Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» THIẾT BỊ & VẬT LIỆU LABO


V-POWER CLEAN - CHẤT VỆ SINH HÀM THÁO LẮP
V-POWER CLEAN - CHẤT VỆ SINH HÀM THÁO LẮP
Mã hàng : V-POWER CLEAN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÁP LÁ BASE PLATE WAX
SÁP LÁ BASE PLATE WAX
Mã hàng : BASE PLATE WAX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PORCELAIN ETCH AND SILANE (AXIT SOI MÒN VÀ CHẤT LÓT NỀN SỨ)
PORCELAIN ETCH AND SILANE (AXIT SOI MÒN VÀ CHẤT LÓT NỀN SỨ)
Mã hàng : PORCELAIN ETCH AND SILANE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NƯỚC TỰ CỨNG VERTEX
NƯỚC TỰ CỨNG VERTEX
Mã hàng : NƯỚC TỰ CỨNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NƯỚC TỰ CỨNG (DURACRYL PLUS)
NƯỚC TỰ CỨNG (DURACRYL PLUS)
Mã hàng : DURACRYL PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NƯỚC NẤU SUPERPONT
NƯỚC NẤU SUPERPONT
Mã hàng : SUPERPONT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NHỰA TỰ CỨNG ORTHOPLAST VERTEX
NHỰA TỰ CỨNG ORTHOPLAST VERTEX
Mã hàng : ORTHOPLAST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NHỰA TỰ CỨNG KHÔNG SINH NHIỆT TEMDENT
NHỰA TỰ CỨNG KHÔNG SINH NHIỆT TEMDENT
Mã hàng : TEMDENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC NUNG SƯỜN CÓ NẮP
CỐC NUNG SƯỜN CÓ NẮP
Mã hàng : CỐC NUNG SƯỜN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi mài đá kim cương Toboom
Mũi mài đá kim cương Toboom
Mã hàng : Toboom
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÚT ĐẮP SỨ TAKANISHI RENFERT
BÚT ĐẮP SỨ TAKANISHI RENFERT
Mã hàng : TAKANISHI RENFERT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI CẮT CAD/CAM AIDITE
MŨI CẮT CAD/CAM AIDITE
Mã hàng : MŨI CẮT CAD/CAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phôi sứ Zirconia Aidite HT
Phôi sứ Zirconia Aidite HT
Mã hàng : Zirconia Aidite HT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NƯỚC NHUỘM MÀU AIDITE COLORING LIQUID
NƯỚC NHUỘM MÀU AIDITE COLORING LIQUID
Mã hàng : COLORING LIQUID
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PHÔI NHỰA PMMA AIDITE
PHÔI NHỰA PMMA AIDITE
Mã hàng : PHÔI NHỰA PMMA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PHÔI SÁP WAX AIDITE
PHÔI SÁP WAX AIDITE
Mã hàng : PHÔI SÁP WAX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PHÔI SỨ MULTILAYER 3D
PHÔI SỨ MULTILAYER 3D
Mã hàng : MULTILAYER 3D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PHÔI SỨ AIDITE SHTW
PHÔI SỨ AIDITE SHTW
Mã hàng : AIDITE SHTW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PHÔI SỨ AIDITE STW
PHÔI SỨ AIDITE STW
Mã hàng : AIDITE STW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY MILL 5 TRỤC AMD-500
MÁY MILL 5 TRỤC AMD-500
Mã hàng : AMD-500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHAY NƯỚNG SỨ CAO CẤP
KHAY NƯỚNG SỨ CAO CẤP
Mã hàng : KHAY NƯỚNG SỨ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LÒ NUNG CAMEO AGT-L
LÒ NUNG CAMEO AGT-L
Mã hàng : CAMEO AGT-L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY SCAN A-IS PRO
MÁY SCAN A-IS PRO
Mã hàng : A-IS PRO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy mài Marathon Seayang 35.000 vòng/phút
Máy mài Marathon Seayang 35.000 vòng/phút
Mã hàng : Máy mài Marathon Seayang
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác