Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» NHA KHOA TỔNG QUÁT

» NHA KHOA PHỤC HỒI


ĐĨA SOF-LEX - 3M ESPE FINISHING AND POLISHING
ĐĨA SOF-LEX - 3M ESPE FINISHING AND POLISHING
Mã hàng : ĐĨA SOF-LEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÁN SOF-LEX™ MANDRELS
CÁN SOF-LEX™ MANDRELS
Mã hàng : CÁN SOF-LEX™ MANDRELS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MÀI HOÀN TẤT COMPOSITE FINISHING KIT PN 0302-0306
BỘ MÀI HOÀN TẤT COMPOSITE FINISHING KIT PN 0302-0306
Mã hàng : PN 0302-0306
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MÀI ĐIỀU CHỈNH KIM LOẠI NP ALLOY ADJUSTMENT KIT PN 0311
BỘ MÀI ĐIỀU CHỈNH KIM LOẠI NP ALLOY ADJUSTMENT KIT PN 0311
Mã hàng : PN 0311
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MÀI ĐIỀU CHỈNH ĐÁNH BÓNG PHỤC HÌNH SỨ PORCELAIN ADJUSTMENT KIT PN 0301-0307
BỘ MÀI ĐIỀU CHỈNH ĐÁNH BÓNG PHỤC HÌNH SỨ PORCELAIN ADJUSTMENT KIT PN 0301-0307
Mã hàng : PN 0301-0307
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ LẺ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT COMPOSITE
BỘ LẺ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT COMPOSITE
Mã hàng : BỘ LẺ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT COMPOSITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT COMPOSITE DIAMOND POLIDONT KIT
BỘ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT COMPOSITE DIAMOND POLIDONT KIT
Mã hàng : BỘ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ ĐÁNH BÓNG COMPOSITE VÀ ALMAGAM
BỘ ĐÁNH BÓNG COMPOSITE VÀ ALMAGAM
Mã hàng : BỘ ĐÁNH BÓNG COMPOSITE VÀ ALMAGAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ ĐÁNH BÓNG COMPOSITE SUPER SNAP SINGLES MINI
BỘ ĐÁNH BÓNG COMPOSITE SUPER SNAP SINGLES MINI
Mã hàng : SUPER SNAP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ ĐÁNH BÓNG COMPOSITE SUPER SNAP MINI KIT PN 0505
BỘ ĐÁNH BÓNG COMPOSITE SUPER SNAP MINI KIT PN 0505
Mã hàng : PN 0505
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ ĐÁNH BÓNG COMPOSITE MICRODONT
BỘ ĐÁNH BÓNG COMPOSITE MICRODONT
Mã hàng : BỘ ĐÁNH BÓNG COMPOSITE MICRODONT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ ĐÁNH BÓNG AMALGAM POLISHING KIT
BỘ ĐÁNH BÓNG AMALGAM POLISHING KIT
Mã hàng : BỘ ĐÁNH BÓNG AMALGAM POLISHING KIT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ ĐÁNH BÓNG ALMAGAM
BỘ ĐÁNH BÓNG ALMAGAM
Mã hàng : BỘ ĐÁNH BÓNG ALMAGAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác