Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» DỤNG CỤ NHA KHOA

» TAY KHOAN NHA KHOA


KÌM ĐỊNH HÌNH LOOP
KÌM ĐỊNH HÌNH LOOP
Mã hàng : KÌM ĐỊNH HÌNH LOOP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN SIÊU TỐC M3-S
TAY KHOAN SIÊU TỐC M3-S
Mã hàng : M3-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH WOODPECKER
TAY KHOAN NHANH WOODPECKER
Mã hàng : WOODPECKER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH W&H RC-95 BC
TAY KHOAN NHANH W&H RC-95 BC
Mã hàng : RC-95 BC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH W&H RC-90 RM
TAY KHOAN NHANH W&H RC-90 RM
Mã hàng : RC-90 RM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH NSK PANA-MAX
TAY KHOAN NHANH NSK PANA-MAX
Mã hàng : PANA-MAX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH NSK PANA-AIR Σ
TAY KHOAN NHANH NSK PANA-AIR Σ
Mã hàng : PANA-AIR Σ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH MK-DENT PRIME LINE
TAY KHOAN NHANH MK-DENT PRIME LINE
Mã hàng : PRIME LINE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH MK-DENT ECO LINE
TAY KHOAN NHANH MK-DENT ECO LINE
Mã hàng : ECO LINE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH MK-DENT CLASSIC LINE
TAY KHOAN NHANH MK-DENT CLASSIC LINE
Mã hàng : CLASSIC LINE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH KAVO S609C
TAY KHOAN NHANH KAVO S609C
Mã hàng : S609C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH H-DENT
TAY KHOAN NHANH H-DENT
Mã hàng : H-DENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH FONA 6080C
TAY KHOAN NHANH FONA 6080C
Mã hàng : 6080C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH DYM
TAY KHOAN NHANH DYM
Mã hàng : DYM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH DENTEX M3-M
TAY KHOAN NHANH DENTEX M3-M
Mã hàng : M3-M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH DENTEX M1-SL
TAY KHOAN NHANH DENTEX M1-SL
Mã hàng : M1-SL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH DENTEX M1-S
TAY KHOAN NHANH DENTEX M1-S
Mã hàng : M1-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH DENTEX M1-M
TAY KHOAN NHANH DENTEX M1-M
Mã hàng : M1-M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH CÓ ĐÈN NSK DYNALED
TAY KHOAN NHANH CÓ ĐÈN NSK DYNALED
Mã hàng : DYNALED
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH CÓ ĐÈN KAVO
TAY KHOAN NHANH CÓ ĐÈN KAVO
Mã hàng : KAVO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH CÓ ĐÈN DENTEX M1-ML
TAY KHOAN NHANH CÓ ĐÈN DENTEX M1-ML
Mã hàng : M1-ML
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH CÓ ĐÈN APPLEDENTAL RED-TUP-M4/B2
TAY KHOAN NHANH CÓ ĐÈN APPLEDENTAL RED-TUP-M4/B2
Mã hàng : RED-TUP-M4/B2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH CÓ ĐÈN APPLEDENTAL NEVER EVER DAMAGED LED 3.0
TAY KHOAN NHANH CÓ ĐÈN APPLEDENTAL NEVER EVER DAMAGED LED 3.0
Mã hàng : LED 3.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH APPLEDENTAL ME-TU-M4/B2
TAY KHOAN NHANH APPLEDENTAL ME-TU-M4/B2
Mã hàng : ME-TU-M4/B2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN NHANH APPLEDENTAL BULE45º-SU (TAY KHOAN NHANH 45 ĐỘ)
TAY KHOAN NHANH APPLEDENTAL BULE45º-SU (TAY KHOAN NHANH 45 ĐỘ)
Mã hàng : BULE45º-SU
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN GIẢM TỐC NSK ER64
TAY KHOAN GIẢM TỐC NSK ER64
Mã hàng : ER64
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN GIẢM TỐC B.A.INTERNATIONAL ULTIMATE
TAY KHOAN GIẢM TỐC B.A.INTERNATIONAL ULTIMATE
Mã hàng : ULTIMATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN GIẢM TỐC ANTHOGYR NITI CONTROL 1/64
TAY KHOAN GIẢM TỐC ANTHOGYR NITI CONTROL 1/64
Mã hàng : NITI CONTROL 1/64
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN CHẬM TỐC H-DENT
TAY KHOAN CHẬM TỐC H-DENT
Mã hàng : H-DENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN CHẬM TỐC EX-203C SET
TAY KHOAN CHẬM TỐC EX-203C SET
Mã hàng : EX-203C SET
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN CHẬM TỐC EX-203 SET
TAY KHOAN CHẬM TỐC EX-203 SET
Mã hàng : EX-203 SET
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN CHẬM TỐC DYM
TAY KHOAN CHẬM TỐC DYM
Mã hàng : DYM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN CHẬM TỐC APPLE GOLD-L-M4/B2
TAY KHOAN CHẬM TỐC APPLE GOLD-L-M4/B2
Mã hàng : GOLD-L-M4/B2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TAY KHOAN CHẬM TỐC (ĐẦU CONG, ĐẦU THẲNG) EX-203
TAY KHOAN CHẬM TỐC (ĐẦU CONG, ĐẦU THẲNG) EX-203
Mã hàng : EX-203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác