Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» CHỈNH NHA

» DÂY CUNG VÀ KHÂU


DÂY THÉP BUỘC LÀM SẴN KOBAYASHI
DÂY THÉP BUỘC LÀM SẴN KOBAYASHI
Mã hàng : KOBAYASHI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY THÉP BUỘC CHỈNH NHA (LIGATURE TIES)
DÂY THÉP BUỘC CHỈNH NHA (LIGATURE TIES)
Mã hàng : LIGATURE TIES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY CUNG THẨM MỸ ORTHO TECHNOLOGY
DÂY CUNG THẨM MỸ ORTHO TECHNOLOGY
Mã hàng : ORTHO TECHNOLOGY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY CUNG CHỈNH NHA ORTHOQUEST
DÂY CUNG CHỈNH NHA ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY CUNG CHỈNH NHA 3M (ARCHWIRE SYSTEMS - 3M UNITEK ORTHODONTIC)
DÂY CUNG CHỈNH NHA 3M (ARCHWIRE SYSTEMS - 3M UNITEK ORTHODONTIC)
Mã hàng : 3M UNITEK ORTHODONTIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BAND CHỈNH NHA 3M (MOLAR BAND)
BAND CHỈNH NHA 3M (MOLAR BAND)
Mã hàng : MOLAR BAND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác