC 3M (SMARTCLIP™ SL3 SELF-LIGATING)
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC 3M (SMARTCLIP™ SL3 SELF-LIGATING)
Mã hàng : SMARTCLIP™ SL3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI TRẺ EM BRACKET
MẮC CÀI KIM LOẠI TRẺ EM BRACKET
Mã hàng : BRACKET
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOQUEST
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOEURO
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOEURO
Mã hàng : ORTHOEURO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ORO
MẮC CÀI KIM LOẠI ORO
Mã hàng : ORO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ORMCO (MINI DIAMOND)
MẮC CÀI KIM LOẠI ORMCO (MINI DIAMOND)
Mã hàng : MINI DIAMOND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI EASY ECO
MẮC CÀI KIM LOẠI EASY ECO
Mã hàng : EASY ECO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI DENTAURUM
MẮC CÀI KIM LOẠI DENTAURUM
Mã hàng : DENTAURUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI BIONIC
MẮC CÀI KIM LOẠI BIONIC
Mã hàng : BIONIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ARCHIST KOREA
MẮC CÀI KIM LOẠI ARCHIST KOREA
Mã hàng : ARCHIST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI 3M (GEMINI MBT METAL BRACKETS)
MẮC CÀI KIM LOẠI 3M (GEMINI MBT METAL BRACKETS)
Mã hàng : GEMINI MBT METAL BRACKETS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐT PIVO EURO POST
CHỐT PIVO EURO POST
Mã hàng : PIVO EURO POST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐT PIVO EG POST MANI
CHỐT PIVO EG POST MANI
Mã hàng : PIVO EG POST MANI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐT PIVO DENTAL
CHỐT PIVO DENTAL
Mã hàng : PIVO DENTAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
XỊT RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
XỊT RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
Mã hàng : BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TÚI HẤP KHỬ TRÙNG DẠNG CUỘN - STERILIZATION ROLLS
TÚI HẤP KHỬ TRÙNG DẠNG CUỘN - STERILIZATION ROLLS
Mã hàng : STERILIZATION ROLLS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TÚI HẤP DỤNG CỤ ORO - STERILIZATION POUCHES
TÚI HẤP DỤNG CỤ ORO - STERILIZATION POUCHES
Mã hàng : STERILIZATION POUCHES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TÚI BẢO VỆ SENSOR, CAMERA INTRA ORAL - SLEEVES
TÚI BẢO VỆ SENSOR, CAMERA INTRA ORAL - SLEEVES
Mã hàng : Sleeves Sensor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN CAVIWIPES
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN CAVIWIPES
Mã hàng : CAVIWIPES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN Bossklein Surface Disinfectant Wipes
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN Bossklein Surface Disinfectant Wipes
Mã hàng : Bossklein Surface Disinfectant Wipes
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GEL RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
GEL RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
Mã hàng : BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN CAVICIDE
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN CAVICIDE
Mã hàng : CAVICIDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN BOSSKLEIN
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN BOSSKLEIN
Mã hàng : BOSSKLEIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH RỬA TAY NHANH SÁT KHUẨN ANIOSGEL 85 NPC 500 ML
DUNG DỊCH RỬA TAY NHANH SÁT KHUẨN ANIOSGEL 85 NPC 500 ML
Mã hàng : ANIOSGEL 85 NPC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ SÁT KHUẨN TAY NHANH ASIRUB 500ML
DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ SÁT KHUẨN TAY NHANH ASIRUB 500ML
Mã hàng : ASIRUB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ QUITANET PLUS
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ QUITANET PLUS
Mã hàng : QUITANET PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ HEXANIOS
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ HEXANIOS
Mã hàng : HEXANIOS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ Bossklein Instrument Disinfectant
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ Bossklein Instrument Disinfectant
Mã hàng : Bossklein Instrument Disinfectant
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH LÀM SẠCH VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG VACUCID
DUNG DỊCH LÀM SẠCH VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG VACUCID
Mã hàng : VACUCID
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH LÀM SẠCH BỒN NHỔ VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG BMS Cleanmed Suction
DUNG DỊCH LÀM SẠCH BỒN NHỔ VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG BMS Cleanmed Suction
Mã hàng : Cleanmed Suction
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN STERIA FAVODENT
DẦU XỊT TAY KHOAN STERIA FAVODENT
Mã hàng : STERIA FAVODENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN NSK HI-CLEAN SPRAY
DẦU XỊT TAY KHOAN NSK HI-CLEAN SPRAY
Mã hàng : HI-CLEAN SPRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN F1 W&H
DẦU XỊT TAY KHOAN F1 W&H
Mã hàng : F1 W&H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN BOSSKLEIN 500ML
DẦU XỊT TAY KHOAN BOSSKLEIN 500ML
Mã hàng : BOSSKLEIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN BENDECHK
DẦU XỊT TAY KHOAN BENDECHK
Mã hàng : BENDECHK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CLORAMIN B, HÓA CHẤT SÁT KHUẨN, TẨY TRÙNG
CLORAMIN B, HÓA CHẤT SÁT KHUẨN, TẨY TRÙNG
Mã hàng : CLORAMIN B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BAO BẢO QUẢN FILM X-RAY ORO - DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
BAO BẢO QUẢN FILM X-RAY ORO - DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
Mã hàng : DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
XỐP CẦM MÁU SPONGEL
XỐP CẦM MÁU SPONGEL
Mã hàng : SPONGEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT ORO - SURGICAL ASPIRATOR TIP
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT ORO - SURGICAL ASPIRATOR TIP
Mã hàng : SURGICAL ASPIRATOR TIP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT HENRY SCHEIN Surgical Aspirator Tips
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT HENRY SCHEIN Surgical Aspirator Tips
Mã hàng : Surgical Aspirator Tips
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT Ý (EURONDA MONOART)
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT Ý (EURONDA MONOART)
Mã hàng : EURONDA MONOART
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT VIỆT NAM
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT VIỆT NAM
Mã hàng : ỐNG HÚT NƯỚC BỌT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT ORO - SALIVA EJECTOR
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT ORO - SALIVA EJECTOR
Mã hàng : SALIVA EJECTOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨ PHẪU THUẬT ORO - BOUFFANT CAP
MŨ PHẪU THUẬT ORO - BOUFFANT CAP
Mã hàng : BOUFFANT CAP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LƯỠI DAO MỔ KIATO
LƯỠI DAO MỔ KIATO
Mã hàng : KIATO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHAY MANG FLOURIDE ORO - FLUORIDE TRAY
KHAY MANG FLOURIDE ORO - FLUORIDE TRAY
Mã hàng : FLUORIDE TRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG Y TẾ FA
KHẨU TRANG Y TẾ FA
Mã hàng : FA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP Face Mask
KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP Face Mask
Mã hàng : Face Mask
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG Y TẾ (SAFE MASK)
KHẨU TRANG Y TẾ (SAFE MASK)
Mã hàng : SAFE MASK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG 3M - 9001V
KHẨU TRANG 3M - 9001V
Mã hàng : 3M - 9001V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG 3 LỚP ORO
KHẨU TRANG 3 LỚP ORO
Mã hàng : KHẨU TRANG 3 LỚP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
Mã hàng : HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GÒN CHẶN NƯỚC BỌT ORO (COTTON DENTAL ROLLS)
GÒN CHẶN NƯỚC BỌT ORO (COTTON DENTAL ROLLS)
Mã hàng : COTTON DENTAL ROLLS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GIẤY ĐÁNH GC (GC MIXING PADS & GC FUJI SPATULA)
GIẤY ĐÁNH GC (GC MIXING PADS & GC FUJI SPATULA)
Mã hàng : GIẤY ĐÁNH GC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ TIỆT TRÙNG LATEX CÓ BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ TIỆT TRÙNG LATEX CÓ BỘT VGLOVE
Mã hàng : VGLOVE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ NITRILE KHÔNG BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ NITRILE KHÔNG BỘT VGLOVE
Mã hàng : NITRILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT VGLOVE
Mã hàng : VGLOVE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT HTC
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT HTC
Mã hàng : LATEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT TOPCARE
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT TOPCARE
Mã hàng : TOPCARE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT KCL
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT KCL
Mã hàng : GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT CIMAX
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT CIMAX
Mã hàng : CIMAX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG BẢO THẠCH
GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG BẢO THẠCH
Mã hàng : GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẠC SPONGES 2 X 2 IN ORO
GẠC SPONGES 2 X 2 IN ORO
Mã hàng : SPONGES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẠC SAFE GAUZE
GẠC SAFE GAUZE
Mã hàng : SAFE GAUZE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM RỬA NGAY XRAY - ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
FILM RỬA NGAY XRAY - ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
Mã hàng : ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM RỬA NGAY ERGONOM-X
FILM RỬA NGAY ERGONOM-X
Mã hàng : ERGONOM-X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM BUỒNG TỐI SKYDENT E (3X4)
FILM BUỒNG TỐI SKYDENT E (3X4)
Mã hàng : SKYDENT E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM BUỒNG TỐI FOMA DENTIX (3X4)
FILM BUỒNG TỐI FOMA DENTIX (3X4)
Mã hàng : FOMA DENTIX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM BUỒNG TỐI CEA DI (3X4)
FILM BUỒNG TỐI CEA DI (3X4)
Mã hàng : CEA DI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐẦU TRỘN SILICONE ORO - MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
ĐẦU TRỘN SILICONE ORO - MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
Mã hàng : MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY CUP
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY CUP
Mã hàng : PROPHY CUP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG MỸ - DISPOSABLE PROPHY CUP
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG MỸ - DISPOSABLE PROPHY CUP
Mã hàng : DISPOSABLE PROPHY CUP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC NHỰA CỨNG, MỀM (CỐC DÙNG 1 LẦN)
CỐC NHỰA CỨNG, MỀM (CỐC DÙNG 1 LẦN)
Mã hàng : CỐC NHỰA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC GIẤY (CỐC DÙNG 1 LẦN)
CỐC GIẤY (CỐC DÙNG 1 LẦN)
Mã hàng : CỐC GIẤY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG Polishing Brushes TPC
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG Polishing Brushes TPC
Mã hàng : Polishing Brushes
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY BRUSH
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY BRUSH
Mã hàng : PROPHY BRUSH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ PHẪU THUẬT VICRYL
CHỈ PHẪU THUẬT VICRYL
Mã hàng : VICRYL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT SILK, NYLON
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT SILK, NYLON
Mã hàng : SILK, NYLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT CHROMIC CATGUT
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT CHROMIC CATGUT
Mã hàng : CHROMIC CATGUT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÊM GỖ ORO - WOODEN WEDGES
CHÊM GỖ ORO - WOODEN WEDGES
Mã hàng : WOODEN WEDGES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÊM GÕ HERRY SCHEIN (INTERDENTAL WEDGES)
CHÊM GÕ HERRY SCHEIN (INTERDENTAL WEDGES)
Mã hàng : INTERDENTAL WEDGES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG Bạch Tuyết
BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG Bạch Tuyết
Mã hàng : BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔNG BẠCH TUYẾT 1KG
BÔNG BẠCH TUYẾT 1KG
Mã hàng : BÔNG BẠCH TUYẾT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BƠM TIÊM NHỰA VINAHANKOOK
BƠM TIÊM NHỰA VINAHANKOOK
Mã hàng : VINAHANKOOK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
Mã hàng : BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
Mã hàng : ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TISSUE NIPPERS
TISSUE NIPPERS
Mã hàng : TISSUE NIPPERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TISSUE FORCEPS - KẸP TIỂU PHẪU (KẸP PHẪU TÍCH)
TISSUE FORCEPS - KẸP TIỂU PHẪU (KẸP PHẪU TÍCH)
Mã hàng : TISSUE FORCEPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO DẠNG ỐC VẶN - SCREW GAUGE YDM
THƯỚC ĐO DẠNG ỐC VẶN - SCREW GAUGE YDM
Mã hàng : SCREW GAUGE YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO CHỈNH NHA - TENSION GAUGE YDM
THƯỚC ĐO CHỈNH NHA - TENSION GAUGE YDM
Mã hàng : TENSION GAUGE YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO CẦU MÃO TRONG LABO - LABORATORY CALIPERS
THƯỚC ĐO CẦU MÃO TRONG LABO - LABORATORY CALIPERS
Mã hàng : LABORATORY CALIPERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO CẦU MÃO (MEASURING INSTRUMENTS)
THƯỚC ĐO CẦU MÃO (MEASURING INSTRUMENTS)
Mã hàng : MEASURING INSTRUMENTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÁO MÃO RĂNG TỰ ĐỘNG - AUTOMATIC CROWN REMOVER YDM
THÁO MÃO RĂNG TỰ ĐỘNG - AUTOMATIC CROWN REMOVER YDM
Mã hàng : AUTOMATIC CROWN REMOVER YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SINGLE END SCALERS
SINGLE END SCALERS
Mã hàng : SINGLE END SCALERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SCISSORS
SCISSORS
Mã hàng : SCISSORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SCAPEL BLADE HANDLES - CÁN DAO
SCAPEL BLADE HANDLES - CÁN DAO
Mã hàng : SCAPEL BLADE HANDLES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SCALETTES
SCALETTES
Mã hàng : SCALETTES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ROOT, SPLINTER, DRESSING & HAEMOSTATIC FORCEPS
ROOT, SPLINTER, DRESSING & HAEMOSTATIC FORCEPS
Mã hàng : ROOT, SPLINTER, DRESSING & HAEMOSTATIC FORCEPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ROOT TIP PICKS
ROOT TIP PICKS
Mã hàng : ROOT TIP PICKS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
RONGEURS - KÌM BẤM XƯƠNG
RONGEURS - KÌM BẤM XƯƠNG
Mã hàng : RONGEURS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
RETRACTORS - BANH MÔI
RETRACTORS - BANH MÔI
Mã hàng : RETRACTORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PROBES
PROBES
Mã hàng : PROBES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
POSTERIOR SCALERS - CẠO VÔI RĂNG SAU
POSTERIOR SCALERS - CẠO VÔI RĂNG SAU
Mã hàng : POSTERIOR SCALERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PORT AMALGAM (AMALGAM CARRIERS)
PORT AMALGAM (AMALGAM CARRIERS)
Mã hàng : PORT AMALGAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PERIOSTEAL ELEVATORS - BÓC TÁCH NƯỚU
PERIOSTEAL ELEVATORS - BÓC TÁCH NƯỚU
Mã hàng : PERIOSTEAL ELEVATORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PERIODONTAL CHISELS, HOES, FILES & KNIVES
PERIODONTAL CHISELS, HOES, FILES & KNIVES
Mã hàng : PERIODONTAL CHISELS, HOES, FILES & KNIVES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ORTHODONTIC INSTRUMENTS
ORTHODONTIC INSTRUMENTS
Mã hàng : ORTHODONTIC INSTRUMENTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT OSUNG (SUCTION TIP)
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT OSUNG (SUCTION TIP)
Mã hàng : SUCTION TIP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NORDENT STERILIZATION CASSETTES
NORDENT STERILIZATION CASSETTES
Mã hàng : NORDENT STERILIZATION CASSETTES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NEEDLE HOLDERS - KÌM MANG KIM
NEEDLE HOLDERS - KÌM MANG KIM
Mã hàng : NEEDLE HOLDERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẠY, BẨY RĂNG (ROOT ELEVATORS)
NẠY, BẨY RĂNG (ROOT ELEVATORS)
Mã hàng : ROOT ELEVATORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẠO TÚI NHA CHU OSUNG (GRACEY CURETTES)
NẠO TÚI NHA CHU OSUNG (GRACEY CURETTES)
Mã hàng : GRACEY CURETTES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẠO NGÀ (EXCAVATORS)
NẠO NGÀ (EXCAVATORS)
Mã hàng : EXCAVATORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NGHIỀN XƯƠNG YDM - BONE MILL
MÁY NGHIỀN XƯƠNG YDM - BONE MILL
Mã hàng : BONE MILL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẶT GƯƠNG OSUNG (MOUTH MIRRORS)
MẶT GƯƠNG OSUNG (MOUTH MIRRORS)
Mã hàng : MOUTH MIRRORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LUXATION BLADES & PERIOTOMES - NẠY DÂY CHẰNG NHA CHU
LUXATION BLADES & PERIOTOMES - NẠY DÂY CHẰNG NHA CHU
Mã hàng : LUXATION BLADES & PERIOTOMES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LAB CARVERS
LAB CARVERS
Mã hàng : LAB CARVERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337