Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU NỘI NHA

» DỤNG CỤ PHÒNG KHÁM


THƯỚC ĐO NỘI NHA MINI ENDO-BLOC
THƯỚC ĐO NỘI NHA MINI ENDO-BLOC
Mã hàng : MINI ENDO-BLOC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THƯỚC ĐO NỘI NHA ENDO RULER
THƯỚC ĐO NỘI NHA ENDO RULER
Mã hàng : ENDO RULER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BƠM SILICONE LỎNG ORO - DISPENSING GUN
SÚNG BƠM SILICONE LỎNG ORO - DISPENSING GUN
Mã hàng : SÚNG BƠM SILICONE LỎNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN FUJI CEM - GC PASTE PAK DISPENSER
SÚNG BẮN FUJI CEM - GC PASTE PAK DISPENSER
Mã hàng : SÚNG BẮN FUJI CEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN COMPOSITE VIVADENT
SÚNG BẮN COMPOSITE VIVADENT
Mã hàng : SÚNG BẮN COMPOSITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN COMPOSITE ORO - COMPULE GUN
SÚNG BẮN COMPOSITE ORO - COMPULE GUN
Mã hàng : COMPULE GUN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN COMPOSITE DENSPLY (COMPULES TIPS GUN)
SÚNG BẮN COMPOSITE DENSPLY (COMPULES TIPS GUN)
Mã hàng : COMPULES TIPS GUN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA CÓ THƯỚC ĐO
HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA CÓ THƯỚC ĐO
Mã hàng : HỘP ĐỰNG NONG DŨA NHỰA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX (ENDODONTIC BOX, ENDO FILES HOLDER)
HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX (ENDODONTIC BOX, ENDO FILES HOLDER)
Mã hàng : HỘP ĐỰNG NONG DŨA INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ORO - BUR HOLDER
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ORO - BUR HOLDER
Mã hàng : BUR HOLDER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NONG DŨA ORO - ENDO BOXES
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NONG DŨA ORO - ENDO BOXES
Mã hàng : ENDO BOXES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NHỰA 168 MŨI (BUR STANDARD FOR 168 BURS)
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN NHỰA 168 MŨI (BUR STANDARD FOR 168 BURS)
Mã hàng : BUR STANDARD FOR 168 BURS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN MICRODONT RA BUR BOCK
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN MICRODONT RA BUR BOCK
Mã hàng : MICRODONT RA BUR BOCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN INOX (BUR CONTAINER)
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN INOX (BUR CONTAINER)
Mã hàng : BUR CONTAINER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ALUMINUM ORO
HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN ALUMINUM ORO
Mã hàng : ALUMINUM ORO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐI CHÀY AMALGAM THỦY TINH
CỐI CHÀY AMALGAM THỦY TINH
Mã hàng : AMALGAM THỦY TINH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐI CHẦY AMALGAM INOX
CỐI CHẦY AMALGAM INOX
Mã hàng : AMALGAM INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC ORO - GLASS DAPPEN DISH
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC ORO - GLASS DAPPEN DISH
Mã hàng : GLASS DAPPEN DISH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
Mã hàng : CHÉN THỦY TINH LỤC GIÁC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẢNG SO MẦU VITAPAN CLASSIC
BẢNG SO MẦU VITAPAN CLASSIC
Mã hàng : VITAPAN CLASSIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẢNG SO MẦU CHROMASCOP
BẢNG SO MẦU CHROMASCOP
Mã hàng : CHROMASCOP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẢNG SO MẦU 3D VITAPAN - MASTER
BẢNG SO MẦU 3D VITAPAN - MASTER
Mã hàng : 3D VITAPAN - MASTER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÌA LẤY DẤU ORO - IMPRESSION TRAY
THÌA LẤY DẤU ORO - IMPRESSION TRAY
Mã hàng : IMPRESSION TRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÌA LẤY DẤU NHỰA ĐÀI LOAN
THÌA LẤY DẤU NHỰA ĐÀI LOAN
Mã hàng : THÌA LẤY DẤU NHỰA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÌA LẤY DẤU KHỚP CẮN ORO - BITE REGISTRATION TRAY
THÌA LẤY DẤU KHỚP CẮN ORO - BITE REGISTRATION TRAY
Mã hàng : BITE REGISTRATION TRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÌA LẤY DẤU INOX (IMPRESSION TRAY)
THÌA LẤY DẤU INOX (IMPRESSION TRAY)
Mã hàng : IMPRESSION TRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÌA LẤY DẤU GC
THÌA LẤY DẤU GC
Mã hàng : THÌA LẤY DẤU
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THÁM CHÂM (EXPLORERS)
THÁM CHÂM (EXPLORERS)
Mã hàng : EXPLORERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
PORT AMALGAM
PORT AMALGAM
Mã hàng : PORT AMALGAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MẶT GƯƠNG ECONOMY (MOUTH MIRRORS)
MẶT GƯƠNG ECONOMY (MOUTH MIRRORS)
Mã hàng : ECONOMY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM NHỔ RĂNG TRẺ EM (EXTRACTING FORCEPS FOR CHILDREN)
KÌM NHỔ RĂNG TRẺ EM (EXTRACTING FORCEPS FOR CHILDREN)
Mã hàng : EXTRACTING FORCEPS FOR CHILDREN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM NHỔ RĂNG NGƯỜI LỚN (EXTRACTING FORCEPS FOR ADULTS)
KÌM NHỔ RĂNG NGƯỜI LỚN (EXTRACTING FORCEPS FOR ADULTS)
Mã hàng : EXTRACTING FORCEPS FOR ADULTS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÌM MANG KIM (NEEDLE HOLDER)
KÌM MANG KIM (NEEDLE HOLDER)
Mã hàng : NEEDLE HOLDER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHAY INOX NHIỀU NGĂN TỦ CỰC TÍM
KHAY INOX NHIỀU NGĂN TỦ CỰC TÍM
Mã hàng : KHAY INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KẸP GẮP CONG (NỈA GẮP)
KẸP GẮP CONG (NỈA GẮP)
Mã hàng : NỈA GẮP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KẸP ĐAI MATRIX (MATRIX RETAINERS)
KẸP ĐAI MATRIX (MATRIX RETAINERS)
Mã hàng : MATRIX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÉO CẮT (GUM SCISSORS)
KÉO CẮT (GUM SCISSORS)
Mã hàng : GUM SCISSORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP INOX HẤP BÔNG GÒN
HỘP INOX HẤP BÔNG GÒN
Mã hàng : HỘP INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP INOX ĐỰNG DỤNG CỤ
HỘP INOX ĐỰNG DỤNG CỤ
Mã hàng : HỘP INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GIẬT CHỤP (CROWN REMOVERS)
GIẬT CHỤP (CROWN REMOVERS)
Mã hàng : CROWN REMOVERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐỒ INOX (HOLLOWARE STAINLESS STEEL)
ĐỒ INOX (HOLLOWARE STAINLESS STEEL)
Mã hàng : HOLLOWARE STAINLESS STEEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÁN GƯƠNG (HANDLES MOUTH MIRRORS)
CÁN GƯƠNG (HANDLES MOUTH MIRRORS)
Mã hàng : HANDLES MOUTH MIRRORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BƠM TIÊM INOX PAKISTAN (CARTRIDGE SYRINGES)
BƠM TIÊM INOX PAKISTAN (CARTRIDGE SYRINGES)
Mã hàng : CARTRIDGE SYRINGES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ KHAY KHÁM DÙNG 1 LẦN ORO - DENTAL KIT
BỘ KHAY KHÁM DÙNG 1 LẦN ORO - DENTAL KIT
Mã hàng : DENTAL KIT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ KHAY KHÁM DÙNG 1 LẦN (DISPOSABLE DENTAL STOMATO - KIT)
BỘ KHAY KHÁM DÙNG 1 LẦN (DISPOSABLE DENTAL STOMATO - KIT)
Mã hàng : DISPOSABLE DENTAL STOMATO - KIT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẨY RĂNG KHÔNG SANG CHẤN (PDL ELEVATORS SET OF 7 PCS)
BẨY RĂNG KHÔNG SANG CHẤN (PDL ELEVATORS SET OF 7 PCS)
Mã hàng : PDL ELEVATORS SET OF 7 PCS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BẨY RĂNG (ROOT ELEVATORS)
BẨY RĂNG (ROOT ELEVATORS)
Mã hàng : ROOT ELEVATORS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác