Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» NHA KHOA TỔNG QUÁT

» VẬT LIỆU GẮN RĂNG


CEMENT GRANITEC TEMPORARY-FREE EUGENOL - XI MĂNG GĂN TẠM
CEMENT GRANITEC TEMPORARY-FREE EUGENOL - XI MĂNG GĂN TẠM
Mã hàng : CEMENT GRANITEC TEMPORARY-FREE EUGENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT GRANITEC ROOT CANAL - XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY
CEMENT GRANITEC ROOT CANAL - XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY
Mã hàng : CEMENT GRANITEC ROOT CANAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT GRANITEC GLASS IONOMER - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
CEMENT GRANITEC GLASS IONOMER - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
Mã hàng : CEMENT GRANITEC GLASS IONOMER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT GRANITEC DUAL RESIN - GẮN PHỤC HÌNH TOÀN SỨ, LƯỠNG TRÙNG HỢP
CEMENT GRANITEC DUAL RESIN - GẮN PHỤC HÌNH TOÀN SỨ, LƯỠNG TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT GRANITEC DUAL RESIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT FX - XI MĂNG TRÁM/HÀN RĂNG
CEMENT FX - XI MĂNG TRÁM/HÀN RĂNG
Mã hàng : CEMENT FX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT FRITEX - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT FRITEX - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT FRITEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT FREEGENOL TEMPORARY PACK - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT FREEGENOL TEMPORARY PACK - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT FREEGENOL TEMPORARY PACK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT EVICROL - XI MĂNG GẮN
CEMENT EVICROL - XI MĂNG GẮN
Mã hàng : CEMENT EVICROL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT CX - XI MĂNG GẮN CẦU CHỤP, MÃO
CEMENT CX - XI MĂNG GẮN CẦU CHỤP, MÃO
Mã hàng : CEMENT CX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT CAVEX - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT CAVEX - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT CAVEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT C&B - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
CEMENT C&B - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT C&B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT BREEZE - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
CEMENT BREEZE - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT BREEZE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT ALPHALINK CEM - XI MĂNG LƯỠNG TRÙNG HỢP
CEMENT ALPHALINK CEM - XI MĂNG LƯỠNG TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT ALPHALINK CEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT ADHESOR - XI MĂNG GẮN
CEMENT ADHESOR - XI MĂNG GẮN
Mã hàng : CEMENT ADHESOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC G-CEM CAPSULE - XI MĂNG GẮN TỰ DÁN
GC G-CEM CAPSULE - XI MĂNG GẮN TỰ DÁN
Mã hàng : G-CEM CAPSULE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT HÀN TẠM PROVIS
CHẤT HÀN TẠM PROVIS
Mã hàng : CHẤT HÀN TẠM PROVIS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT HÀN TẠM I-PRO
CHẤT HÀN TẠM I-PRO
Mã hàng : CHẤT HÀN TẠM I-PRO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT HÀN TẠM E-TEMP DIADENT
CHẤT HÀN TẠM E-TEMP DIADENT
Mã hàng : CHẤT HÀN TẠM E-TEMP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT HÀN TẠM CEIVITRON
CHẤT HÀN TẠM CEIVITRON
Mã hàng : CHẤT HÀN TẠM CEIVITRON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT HÀN TẠM CAVITON GC
CHẤT HÀN TẠM CAVITON GC
Mã hàng : CHẤT HÀN TẠM CAVITON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác