Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» DỤNG CỤ NHA KHOA


KÍNH CHE MẶT CÓ VÀNH OP-D-OP
KÍNH CHE MẶT CÓ VÀNH OP-D-OP
Mã hàng : OP-D-OP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍNH CHE MẶT BẢO VỆ ORO - FACE SHIELD
KÍNH CHE MẶT BẢO VỆ ORO - FACE SHIELD
Mã hàng : FACE SHIELD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN PHỦ PHẪU THUẬT IMPLANT
KHĂN PHỦ PHẪU THUẬT IMPLANT
Mã hàng : IMPLANT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN PHỦ GIẤY VÀ KẸP KHĂN PHỦ ORO - PATIENT BIB AND CLIPS
KHĂN PHỦ GIẤY VÀ KẸP KHĂN PHỦ ORO - PATIENT BIB AND CLIPS
Mã hàng : PATIENT BIB AND CLIPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN ĐỰNG DỤNG CỤ
KHĂN ĐỰNG DỤNG CỤ
Mã hàng : KHĂN ĐỰNG DỤNG CỤ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KẸP FILM X RAY - X RAY FILM HOLDER
KẸP FILM X RAY - X RAY FILM HOLDER
Mã hàng : X RAY FILM HOLDER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG RĂNG SỮA (MILK TOOTH BOX)
HỘP ĐỰNG RĂNG SỮA (MILK TOOTH BOX)
Mã hàng : MILK TOOTH BOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY ORO - RETAINER BOX
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY ORO - RETAINER BOX
Mã hàng : RETAINER BOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY (TRAY CASE)
HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY (TRAY CASE)
Mã hàng : TRAY CASE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG HÀM GIẢ ORO - DENTURE BOX
HỘP ĐỰNG HÀM GIẢ ORO - DENTURE BOX
Mã hàng : DENTURE BOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG GÒN VIÊN ORO - COTTON ROLL AND DISPENSER
HỘP ĐỰNG GÒN VIÊN ORO - COTTON ROLL AND DISPENSER
Mã hàng : COTTON ROLL AND DISPENSER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DỤNG CỤ VỆ SINH RĂNG MIỆNG POWER FLOSS
DỤNG CỤ VỆ SINH RĂNG MIỆNG POWER FLOSS
Mã hàng : POWER FLOSS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỤC CẮN ORO - MOUTH PROP
CỤC CẮN ORO - MOUTH PROP
Mã hàng : MOUTH PROP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỤC CẮN MIRAHOLD BLOCK
CỤC CẮN MIRAHOLD BLOCK
Mã hàng : MIRAHOLD BLOCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ KIT PHẪU THUẬT IMPLANT VÔ TRÙNG - SURGICAL IMPLANT KIT
BỘ KIT PHẪU THUẬT IMPLANT VÔ TRÙNG - SURGICAL IMPLANT KIT
Mã hàng : SURGICAL IMPLANT KIT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẢO QUẢN PHIM CHỤP ORO - BARRIER FILM & DISPENSER
BẢO QUẢN PHIM CHỤP ORO - BARRIER FILM & DISPENSER
Mã hàng : BARRIER FILM & DISPENSER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BANH MÔI ORO - CHEEK RETRACTOR
BANH MÔI ORO - CHEEK RETRACTOR
Mã hàng : CHEEK RETRACTOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BANH MÔI OPTRAGATE
BANH MÔI OPTRAGATE
Mã hàng : OPTRAGATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BANH MÔI ARCFLEX
BANH MÔI ARCFLEX
Mã hàng : ARCFLEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TISSUE NIPPERS
TISSUE NIPPERS
Mã hàng : TISSUE NIPPERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TISSUE FORCEPS - KẸP TIỂU PHẪU (KẸP PHẪU TÍCH)
TISSUE FORCEPS - KẸP TIỂU PHẪU (KẸP PHẪU TÍCH)
Mã hàng : TISSUE FORCEPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO DẠNG ỐC VẶN - SCREW GAUGE YDM
THƯỚC ĐO DẠNG ỐC VẶN - SCREW GAUGE YDM
Mã hàng : SCREW GAUGE YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO CHỈNH NHA - TENSION GAUGE YDM
THƯỚC ĐO CHỈNH NHA - TENSION GAUGE YDM
Mã hàng : TENSION GAUGE YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO CẦU MÃO TRONG LABO - LABORATORY CALIPERS
THƯỚC ĐO CẦU MÃO TRONG LABO - LABORATORY CALIPERS
Mã hàng : LABORATORY CALIPERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO CẦU MÃO (MEASURING INSTRUMENTS)
THƯỚC ĐO CẦU MÃO (MEASURING INSTRUMENTS)
Mã hàng : MEASURING INSTRUMENTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÁO MÃO RĂNG TỰ ĐỘNG - AUTOMATIC CROWN REMOVER YDM
THÁO MÃO RĂNG TỰ ĐỘNG - AUTOMATIC CROWN REMOVER YDM
Mã hàng : AUTOMATIC CROWN REMOVER YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SINGLE END SCALERS
SINGLE END SCALERS
Mã hàng : SINGLE END SCALERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SCISSORS
SCISSORS
Mã hàng : SCISSORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SCAPEL BLADE HANDLES - CÁN DAO
SCAPEL BLADE HANDLES - CÁN DAO
Mã hàng : SCAPEL BLADE HANDLES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SCALETTES
SCALETTES
Mã hàng : SCALETTES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ROOT, SPLINTER, DRESSING & HAEMOSTATIC FORCEPS
ROOT, SPLINTER, DRESSING & HAEMOSTATIC FORCEPS
Mã hàng : ROOT, SPLINTER, DRESSING & HAEMOSTATIC FORCEPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ROOT TIP PICKS
ROOT TIP PICKS
Mã hàng : ROOT TIP PICKS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
RONGEURS - KÌM BẤM XƯƠNG
RONGEURS - KÌM BẤM XƯƠNG
Mã hàng : RONGEURS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
RETRACTORS - BANH MÔI
RETRACTORS - BANH MÔI
Mã hàng : RETRACTORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PROBES
PROBES
Mã hàng : PROBES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
POSTERIOR SCALERS - CẠO VÔI RĂNG SAU
POSTERIOR SCALERS - CẠO VÔI RĂNG SAU
Mã hàng : POSTERIOR SCALERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PORT AMALGAM (AMALGAM CARRIERS)
PORT AMALGAM (AMALGAM CARRIERS)
Mã hàng : PORT AMALGAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PERIOSTEAL ELEVATORS - BÓC TÁCH NƯỚU
PERIOSTEAL ELEVATORS - BÓC TÁCH NƯỚU
Mã hàng : PERIOSTEAL ELEVATORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PERIODONTAL CHISELS, HOES, FILES & KNIVES
PERIODONTAL CHISELS, HOES, FILES & KNIVES
Mã hàng : PERIODONTAL CHISELS, HOES, FILES & KNIVES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ORTHODONTIC INSTRUMENTS
ORTHODONTIC INSTRUMENTS
Mã hàng : ORTHODONTIC INSTRUMENTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT OSUNG (SUCTION TIP)
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT OSUNG (SUCTION TIP)
Mã hàng : SUCTION TIP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NORDENT STERILIZATION CASSETTES
NORDENT STERILIZATION CASSETTES
Mã hàng : NORDENT STERILIZATION CASSETTES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NEEDLE HOLDERS - KÌM MANG KIM
NEEDLE HOLDERS - KÌM MANG KIM
Mã hàng : NEEDLE HOLDERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẠY, BẨY RĂNG (ROOT ELEVATORS)
NẠY, BẨY RĂNG (ROOT ELEVATORS)
Mã hàng : ROOT ELEVATORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẠO TÚI NHA CHU OSUNG (GRACEY CURETTES)
NẠO TÚI NHA CHU OSUNG (GRACEY CURETTES)
Mã hàng : GRACEY CURETTES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẠO NGÀ (EXCAVATORS)
NẠO NGÀ (EXCAVATORS)
Mã hàng : EXCAVATORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NGHIỀN XƯƠNG YDM - BONE MILL
MÁY NGHIỀN XƯƠNG YDM - BONE MILL
Mã hàng : BONE MILL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẶT GƯƠNG OSUNG (MOUTH MIRRORS)
MẶT GƯƠNG OSUNG (MOUTH MIRRORS)
Mã hàng : MOUTH MIRRORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LUXATION BLADES & PERIOTOMES - NẠY DÂY CHẰNG NHA CHU
LUXATION BLADES & PERIOTOMES - NẠY DÂY CHẰNG NHA CHU
Mã hàng : LUXATION BLADES & PERIOTOMES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LAB CARVERS
LAB CARVERS
Mã hàng : LAB CARVERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM UỐN DÂY HÀM
KÌM UỐN DÂY HÀM
Mã hàng : KÌM UỐN DÂY HÀM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM UỐN DÂY HÀM
KÌM UỐN DÂY HÀM
Mã hàng : KÌM UỐN DÂY HÀM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM UỐN DÂY
KÌM UỐN DÂY
Mã hàng : KÌM UỐN DÂY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM THÁO MẮC CÀI PHÍA TRƯỚC VÀ HẸP
KÌM THÁO MẮC CÀI PHÍA TRƯỚC VÀ HẸP
Mã hàng : KÌM THÁO MẮC CÀI PHÍA TRƯỚC VÀ HẸP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM THÁO MẮC CÀI
KÌM THÁO MẮC CÀI
Mã hàng : KÌM THÁO MẮC CÀI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM THÁO BAND PHÍA SAU
KÌM THÁO BAND PHÍA SAU
Mã hàng : KÌM THÁO BAND PHÍA SAU
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM NHỔ RĂNG OSUNG (EXTRACTING FORCEPS FOR ADULTS)
KÌM NHỔ RĂNG OSUNG (EXTRACTING FORCEPS FOR ADULTS)
Mã hàng : EXTRACTING FORCEPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM NHỔ RĂNG (EXTRACTING FORCEPS)
KÌM NHỔ RĂNG (EXTRACTING FORCEPS)
Mã hàng : KÌM NHỔ RĂNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM MỎ CHIM BẺ CUNG MỎ SÁT
KÌM MỎ CHIM BẺ CUNG MỎ SÁT
Mã hàng : KÌM MỎ CHIM BẺ CUNG MỎ SÁT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM MANG KIM (NEEDLE HOLDER)
KÌM MANG KIM (NEEDLE HOLDER)
Mã hàng : KÌM MANG KIM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM LUỒN DÂY MẮC CÀI
KÌM LUỒN DÂY MẮC CÀI
Mã hàng : KÌM LUỒN DÂY MẮC CÀI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM HÌNH THÀNH VÀ ĐƯỜNG VIỀN DÂY VÒM
KÌM HÌNH THÀNH VÀ ĐƯỜNG VIỀN DÂY VÒM
Mã hàng : KÌM HÌNH THÀNH VÀ ĐƯỜNG VIỀN DÂY VÒM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM HÌNH THÀNH RÃNH
KÌM HÌNH THÀNH RÃNH
Mã hàng : KÌM HÌNH THÀNH RÃNH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM GÓC LAB
KÌM GÓC LAB
Mã hàng : KÌM GÓC LAB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM GIỮ DÂY VỚI CẮT
KÌM GIỮ DÂY VỚI CẮT
Mã hàng : KÌM GIỮ DÂY VỚI CẮT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM GIỮ BAND
KÌM GIỮ BAND
Mã hàng : KÌM GIỮ BAND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM ĐỊNH HÌNH VUÔNG GÓC CUNG
KÌM ĐỊNH HÌNH VUÔNG GÓC CUNG
Mã hàng : KÌM ĐỊNH HÌNH VUÔNG GÓC CUNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM ĐỊNH HÌNH LOOP
KÌM ĐỊNH HÌNH LOOP
Mã hàng : KÌM ĐỊNH HÌNH LOOP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM CẮT MÃO RĂNG YDM - CROWN SPLITTING PLIERS
KÌM CẮT MÃO RĂNG YDM - CROWN SPLITTING PLIERS
Mã hàng : KÌM CẮT MÃO RĂNG YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM CẮT GIỮ XA
KÌM CẮT GIỮ XA
Mã hàng : KÌM CẮT GIỮ XA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM CẮT DÂY CỨNG
KÌM CẮT DÂY CỨNG
Mã hàng : KÌM CẮT DÂY CỨNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM BẺ UỐN DÂY VỚI CẮT
KÌM BẺ UỐN DÂY VỚI CẮT
Mã hàng : KÌM BẺ UỐN DÂY VỚI CẮT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM BẺ LOOP ĐÓNG
KÌM BẺ LOOP ĐÓNG
Mã hàng : KÌM BẺ LOOP ĐÓNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM BẺ LOOP (BẺ MÓC)
KÌM BẺ LOOP (BẺ MÓC)
Mã hàng : KÌM BẺ LOOP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM BẺ CUNG MẶT LƯỠI
KÌM BẺ CUNG MẶT LƯỠI
Mã hàng : KÌM BẺ CUNG MẶT LƯỠI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KẸP GẮP (DRESSING AND TISSUE FORCEPS)
KẸP GẮP (DRESSING AND TISSUE FORCEPS)
Mã hàng : KẸP GẮP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÉO CẮT (GUM SCISSORS)
KÉO CẮT (GUM SCISSORS)
Mã hàng : KÉO CẮT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
IMPLANT MAINTENANCE
IMPLANT MAINTENANCE
Mã hàng : IMPLANT MAINTENANCE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP HẤP DỤNG CỤ YDM - STERILIZATION CASE MS
HỘP HẤP DỤNG CỤ YDM - STERILIZATION CASE MS
Mã hàng : HỘP HẤP DỤNG CỤ YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP GÒN VUÔNG YDM - ONE-TOUCH COTTON BOX
HỘP GÒN VUÔNG YDM - ONE-TOUCH COTTON BOX
Mã hàng : HỘP GÒN VUÔNG YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG TRÂM REAMER YDM
HỘP ĐỰNG TRÂM REAMER YDM
Mã hàng : HỘP ĐỰNG TRÂM REAMER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG 12 MŨI KHOAN YDM - REAMER & BUR GUARD STERILIZATION CASE
HỘP ĐỰNG 12 MŨI KHOAN YDM - REAMER & BUR GUARD STERILIZATION CASE
Mã hàng : HỘP ĐỰNG 12 MŨI KHOAN YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HEMOSTATS - KÌM MANG KIM
HEMOSTATS - KÌM MANG KIM
Mã hàng : KÌM MANG KIM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HANDLES - CÁN GƯƠNG
HANDLES - CÁN GƯƠNG
Mã hàng : HANDLES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GƯƠNG CHỤP TRONG MIỆNG OSUNG KHÔNG CÁN (INTRA ORAL PHOTO MIRROR ADULT)
GƯƠNG CHỤP TRONG MIỆNG OSUNG KHÔNG CÁN (INTRA ORAL PHOTO MIRROR ADULT)
Mã hàng : PHOTO MIRROR ADULT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GƯƠNG CHỤP TRONG MIỆNG OSUNG CÓ CÁN (INTRA ORAL MIRROR WITH HANDLE)
GƯƠNG CHỤP TRONG MIỆNG OSUNG CÓ CÁN (INTRA ORAL MIRROR WITH HANDLE)
Mã hàng : MIRROR WITH HANDLE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GƯƠNG CHỤP CHỈNH NHA INOX YDM - PHOTOGRAPHIC MIRROR
GƯƠNG CHỤP CHỈNH NHA INOX YDM - PHOTOGRAPHIC MIRROR
Mã hàng : PHOTOGRAPHIC MIRROR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GRACEY CURETTES - NẠO TÚI NHA CHU
GRACEY CURETTES - NẠO TÚI NHA CHU
Mã hàng : GRACEY CURETTES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GOLDMAN-FOX - CÂY LẤY CAO RĂNG BẰNG TAY
GOLDMAN-FOX - CÂY LẤY CAO RĂNG BẰNG TAY
Mã hàng : GOLDMAN-FOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GIÁ TREO KHAY LẤY DẤU YDM - TRAY TOWER TYPE-3
GIÁ TREO KHAY LẤY DẤU YDM - TRAY TOWER TYPE-3
Mã hàng : TRAY TOWER TYPE-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GIÁ ĐỰNG KÌM CHỈNH NHA YDM - FORCEPS STAND
GIÁ ĐỰNG KÌM CHỈNH NHA YDM - FORCEPS STAND
Mã hàng : FORCEPS STAND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GIÁ ĐỠ AN TOÀN CHO TRÂM REAMER YDM - REAMER STAND
GIÁ ĐỠ AN TOÀN CHO TRÂM REAMER YDM - REAMER STAND
Mã hàng : REAMER STAND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
EXTRACTION FORCEPS - KÌM NHỔ RĂNG
EXTRACTION FORCEPS - KÌM NHỔ RĂNG
Mã hàng : EXTRACTION FORCEPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
EXPROS - CÂY ĐO TÚI LỢI
EXPROS - CÂY ĐO TÚI LỢI
Mã hàng : EXPROS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
EXPLORERS - THÁM TRÂM
EXPLORERS - THÁM TRÂM
Mã hàng : EXPLORERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ENDODONTIC INSTRUMENTS
ENDODONTIC INSTRUMENTS
Mã hàng : ENDODONTIC INSTRUMENTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ELEVATORS - NẠY, BẨY RĂNG
ELEVATORS - NẠY, BẨY RĂNG
Mã hàng : ELEVATORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DỤNG CỤ KIỂM TRA ĐỘ TIẾP XÚC YDM - CONTACT GAUGE
DỤNG CỤ KIỂM TRA ĐỘ TIẾP XÚC YDM - CONTACT GAUGE
Mã hàng : CONTACT GAUGE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DŨA RĂNG VÀ CHÂN RĂNG (BONE FILES)
DŨA RĂNG VÀ CHÂN RĂNG (BONE FILES)
Mã hàng : BONE FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DIAGNOSTIC INSTRUMENTS - DỤNG CỤ KHÁM RĂNG
DIAGNOSTIC INSTRUMENTS - DỤNG CỤ KHÁM RĂNG
Mã hàng : DIAGNOSTIC INSTRUMENTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DIAMOND FURCATION FILES
DIAMOND FURCATION FILES
Mã hàng : DIAMOND FURCATION FILES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CURETTES
CURETTES
Mã hàng : CURETTES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CROWN ADAPTER PLIERS- THÁO MÃO NORDENT CRN2709
CROWN ADAPTER PLIERS- THÁO MÃO NORDENT CRN2709
Mã hàng : CROWN ADAPTER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CROWN & BRIDGE INSTRUMENTS
CROWN & BRIDGE INSTRUMENTS
Mã hàng : CROWN & BRIDGE INSTRUMENTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
COMPOSITE RESTORATION INSTRUMENTS - DỤNG CỤ TRÁM KHÔNG DÍNH
COMPOSITE RESTORATION INSTRUMENTS - DỤNG CỤ TRÁM KHÔNG DÍNH
Mã hàng : COMPOSITE RESTORATION INSTRUMENTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÂY TRÁM KHÔNG DÍNH YDM - PLASTIC FILLING INSTRUMENT
CÂY TRÁM KHÔNG DÍNH YDM - PLASTIC FILLING INSTRUMENT
Mã hàng : CÂY TRÁM KHÔNG DÍNH YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÂY NHỒI
CÂY NHỒI
Mã hàng : CÂY NHỒI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÂY LÈN SPREADERS ULTRA YDM
CÂY LÈN SPREADERS ULTRA YDM
Mã hàng : SPREADERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÂY ĐO TÚI LỢI OSUNG (PROBE)
CÂY ĐO TÚI LỢI OSUNG (PROBE)
Mã hàng : PROBE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÂY ẤN BAND YDM - BAND PUSHER
CÂY ẤN BAND YDM - BAND PUSHER
Mã hàng : CÂY ẤN BAND YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CAVITY PREPARATION INSTRUMENTS
CAVITY PREPARATION INSTRUMENTS
Mã hàng : CAVITY PREPARATION INSTRUMENTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẠO VÔI
CẠO VÔI
Mã hàng : CẠO VÔI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÁN GƯƠNG, MẶT GƯƠNG (HANDLES, MIRRORS AND MEASURING INSTRUMENTS)
CÁN GƯƠNG, MẶT GƯƠNG (HANDLES, MIRRORS AND MEASURING INSTRUMENTS)
Mã hàng : CÁN GƯƠNG, MẶT GƯƠNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÚA CHỈNH NHA YDM - MALLET
BÚA CHỈNH NHA YDM - MALLET
Mã hàng : MALLET
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BƠM TIÊM YDM (DENTAL SYRINGE)
BƠM TIÊM YDM (DENTAL SYRINGE)
Mã hàng : BƠM TIÊM YDM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BƠM TIÊM SẮT (DENTAL SYRINGES)
BƠM TIÊM SẮT (DENTAL SYRINGES)
Mã hàng : BƠM TIÊM SẮT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BƠM TIÊM INOX OSUNG (ANESTHESIA SYRINGE)
BƠM TIÊM INOX OSUNG (ANESTHESIA SYRINGE)
Mã hàng : BƠM TIÊM INOX OSUNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÓC TÁCH NƯỚU (PERIODONTAL INSTRUMENTS)
BÓC TÁCH NƯỚU (PERIODONTAL INSTRUMENTS)
Mã hàng : BÓC TÁCH NƯỚU
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ THÁO MÃO
BỘ THÁO MÃO
Mã hàng : BỘ THÁO MÃO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẺ GÓC, ẤN THÁO BAND
BẺ GÓC, ẤN THÁO BAND
Mã hàng : BẺ GÓC, ẤN THÁO BAND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác