Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» THIẾT BỊ & VẬT LIỆU LABO

» VẬT LIỆU CAD/CAM


Phôi sứ Zirconia Aidite HT
Phôi sứ Zirconia Aidite HT
Mã hàng : Zirconia Aidite HT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NƯỚC NHUỘM MÀU AIDITE COLORING LIQUID
NƯỚC NHUỘM MÀU AIDITE COLORING LIQUID
Mã hàng : COLORING LIQUID
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PHÔI NHỰA PMMA AIDITE
PHÔI NHỰA PMMA AIDITE
Mã hàng : PHÔI NHỰA PMMA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PHÔI SÁP WAX AIDITE
PHÔI SÁP WAX AIDITE
Mã hàng : PHÔI SÁP WAX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PHÔI SỨ MULTILAYER 3D
PHÔI SỨ MULTILAYER 3D
Mã hàng : MULTILAYER 3D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PHÔI SỨ AIDITE SHTW
PHÔI SỨ AIDITE SHTW
Mã hàng : AIDITE SHTW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PHÔI SỨ AIDITE STW
PHÔI SỨ AIDITE STW
Mã hàng : AIDITE STW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác