Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU NỘI NHA


THƯỚC ĐO NỘI NHA MINI ENDO-BLOC
THƯỚC ĐO NỘI NHA MINI ENDO-BLOC
Mã hàng : MINI ENDO-BLOC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO NỘI NHA ENDO RULER
THƯỚC ĐO NỘI NHA ENDO RULER
Mã hàng : ENDO RULER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BƠM SILICONE LỎNG ORO - DISPENSING GUN
SÚNG BƠM SILICONE LỎNG ORO - DISPENSING GUN
Mã hàng : SÚNG BƠM SILICONE LỎNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN FUJI CEM - GC PASTE PAK DISPENSER
SÚNG BẮN FUJI CEM - GC PASTE PAK DISPENSER
Mã hàng : SÚNG BẮN FUJI CEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN COMPOSITE VIVADENT
SÚNG BẮN COMPOSITE VIVADENT
Mã hàng : SÚNG BẮN COMPOSITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN COMPOSITE ORO - COMPULE GUN
SÚNG BẮN COMPOSITE ORO - COMPULE GUN
Mã hàng : COMPULE GUN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN COMPOSITE DENSPLY (COMPULES TIPS GUN)
SÚNG BẮN COMPOSITE DENSPLY (COMPULES TIPS GUN)
Mã hàng : COMPULES TIPS GUN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA CÓ THƯỚC ĐO
HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA CÓ THƯỚC ĐO
Mã hàng : HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX (ENDODONTIC BOX, ENDO FILES HOLDER)
HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX (ENDODONTIC BOX, ENDO FILES HOLDER)
Mã hàng : HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ORO - BUR HOLDER
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ORO - BUR HOLDER
Mã hàng : BUR HOLDER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NONG DŨA ORO - ENDO BOXES
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NONG DŨA ORO - ENDO BOXES
Mã hàng : ENDO BOXES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NHỰA 168 MŨI (BUR STANDARD FOR 168 BURS)
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NHỰA 168 MŨI (BUR STANDARD FOR 168 BURS)
Mã hàng : BUR STANDARD FOR 168 BURS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN MICRODONT RA BUR BOCK
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN MICRODONT RA BUR BOCK
Mã hàng : MICRODONT RA BUR BOCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN INOX (BUR CONTAINER)
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN INOX (BUR CONTAINER)
Mã hàng : BUR CONTAINER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ALUMINUM ORO
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ALUMINUM ORO
Mã hàng : ALUMINUM ORO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐI CHÀY AMALGAM THỦY TINH
CỐI CHÀY AMALGAM THỦY TINH
Mã hàng : AMALGAM THỦY TINH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐI CHẦY AMALGAM INOX
CỐI CHẦY AMALGAM INOX
Mã hàng : AMALGAM INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC ORO - GLASS DAPPEN DISH
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC ORO - GLASS DAPPEN DISH
Mã hàng : GLASS DAPPEN DISH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
Mã hàng : CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẢNG SO MẦU VITAPAN CLASSIC
BẢNG SO MẦU VITAPAN CLASSIC
Mã hàng : VITAPAN CLASSIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẢNG SO MẦU CHROMASCOP
BẢNG SO MẦU CHROMASCOP
Mã hàng : CHROMASCOP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẢNG SO MẦU 3D VITAPAN - MASTER
BẢNG SO MẦU 3D VITAPAN - MASTER
Mã hàng : 3D VITAPAN - MASTER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN SHARPCUT (DENTSPLY)
MŨI KHOAN SHARPCUT (DENTSPLY)
Mã hàng : SHARPCUT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN RODENTICA (ĐỨC)
MŨI KHOAN RODENTICA (ĐỨC)
Mã hàng : RODENTICA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN MEDIN GOLD (FULL SIZE)
MŨI KHOAN MEDIN GOLD (FULL SIZE)
Mã hàng : MEDIN GOLD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN MEDIN (TIỆP KHẮC)
MŨI KHOAN MEDIN (TIỆP KHẮC)
Mã hàng : MEDIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN MANI (NHẬT)
MŨI KHOAN MANI (NHẬT)
Mã hàng : MANI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN HORICO
MŨI KHOAN HORICO
Mã hàng : HORICO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN DIASWISS (THỤY SỸ)
MŨI KHOAN DIASWISS (THỤY SỸ)
Mã hàng : DIASWISS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN DFS (ĐỨC)
MŨI KHOAN DFS (ĐỨC)
Mã hàng : DFS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN CROSS TECH
MŨI KHOAN CROSS TECH
Mã hàng : CROSS TECH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN CARBIDE SSWHITE 45MM
MŨI KHOAN CARBIDE SSWHITE 45MM
Mã hàng : SSWHITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN CARBIDE SSWHITE 22MM
MŨI KHOAN CARBIDE SSWHITE 22MM
Mã hàng : SSWHITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN ACURATA GOLD (ĐỨC)
MŨI KHOAN ACURATA GOLD (ĐỨC)
Mã hàng : ACURATA GOLD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI ENDO-Z DENTSPLY
MŨI ENDO-Z DENTSPLY
Mã hàng : ENDO-Z
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI ENDO ACCESS MDT
MŨI ENDO ACCESS MDT
Mã hàng : ENDO ACCESS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI CẮT MÔ MỀM DFS
MŨI CẮT MÔ MỀM DFS
Mã hàng : DFS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI CARBIDE PHẪU THUẬT, CẮT XƯƠNG
MŨI CARBIDE PHẪU THUẬT, CẮT XƯƠNG
Mã hàng : MŨI CARBIDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI CARBIDE CẮT KIM LOẠI, CẦU VÀ MÃO RĂNG
MŨI CARBIDE CẮT KIM LOẠI, CẦU VÀ MÃO RĂNG
Mã hàng : MŨI CARBIDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN MICRODONT (BLAZIL)
MŨI KHOAN MICRODONT (BLAZIL)
Mã hàng : MICRODONT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN SIÊU MỊN HOÀN TẤT (KIT FINE & ULTRAFINE FINISHING)
BỘ MŨI KHOAN SIÊU MỊN HOÀN TẤT (KIT FINE & ULTRAFINE FINISHING)
Mã hàng : KIT FINE & ULTRAFINE FINISHING
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN MỊN HOÀN TẤT (KIT ULTRA FINE FINISHING)
BỘ MŨI KHOAN MỊN HOÀN TẤT (KIT ULTRA FINE FINISHING)
Mã hàng : KIT ULTRA FINE FINISHING
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN MÀI CÙI CÓ RÃNH XOẮN (KIT TURBO)
BỘ MŨI KHOAN MÀI CÙI CÓ RÃNH XOẮN (KIT TURBO)
Mã hàng : KIT TURBO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN MÀI CÙI (KIT DENTAL PROTHESIS)
BỘ MŨI KHOAN MÀI CÙI (KIT DENTAL PROTHESIS)
Mã hàng : KIT DENTAL PROTHESIS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN HOÀN TẤT (KIT FINE FINISHING)
BỘ MŨI KHOAN HOÀN TẤT (KIT FINE FINISHING)
Mã hàng : KIT FINE FINISHING
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN DÙNG CHO MẶT SỨ (KIT LAMINATED VENEER PREPARATION)
BỘ MŨI KHOAN DÙNG CHO MẶT SỨ (KIT LAMINATED VENEER PREPARATION)
Mã hàng : KIT LAMINATED VENEER PREPARATION
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN DÙNG CHO INLAY & ONLAY
BỘ MŨI KHOAN DÙNG CHO INLAY & ONLAY
Mã hàng : Kit Inlay Onlay
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN ĐA NĂNG (KIT MULTIUSE COLECTION)
BỘ MŨI KHOAN ĐA NĂNG (KIT MULTIUSE COLECTION)
Mã hàng : KIT MULTIUSE COLECTION
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOA CHO RĂNG TRẺ EM (KIT ODONTO PEDIATRIC)
BỘ MŨI KHOA CHO RĂNG TRẺ EM (KIT ODONTO PEDIATRIC)
Mã hàng : KIT ODONTO PEDIATRIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÌA LẤY DẤU ORO - IMPRESSION TRAY
THÌA LẤY DẤU ORO - IMPRESSION TRAY
Mã hàng : IMPRESSION TRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÌA LẤY DẤU NHỰA ĐÀI LOAN
THÌA LẤY DẤU NHỰA ĐÀI LOAN
Mã hàng : THÌA LẤY DẤU NHỰA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÌA LẤY DẤU KHỚP CẮN ORO - BITE REGISTRATION TRAY
THÌA LẤY DẤU KHỚP CẮN ORO - BITE REGISTRATION TRAY
Mã hàng : BITE REGISTRATION TRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÌA LẤY DẤU INOX (IMPRESSION TRAY)
THÌA LẤY DẤU INOX (IMPRESSION TRAY)
Mã hàng : IMPRESSION TRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÌA LẤY DẤU GC
THÌA LẤY DẤU GC
Mã hàng : THÌA LẤY DẤU
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÁM CHÂM (EXPLORERS)
THÁM CHÂM (EXPLORERS)
Mã hàng : EXPLORERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PORT AMALGAM
PORT AMALGAM
Mã hàng : PORT AMALGAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẶT GƯƠNG ECONOMY (MOUTH MIRRORS)
MẶT GƯƠNG ECONOMY (MOUTH MIRRORS)
Mã hàng : ECONOMY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM NHỔ RĂNG TRẺ EM (EXTRACTING FORCEPS FOR CHILDREN)
KÌM NHỔ RĂNG TRẺ EM (EXTRACTING FORCEPS FOR CHILDREN)
Mã hàng : EXTRACTING FORCEPS FOR CHILDREN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM NHỔ RĂNG NGƯỜI LỚN (EXTRACTING FORCEPS FOR ADULTS)
KÌM NHỔ RĂNG NGƯỜI LỚN (EXTRACTING FORCEPS FOR ADULTS)
Mã hàng : EXTRACTING FORCEPS FOR ADULTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM MANG KIM (NEEDLE HOLDER)
KÌM MANG KIM (NEEDLE HOLDER)
Mã hàng : NEEDLE HOLDER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHAY INOX NHIỀU NGĂN TỦ CỰC TÍM
KHAY INOX NHIỀU NGĂN TỦ CỰC TÍM
Mã hàng : KHAY INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KẸP GẮP CONG (NỈA GẮP)
KẸP GẮP CONG (NỈA GẮP)
Mã hàng : NỈA GẮP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KẸP ĐAI MATRIX (MATRIX RETAINERS)
KẸP ĐAI MATRIX (MATRIX RETAINERS)
Mã hàng : MATRIX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÉO CẮT (GUM SCISSORS)
KÉO CẮT (GUM SCISSORS)
Mã hàng : GUM SCISSORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP INOX HẤP BÔNG GÒN
HỘP INOX HẤP BÔNG GÒN
Mã hàng : HỘP INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP INOX ĐỰNG DỤNG CỤ
HỘP INOX ĐỰNG DỤNG CỤ
Mã hàng : HỘP INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GIẬT CHỤP (CROWN REMOVERS)
GIẬT CHỤP (CROWN REMOVERS)
Mã hàng : CROWN REMOVERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐỒ INOX (HOLLOWARE STAINLESS STEEL)
ĐỒ INOX (HOLLOWARE STAINLESS STEEL)
Mã hàng : HOLLOWARE STAINLESS STEEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÁN GƯƠNG (HANDLES MOUTH MIRRORS)
CÁN GƯƠNG (HANDLES MOUTH MIRRORS)
Mã hàng : HANDLES MOUTH MIRRORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BƠM TIÊM INOX PAKISTAN (CARTRIDGE SYRINGES)
BƠM TIÊM INOX PAKISTAN (CARTRIDGE SYRINGES)
Mã hàng : CARTRIDGE SYRINGES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ KHAY KHÁM DÙNG 1 LẦN ORO - DENTAL KIT
BỘ KHAY KHÁM DÙNG 1 LẦN ORO - DENTAL KIT
Mã hàng : DENTAL KIT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ KHAY KHÁM DÙNG 1 LẦN (DISPOSABLE DENTAL STOMATO - KIT)
BỘ KHAY KHÁM DÙNG 1 LẦN (DISPOSABLE DENTAL STOMATO - KIT)
Mã hàng : DISPOSABLE DENTAL STOMATO - KIT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẨY RĂNG KHÔNG SANG CHẤN (PDL ELEVATORS SET OF 7 PCS)
BẨY RĂNG KHÔNG SANG CHẤN (PDL ELEVATORS SET OF 7 PCS)
Mã hàng : PDL ELEVATORS SET OF 7 PCS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẨY RĂNG (ROOT ELEVATORS)
BẨY RĂNG (ROOT ELEVATORS)
Mã hàng : ROOT ELEVATORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ULTRACAL XS - CHE TỦY
ULTRACAL XS - CHE TỦY
Mã hàng : ULTRACAL XS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ULTRA-BLEND PLUS - CHẤT CHE TỦY
ULTRA-BLEND PLUS - CHẤT CHE TỦY
Mã hàng : ULTRA-BLEND PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THUỐC DIỆT TỦY VN
THUỐC DIỆT TỦY VN
Mã hàng : THUỐC DIỆT TỦY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THUỐC DIỆT TỦY NGA DEVITBLUE
THUỐC DIỆT TỦY NGA DEVITBLUE
Mã hàng : DEVITBLUE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
R4 - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY THỐI
R4 - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY THỐI
Mã hàng : R4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PULPOMIXINE - ĐIỀU TRỊ TỦY
PULPOMIXINE - ĐIỀU TRỊ TỦY
Mã hàng : PULPOMIXINE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PARCAN - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
PARCAN - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
Mã hàng : PARCAN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
OSOMOL VN - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY CHẾT
OSOMOL VN - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY CHẾT
Mã hàng : OSOMOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HYPOSOL - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
HYPOSOL - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
Mã hàng : HYPOSOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HEMOSTAL - VẬT LIỆU CẦM MÁU NHỔ RĂNG
HEMOSTAL - VẬT LIỆU CẦM MÁU NHỔ RĂNG
Mã hàng : HEMOSTAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FORMOCRESOL (TF) - DUNG DỊCH ƯỚP TỦY THỐI
FORMOCRESOL (TF) - DUNG DỊCH ƯỚP TỦY THỐI
Mã hàng : FORMOCRESOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FORMACRESOL - TF
FORMACRESOL - TF
Mã hàng : FORMACRESOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
EUGENOL (PHÁP)
EUGENOL (PHÁP)
Mã hàng : EUGENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
EUGENOL (MỸ)
EUGENOL (MỸ)
Mã hàng : EUGENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
EUGENOL (ẤN ĐỘ)
EUGENOL (ẤN ĐỘ)
Mã hàng : EUGENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ENDOMETHASONE - DUNG DỊCH TRÁM BÍT ỐNG TỦY
ENDOMETHASONE - DUNG DỊCH TRÁM BÍT ỐNG TỦY
Mã hàng : ENDOMETHASONE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐIỀU TRỊ TỦY MTA FLOW
ĐIỀU TRỊ TỦY MTA FLOW
Mã hàng : MTA FLOW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐIỀU TRỊ TỦY MTA CEM - S
ĐIỀU TRỊ TỦY MTA CEM - S
Mã hàng : MTA CEM - S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐIỀU TRỊ TỦY BIO-MTA
ĐIỀU TRỊ TỦY BIO-MTA
Mã hàng : BIO-MTA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CRESOPHENE - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG ỐNG TỦY
CRESOPHENE - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG ỐNG TỦY
Mã hàng : CRESOPHENE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CPC (CAMPHENOL) - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG ỐNG TỦY
CPC (CAMPHENOL) - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG ỐNG TỦY
Mã hàng : CAMPHENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CORTISOMOL - CHẤT HÀN ỐNG TỦY
CORTISOMOL - CHẤT HÀN ỐNG TỦY
Mã hàng : CORTISOMOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT CẦM MÁU NƯỚU VISCOSTAT
CHẤT CẦM MÁU NƯỚU VISCOSTAT
Mã hàng : VISCOSTAT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CARVENE - LÀM MỀM CÔN GUTTA
CARVENE - LÀM MỀM CÔN GUTTA
Mã hàng : CARVENE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CANALPRO NAOCL 3% - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
CANALPRO NAOCL 3% - DUNG DỊCH BƠM RỬA ỐNG TỦY
Mã hàng : CANALPRO NAOCL 3%
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CANALPRO CHX 2% - DUNG DỊCH BƠM RỬA RĂNG HOẠI TỬ
CANALPRO CHX 2% - DUNG DỊCH BƠM RỬA RĂNG HOẠI TỬ
Mã hàng : CANALPRO CHX 2%
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦM MÁU NƯỚC HEMOX-A
CẦM MÁU NƯỚC HEMOX-A
Mã hàng : HEMOX-A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦM MÁU NƯỚC BUFFERED HEMOSTATIC
CẦM MÁU NƯỚC BUFFERED HEMOSTATIC
Mã hàng : BUFFERED HEMOSTATIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CALCIUM HYDROXIDE SURE KOREA
CALCIUM HYDROXIDE SURE KOREA
Mã hàng : CALCIUM HYDROXIDE SURE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CALCIUM HYDROXIDE ẤN ĐỘ
CALCIUM HYDROXIDE ẤN ĐỘ
Mã hàng : CALCIUM HYDROXIDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SURE-PREP KOREA
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SURE-PREP KOREA
Mã hàng : SURE-PREP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SOFT PREP
BÔI TRƠN ỐNG TỦY SOFT PREP
Mã hàng : SOFT PREP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY MD – CHELCREAM
BÔI TRƠN ỐNG TỦY MD – CHELCREAM
Mã hàng : MD – CHELCREAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔI TRƠN ỐNG TỦY GLYDE
BÔI TRƠN ỐNG TỦY GLYDE
Mã hàng : GLYDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BIODENTINE™ (VẬT LIỆU SINH HỌC THAY THẾ NGÀ RĂNG)
BIODENTINE™ (VẬT LIỆU SINH HỌC THAY THẾ NGÀ RĂNG)
Mã hàng : BIODENTINE™
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÌNH XỊT LẠNH THỬ TỦY ENDO-FROST
BÌNH XỊT LẠNH THỬ TỦY ENDO-FROST
Mã hàng : ENDO-FROST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ALVOGYL (KHỬ TRÙNG VÀ LÀM GIẢM ĐAU)
ALVOGYL (KHỬ TRÙNG VÀ LÀM GIẢM ĐAU)
Mã hàng : ALVOGYL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AH 26 (XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY)
AH 26 (XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY)
Mã hàng : AH 26
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ULTRA-BLEND PLUS - CHẤT CHE TỦY
ULTRA-BLEND PLUS - CHẤT CHE TỦY
Mã hàng : ULTRA-BLEND PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THUỐC DIỆT TỦY VN
THUỐC DIỆT TỦY VN
Mã hàng : THUỐC DIỆT TỦY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THUỐC DIỆT TỦY NGA DEVITBLUE
THUỐC DIỆT TỦY NGA DEVITBLUE
Mã hàng : DEVITBLUE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
R4 - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY THỐI
R4 - DUNG DỊCH SÁT TRÙNG TỦY THỐI
Mã hàng : R4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PULPOMIXINE - ĐIỀU TRỊ TỦY
PULPOMIXINE - ĐIỀU TRỊ TỦY
Mã hàng : PULPOMIXINE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HEMOSTAL - VẬT LIỆU CẦM MÁU NHỔ RĂNG
HEMOSTAL - VẬT LIỆU CẦM MÁU NHỔ RĂNG
Mã hàng : HEMOSTAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FORMOCRESOL (TF) - DUNG DỊCH ƯỚP TỦY THỐI
FORMOCRESOL (TF) - DUNG DỊCH ƯỚP TỦY THỐI
Mã hàng : FORMOCRESOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FORMACRESOL - TF
FORMACRESOL - TF
Mã hàng : FORMACRESOL - TF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác