Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» CHỈNH NHA


LÒ XO MỞ (NITANIUM OPEN COIL SPRING)
LÒ XO MỞ (NITANIUM OPEN COIL SPRING)
Mã hàng : NITANIUM OPEN COIL SPRING
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LÒ XO ĐÓNG (NITANIUM CLOSED COIL SPRINGS)
LÒ XO ĐÓNG (NITANIUM CLOSED COIL SPRINGS)
Mã hàng : NITANIUM CLOSED COIL SPRINGS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FACEMASK - CUNG MẶT CHỈNH NHA
FACEMASK - CUNG MẶT CHỈNH NHA
Mã hàng : FACEMASK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NÚM MẶT LƯỠI LINGUAL BUTTON
NÚM MẶT LƯỠI LINGUAL BUTTON
Mã hàng : LINGUAL BUTTON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HOOKS CHỈNH NHA
HOOKS CHỈNH NHA
Mã hàng : HOOKS CHỈNH NHA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐT MINIVIS OSSTEM (ORTHODONTIC SCREW)
CHỐT MINIVIS OSSTEM (ORTHODONTIC SCREW)
Mã hàng : ORTHODONTIC SCREW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐT MINIVIS JEIL (ORTHODONTIC SCREW)
CHỐT MINIVIS JEIL (ORTHODONTIC SCREW)
Mã hàng : ORTHODONTIC SCREW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MINIVIS JEIL DUAL ANCHOR SYSTEM
BỘ MINIVIS JEIL DUAL ANCHOR SYSTEM
Mã hàng : DUAL ANCHOR SYSTEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY THÉP BUỘC LÀM SẴN KOBAYASHI
DÂY THÉP BUỘC LÀM SẴN KOBAYASHI
Mã hàng : KOBAYASHI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY THÉP BUỘC CHỈNH NHA (LIGATURE TIES)
DÂY THÉP BUỘC CHỈNH NHA (LIGATURE TIES)
Mã hàng : LIGATURE TIES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY CUNG THẨM MỸ ORTHO TECHNOLOGY
DÂY CUNG THẨM MỸ ORTHO TECHNOLOGY
Mã hàng : ORTHO TECHNOLOGY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY CUNG CHỈNH NHA ORTHOQUEST
DÂY CUNG CHỈNH NHA ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY CUNG CHỈNH NHA 3M (ARCHWIRE SYSTEMS - 3M UNITEK ORTHODONTIC)
DÂY CUNG CHỈNH NHA 3M (ARCHWIRE SYSTEMS - 3M UNITEK ORTHODONTIC)
Mã hàng : 3M UNITEK ORTHODONTIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BAND CHỈNH NHA 3M (MOLAR BAND)
BAND CHỈNH NHA 3M (MOLAR BAND)
Mã hàng : MOLAR BAND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI TRONG SUỐT HUBIT OK REAL RESIN
MẮC CÀI TRONG SUỐT HUBIT OK REAL RESIN
Mã hàng : HUBIT OK REAL RESIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ TỰ KHÓA QUICKLEAR
MẮC CÀI SỨ TỰ KHÓA QUICKLEAR
Mã hàng : QUICKLEAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ THẨM MỸ GLAM
MẮC CÀI SỨ THẨM MỸ GLAM
Mã hàng : GLAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ ORTHOQUEST
MẮC CÀI SỨ ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ DENTAURUM
MẮC CÀI SỨ DENTAURUM
Mã hàng : DENTAURUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ ĐÀI LOAN CERAMIC
MẮC CÀI SỨ ĐÀI LOAN CERAMIC
Mã hàng : CERAMIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI RĂNG 6
MẮC CÀI RĂNG 6
Mã hàng : RĂNG 6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC ORTHOQUEST
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC 3M (SMARTCLIP™ SL3 SELF-LIGATING)
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC 3M (SMARTCLIP™ SL3 SELF-LIGATING)
Mã hàng : SMARTCLIP™ SL3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI TRẺ EM BRACKET
MẮC CÀI KIM LOẠI TRẺ EM BRACKET
Mã hàng : BRACKET
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOQUEST
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOEURO
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOEURO
Mã hàng : ORTHOEURO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ORO
MẮC CÀI KIM LOẠI ORO
Mã hàng : ORO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ORMCO (MINI DIAMOND)
MẮC CÀI KIM LOẠI ORMCO (MINI DIAMOND)
Mã hàng : MINI DIAMOND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI EASY ECO
MẮC CÀI KIM LOẠI EASY ECO
Mã hàng : EASY ECO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI DENTAURUM
MẮC CÀI KIM LOẠI DENTAURUM
Mã hàng : DENTAURUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI BIONIC
MẮC CÀI KIM LOẠI BIONIC
Mã hàng : BIONIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ARCHIST KOREA
MẮC CÀI KIM LOẠI ARCHIST KOREA
Mã hàng : ARCHIST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI 3M (GEMINI MBT METAL BRACKETS)
MẮC CÀI KIM LOẠI 3M (GEMINI MBT METAL BRACKETS)
Mã hàng : GEMINI MBT METAL BRACKETS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO MẮC CÀI (HEIGHT GAUGE WICK TIPE)
THƯỚC ĐO MẮC CÀI (HEIGHT GAUGE WICK TIPE)
Mã hàng : THƯỚC ĐO MẮC CÀI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐỊNH VỊ MẮC CÀI (BONE BRACKET GAUGE)
THƯỚC ĐỊNH VỊ MẮC CÀI (BONE BRACKET GAUGE)
Mã hàng : THƯỚC ĐỊNH VỊ MẮC CÀI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM UỐN VÀ LÀM THẲNG DÂY CUNG (REGENCY RECTANGULAR ARCH FORM TWEED)
KÌM UỐN VÀ LÀM THẲNG DÂY CUNG (REGENCY RECTANGULAR ARCH FORM TWEED)
Mã hàng : KÌM UỐN VÀ LÀM THẲNG DÂY CUNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM UỐN DÂY CUNG (REGENCY LINGUAL ARCH FORM PLIER)
KÌM UỐN DÂY CUNG (REGENCY LINGUAL ARCH FORM PLIER)
Mã hàng : KÌM UỐN DÂY CUNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM THÁO MẮC CÀI (BRACKETS REMOVER PLIER)
KÌM THÁO MẮC CÀI (BRACKETS REMOVER PLIER)
Mã hàng : KÌM THÁO MẮC CÀI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM THÁO BAND (REGENCY POST BAND REMOVER)
KÌM THÁO BAND (REGENCY POST BAND REMOVER)
Mã hàng : KÌM THÁO BAND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM NANCE ĐÓNG MỞ MÓC (LOOP FORMING ANH CLOSING PLIER NANCE STYLE)
KÌM NANCE ĐÓNG MỞ MÓC (LOOP FORMING ANH CLOSING PLIER NANCE STYLE)
Mã hàng : KÌM NANCE ĐÓNG MỞ MÓC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM MỎ CHIM (BIRD BEAK PLIER)
KÌM MỎ CHIM (BIRD BEAK PLIER)
Mã hàng : KÌM MỎ CHIM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM LUỒN DÂY WEINGART
KÌM LUỒN DÂY WEINGART
Mã hàng : WEINGART
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM LUỒN DÂY ĐA NĂNG WEINGART (REGENCY WEINGART STYLE)
KÌM LUỒN DÂY ĐA NĂNG WEINGART (REGENCY WEINGART STYLE)
Mã hàng : KÌM LUỒN DÂ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM KẸP DÂY (REGENCY MATHIEU)
KÌM KẸP DÂY (REGENCY MATHIEU)
Mã hàng : KÌM KẸP DÂY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM ĐẶT CAO SU TÁCH KẼ (CLASSIC SEPARATOR PLIER)
KÌM ĐẶT CAO SU TÁCH KẼ (CLASSIC SEPARATOR PLIER)
Mã hàng : KÌM ĐẶT CAO SU TÁCH KẼ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM CẮT XA (REGENCY DISTAL END CUTTER)
KÌM CẮT XA (REGENCY DISTAL END CUTTER)
Mã hàng : KÌM CẮT XA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM CẮT GẦN (REGENCY HARD WIRE CUTTER)
KÌM CẮT GẦN (REGENCY HARD WIRE CUTTER)
Mã hàng : KÌM CẮT GẦN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM CẮT DÂY CUNG (REGENCY WIRE CUTTER)
KÌM CẮT DÂY CUNG (REGENCY WIRE CUTTER)
Mã hàng : KÌM CẮT DÂY CUNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM BẺ MÓC OMEGA (REGENCY OMEGA LOOP FORMING PLIER)
KÌM BẺ MÓC OMEGA (REGENCY OMEGA LOOP FORMING PLIER)
Mã hàng : KÌM BẺ MÓC OMEGA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM BẺ MÓC (REGENCY TWEED LOOP FORMING PLIER)
KÌM BẺ MÓC (REGENCY TWEED LOOP FORMING PLIER)
Mã hàng : KÌM BẺ MÓC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM BẺ DÂY JARABAK (JARABAK PLIERS)
KÌM BẺ DÂY JARABAK (JARABAK PLIERS)
Mã hàng : JARABAK PLIERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM BẺ DÂY CUNG NITI PHÍA XA (NITI CINCH BACK PLIER)
KÌM BẺ DÂY CUNG NITI PHÍA XA (NITI CINCH BACK PLIER)
Mã hàng : NITI CINCH BACK PLIER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM BẤM HOOK (HOOK CRIMPING PLIER)
KÌM BẤM HOOK (HOOK CRIMPING PLIER)
Mã hàng : HOOK CRIMPING PLIER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM 3 MẤU (THREE JAW STRAIGHT PLIER)
KÌM 3 MẤU (THREE JAW STRAIGHT PLIER)
Mã hàng : THREE JAW STRAIGHT PLIER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KẸP GẮP MẮC CÀI (CLASSIC BRACKET HOLDER)
KẸP GẮP MẮC CÀI (CLASSIC BRACKET HOLDER)
Mã hàng : CLASSIC BRACKET HOLDER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÂY ĐẶT MẮC CÀI (POSITIVE POSITIONER)
CÂY ĐẶT MẮC CÀI (POSITIVE POSITIONER)
Mã hàng : POSITIVE POSITIONER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÂY CĂNG CHUN (ELASTIC LIGATURE TWIRL-ON)
CÂY CĂNG CHUN (ELASTIC LIGATURE TWIRL-ON)
Mã hàng : ELASTIC LIGATURE TWIRL-ON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÂY BẺ ĐUÔI DÂY (DISTAL BENDER)
CÂY BẺ ĐUÔI DÂY (DISTAL BENDER)
Mã hàng : DISTAL BENDER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÂY ẤN BAND (BITE STICK )
CÂY ẤN BAND (BITE STICK )
Mã hàng : BITE STICK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHUN TÁCH KẼ 3M (QUIK-STIK S MODULES)
CHUN TÁCH KẼ 3M (QUIK-STIK S MODULES)
Mã hàng : QUIK-STIK S MODULES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHUN KÉO LIÊN HÀM 3M - UNITEK ELASTICS
CHUN KÉO LIÊN HÀM 3M - UNITEK ELASTICS
Mã hàng : UNITEK ELASTICS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHUN KÉO FACEMASK
CHUN KÉO FACEMASK
Mã hàng : FACEMASK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHUN ĐƠN ORTHOCLASSIC - CHUN BUỘC MẮC CÀI
CHUN ĐƠN ORTHOCLASSIC - CHUN BUỘC MẮC CÀI
Mã hàng : CHUN BUỘC MẮC CÀI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHUN ĐƠN 3M - ALASTIK™ EASY-TO-TIE LIGATURES
CHUN ĐƠN 3M - ALASTIK™ EASY-TO-TIE LIGATURES
Mã hàng : ALASTIK™
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHUN CHUỖI ORTHOCLASSIC - CONTINUOUS CHAINS
CHUN CHUỖI ORTHOCLASSIC - CONTINUOUS CHAINS
Mã hàng : CONTINUOUS CHAINS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHUN CHUỖI 3M - CONTINUOUS CHAINS BOBBIN
CHUN CHUỖI 3M - CONTINUOUS CHAINS BOBBIN
Mã hàng : CONTINUOUS CHAINS BOBBIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁNG TWICARE (KHÍ CỤ CHỈNH NHA ĐA CHỨC NĂNG)
MÁNG TWICARE (KHÍ CỤ CHỈNH NHA ĐA CHỨC NĂNG)
Mã hàng : TWICARE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁNG TRAINER TMJ (MÁNG ĐIỀU TRỊ KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM)
MÁNG TRAINER TMJ (MÁNG ĐIỀU TRỊ KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM)
Mã hàng : TMJ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁNG TRAINER T4K XANH, HỒNG (MÁNG CHỈNH NHA TRẺ EM TỪ 5 - 8 TUỔI)
MÁNG TRAINER T4K XANH, HỒNG (MÁNG CHỈNH NHA TRẺ EM TỪ 5 - 8 TUỔI)
Mã hàng : T4K
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁNG TRAINER T4CII ( MÁNG ĐIỀU TRỊ SAI KHỚP CẮN LOẠI II)
MÁNG TRAINER T4CII ( MÁNG ĐIỀU TRỊ SAI KHỚP CẮN LOẠI II)
Mã hàng : T4CII
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁNG TRAINER T4B (MÁNG CHỈNH NHA TRẺ EM TỪ 8 - 12 TUỔI)
MÁNG TRAINER T4B (MÁNG CHỈNH NHA TRẺ EM TỪ 8 - 12 TUỔI)
Mã hàng : T4B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁNG TRAINER T4A (MÁNG CHỈNH NHA TRẺ EM TỪ 12 - 15 TUỔI)
MÁNG TRAINER T4A (MÁNG CHỈNH NHA TRẺ EM TỪ 12 - 15 TUỔI)
Mã hàng : T4A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁNG TRAINER MYOBRACE K1, K2, K3 (CHỈNH SỬA CÁC THÓI QUEN XẤU)
MÁNG TRAINER MYOBRACE K1, K2, K3 (CHỈNH SỬA CÁC THÓI QUEN XẤU)
Mã hàng : MYOBRACE K1, K2, K3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁNG TRAINER MYOBRACE I-3 (ĐIỀU TRỊ RĂNG HỖN HỢP KHỚP CẮN HẠNG III)
MÁNG TRAINER MYOBRACE I-3 (ĐIỀU TRỊ RĂNG HỖN HỢP KHỚP CẮN HẠNG III)
Mã hàng : MYOBRACE I-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁNG TRAINER MYOBRACE A1, A2, A3 (ĐIỀU TRỊ SAU CHỈNH NHA)
MÁNG TRAINER MYOBRACE A1, A2, A3 (ĐIỀU TRỊ SAU CHỈNH NHA)
Mã hàng : MYOBRACE A1, A2, A3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁNG TRAINER MYOBRACE (ĐIỀU TRỊ SAI CẮN KHÍT)
MÁNG TRAINER MYOBRACE (ĐIỀU TRỊ SAI CẮN KHÍT)
Mã hàng : MYOBRACE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁNG CHỈNH NHA EFLINE
MÁNG CHỈNH NHA EFLINE
Mã hàng : EFLINE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI ORTHO LC - GẮN MẮC CÀI
GC FUJI ORTHO LC - GẮN MẮC CÀI
Mã hàng : FUJI ORTHO LC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI ORTHO - GẮN MẮC CÀI
GC FUJI ORTHO - GẮN MẮC CÀI
Mã hàng : FUJI ORTHO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẮN MẮC CÀI TRANSBOND XT - TRANSBOND™ XT LIGHT CURE ADHESIVE
GẮN MẮC CÀI TRANSBOND XT - TRANSBOND™ XT LIGHT CURE ADHESIVE
Mã hàng : XT - TRANSBOND™
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẮN MẮC CÀI HELIOSIT VIVADENT
GẮN MẮC CÀI HELIOSIT VIVADENT
Mã hàng : HELIOSIT VIVADENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác