Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU NỘI NHA

» MŨI KHOAN NHA KHOA


MŨI KHOAN SHARPCUT (DENTSPLY)
MŨI KHOAN SHARPCUT (DENTSPLY)
Mã hàng : SHARPCUT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN RODENTICA (ĐỨC)
MŨI KHOAN RODENTICA (ĐỨC)
Mã hàng : RODENTICA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN MEDIN GOLD (FULL SIZE)
MŨI KHOAN MEDIN GOLD (FULL SIZE)
Mã hàng : MEDIN GOLD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN MEDIN (TIỆP KHẮC)
MŨI KHOAN MEDIN (TIỆP KHẮC)
Mã hàng : MEDIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN MANI (NHẬT)
MŨI KHOAN MANI (NHẬT)
Mã hàng : MANI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN HORICO
MŨI KHOAN HORICO
Mã hàng : HORICO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN DIASWISS (THỤY SỸ)
MŨI KHOAN DIASWISS (THỤY SỸ)
Mã hàng : DIASWISS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN DFS (ĐỨC)
MŨI KHOAN DFS (ĐỨC)
Mã hàng : DFS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN CROSS TECH
MŨI KHOAN CROSS TECH
Mã hàng : CROSS TECH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN CARBIDE SSWHITE 45MM
MŨI KHOAN CARBIDE SSWHITE 45MM
Mã hàng : SSWHITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN CARBIDE SSWHITE 22MM
MŨI KHOAN CARBIDE SSWHITE 22MM
Mã hàng : SSWHITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN ACURATA GOLD (ĐỨC)
MŨI KHOAN ACURATA GOLD (ĐỨC)
Mã hàng : ACURATA GOLD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI ENDO-Z DENTSPLY
MŨI ENDO-Z DENTSPLY
Mã hàng : ENDO-Z
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI ENDO ACCESS MDT
MŨI ENDO ACCESS MDT
Mã hàng : ENDO ACCESS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI CẮT MÔ MỀM DFS
MŨI CẮT MÔ MỀM DFS
Mã hàng : DFS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI CARBIDE PHẪU THUẬT, CẮT XƯƠNG
MŨI CARBIDE PHẪU THUẬT, CẮT XƯƠNG
Mã hàng : MŨI CARBIDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI CARBIDE CẮT KIM LOẠI, CẦU VÀ MÃO RĂNG
MŨI CARBIDE CẮT KIM LOẠI, CẦU VÀ MÃO RĂNG
Mã hàng : MŨI CARBIDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN MICRODONT (BLAZIL)
MŨI KHOAN MICRODONT (BLAZIL)
Mã hàng : MICRODONT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN SIÊU MỊN HOÀN TẤT (KIT FINE & ULTRAFINE FINISHING)
BỘ MŨI KHOAN SIÊU MỊN HOÀN TẤT (KIT FINE & ULTRAFINE FINISHING)
Mã hàng : KIT FINE & ULTRAFINE FINISHING
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN MỊN HOÀN TẤT (KIT ULTRA FINE FINISHING)
BỘ MŨI KHOAN MỊN HOÀN TẤT (KIT ULTRA FINE FINISHING)
Mã hàng : KIT ULTRA FINE FINISHING
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN MÀI CÙI CÓ RÃNH XOẮN (KIT TURBO)
BỘ MŨI KHOAN MÀI CÙI CÓ RÃNH XOẮN (KIT TURBO)
Mã hàng : KIT TURBO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN MÀI CÙI (KIT DENTAL PROTHESIS)
BỘ MŨI KHOAN MÀI CÙI (KIT DENTAL PROTHESIS)
Mã hàng : KIT DENTAL PROTHESIS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN HOÀN TẤT (KIT FINE FINISHING)
BỘ MŨI KHOAN HOÀN TẤT (KIT FINE FINISHING)
Mã hàng : KIT FINE FINISHING
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN DÙNG CHO MẶT SỨ (KIT LAMINATED VENEER PREPARATION)
BỘ MŨI KHOAN DÙNG CHO MẶT SỨ (KIT LAMINATED VENEER PREPARATION)
Mã hàng : KIT LAMINATED VENEER PREPARATION
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN DÙNG CHO INLAY & ONLAY
BỘ MŨI KHOAN DÙNG CHO INLAY & ONLAY
Mã hàng : Kit Inlay Onlay
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOAN ĐA NĂNG (KIT MULTIUSE COLECTION)
BỘ MŨI KHOAN ĐA NĂNG (KIT MULTIUSE COLECTION)
Mã hàng : KIT MULTIUSE COLECTION
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ MŨI KHOA CHO RĂNG TRẺ EM (KIT ODONTO PEDIATRIC)
BỘ MŨI KHOA CHO RĂNG TRẺ EM (KIT ODONTO PEDIATRIC)
Mã hàng : KIT ODONTO PEDIATRIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác