Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» CHỈNH NHA

» MINIVIS VÀ PHỤ KIỆN CHỈNH NHA


NÚM MẶT LƯỠI LINGUAL BUTTON
NÚM MẶT LƯỠI LINGUAL BUTTON
Mã hàng : LINGUAL BUTTON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HOOKS CHỈNH NHA
HOOKS CHỈNH NHA
Mã hàng : HOOKS CHỈNH NHA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐT MINIVIS OSSTEM (ORTHODONTIC SCREW)
CHỐT MINIVIS OSSTEM (ORTHODONTIC SCREW)
Mã hàng : ORTHODONTIC SCREW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐT MINIVIS JEIL (ORTHODONTIC SCREW)
CHỐT MINIVIS JEIL (ORTHODONTIC SCREW)
Mã hàng : ORTHODONTIC SCREW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MINIVIS JEIL DUAL ANCHOR SYSTEM
BỘ MINIVIS JEIL DUAL ANCHOR SYSTEM
Mã hàng : DUAL ANCHOR SYSTEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác