Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» CHỈNH NHA

» MẮC CÀI


MẮC CÀI TRONG SUỐT HUBIT OK REAL RESIN
MẮC CÀI TRONG SUỐT HUBIT OK REAL RESIN
Mã hàng : HUBIT OK REAL RESIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ TỰ KHÓA QUICKLEAR
MẮC CÀI SỨ TỰ KHÓA QUICKLEAR
Mã hàng : QUICKLEAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ THẨM MỸ GLAM
MẮC CÀI SỨ THẨM MỸ GLAM
Mã hàng : GLAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ ORTHOQUEST
MẮC CÀI SỨ ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ DENTAURUM
MẮC CÀI SỨ DENTAURUM
Mã hàng : DENTAURUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI SỨ ĐÀI LOAN CERAMIC
MẮC CÀI SỨ ĐÀI LOAN CERAMIC
Mã hàng : CERAMIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI RĂNG 6
MẮC CÀI RĂNG 6
Mã hàng : RĂNG 6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC ORTHOQUEST
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC 3M (SMARTCLIP™ SL3 SELF-LIGATING)
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC 3M (SMARTCLIP™ SL3 SELF-LIGATING)
Mã hàng : SMARTCLIP™ SL3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI TRẺ EM BRACKET
MẮC CÀI KIM LOẠI TRẺ EM BRACKET
Mã hàng : BRACKET
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOQUEST
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOQUEST
Mã hàng : ORTHOQUEST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOEURO
MẮC CÀI KIM LOẠI ORTHOEURO
Mã hàng : ORTHOEURO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ORMCO (MINI DIAMOND)
MẮC CÀI KIM LOẠI ORMCO (MINI DIAMOND)
Mã hàng : MINI DIAMOND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI EASY ECO
MẮC CÀI KIM LOẠI EASY ECO
Mã hàng : EASY ECO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI DENTAURUM
MẮC CÀI KIM LOẠI DENTAURUM
Mã hàng : DENTAURUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI BIONIC
MẮC CÀI KIM LOẠI BIONIC
Mã hàng : BIONIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI ARCHIST KOREA
MẮC CÀI KIM LOẠI ARCHIST KOREA
Mã hàng : ARCHIST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẮC CÀI KIM LOẠI 3M (GEMINI MBT METAL BRACKETS)
MẮC CÀI KIM LOẠI 3M (GEMINI MBT METAL BRACKETS)
Mã hàng : GEMINI MBT METAL BRACKETS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI ORTHO LC - GẮN MẮC CÀI
GC FUJI ORTHO LC - GẮN MẮC CÀI
Mã hàng : FUJI ORTHO LC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI ORTHO - GẮN MẮC CÀI
GC FUJI ORTHO - GẮN MẮC CÀI
Mã hàng : FUJI ORTHO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẮN MẮC CÀI TRANSBOND XT - TRANSBOND™ XT LIGHT CURE ADHESIVE
GẮN MẮC CÀI TRANSBOND XT - TRANSBOND™ XT LIGHT CURE ADHESIVE
Mã hàng : XT - TRANSBOND™
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẮN MẮC CÀI HELIOSIT VIVADENT
GẮN MẮC CÀI HELIOSIT VIVADENT
Mã hàng : HELIOSIT VIVADENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác