Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU TIÊU HAO


CHỐT PIVO EURO POST
CHỐT PIVO EURO POST
Mã hàng : PIVO EURO POST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐT PIVO EG POST MANI
CHỐT PIVO EG POST MANI
Mã hàng : PIVO EG POST MANI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐT PIVO DENTAL
CHỐT PIVO DENTAL
Mã hàng : PIVO DENTAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
XỊT RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
XỊT RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
Mã hàng : BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TÚI HẤP KHỬ TRÙNG DẠNG CUỘN - STERILIZATION ROLLS
TÚI HẤP KHỬ TRÙNG DẠNG CUỘN - STERILIZATION ROLLS
Mã hàng : STERILIZATION ROLLS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TÚI HẤP DỤNG CỤ ORO - STERILIZATION POUCHES
TÚI HẤP DỤNG CỤ ORO - STERILIZATION POUCHES
Mã hàng : STERILIZATION POUCHES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TÚI BẢO VỆ SENSOR, CAMERA INTRA ORAL - SLEEVES
TÚI BẢO VỆ SENSOR, CAMERA INTRA ORAL - SLEEVES
Mã hàng : Sleeves Sensor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN CAVIWIPES
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN CAVIWIPES
Mã hàng : CAVIWIPES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN Bossklein Surface Disinfectant Wipes
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN Bossklein Surface Disinfectant Wipes
Mã hàng : Bossklein Surface Disinfectant Wipes
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GEL RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
GEL RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
Mã hàng : BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN CAVICIDE
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN CAVICIDE
Mã hàng : CAVICIDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN BOSSKLEIN
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN BOSSKLEIN
Mã hàng : BOSSKLEIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH RỬA TAY NHANH SÁT KHUẨN ANIOSGEL 85 NPC 500 ML
DUNG DỊCH RỬA TAY NHANH SÁT KHUẨN ANIOSGEL 85 NPC 500 ML
Mã hàng : ANIOSGEL 85 NPC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ SÁT KHUẨN TAY NHANH ASIRUB 500ML
DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ SÁT KHUẨN TAY NHANH ASIRUB 500ML
Mã hàng : ASIRUB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ QUITANET PLUS
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ QUITANET PLUS
Mã hàng : QUITANET PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ HEXANIOS
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ HEXANIOS
Mã hàng : HEXANIOS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ Bossklein Instrument Disinfectant
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ Bossklein Instrument Disinfectant
Mã hàng : Bossklein Instrument Disinfectant
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH LÀM SẠCH VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG VACUCID
DUNG DỊCH LÀM SẠCH VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG VACUCID
Mã hàng : VACUCID
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH LÀM SẠCH BỒN NHỔ VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG BMS Cleanmed Suction
DUNG DỊCH LÀM SẠCH BỒN NHỔ VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG BMS Cleanmed Suction
Mã hàng : Cleanmed Suction
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN STERIA FAVODENT
DẦU XỊT TAY KHOAN STERIA FAVODENT
Mã hàng : STERIA FAVODENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN NSK HI-CLEAN SPRAY
DẦU XỊT TAY KHOAN NSK HI-CLEAN SPRAY
Mã hàng : HI-CLEAN SPRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN F1 W&H
DẦU XỊT TAY KHOAN F1 W&H
Mã hàng : F1 W&H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN BOSSKLEIN 500ML
DẦU XỊT TAY KHOAN BOSSKLEIN 500ML
Mã hàng : BOSSKLEIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN BENDECHK
DẦU XỊT TAY KHOAN BENDECHK
Mã hàng : BENDECHK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CLORAMIN B, HÓA CHẤT SÁT KHUẨN, TẨY TRÙNG
CLORAMIN B, HÓA CHẤT SÁT KHUẨN, TẨY TRÙNG
Mã hàng : CLORAMIN B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BAO BẢO QUẢN FILM X-RAY ORO - DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
BAO BẢO QUẢN FILM X-RAY ORO - DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
Mã hàng : DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
XỐP CẦM MÁU SPONGEL
XỐP CẦM MÁU SPONGEL
Mã hàng : SPONGEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT ORO - SURGICAL ASPIRATOR TIP
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT ORO - SURGICAL ASPIRATOR TIP
Mã hàng : SURGICAL ASPIRATOR TIP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT HENRY SCHEIN Surgical Aspirator Tips
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT HENRY SCHEIN Surgical Aspirator Tips
Mã hàng : Surgical Aspirator Tips
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT Ý (EURONDA MONOART)
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT Ý (EURONDA MONOART)
Mã hàng : EURONDA MONOART
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT VIỆT NAM
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT VIỆT NAM
Mã hàng : ỐNG HÚT NƯỚC BỌT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT ORO - SALIVA EJECTOR
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT ORO - SALIVA EJECTOR
Mã hàng : SALIVA EJECTOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨ PHẪU THUẬT ORO - BOUFFANT CAP
MŨ PHẪU THUẬT ORO - BOUFFANT CAP
Mã hàng : BOUFFANT CAP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LƯỠI DAO MỔ KIATO
LƯỠI DAO MỔ KIATO
Mã hàng : KIATO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHAY MANG FLOURIDE ORO - FLUORIDE TRAY
KHAY MANG FLOURIDE ORO - FLUORIDE TRAY
Mã hàng : FLUORIDE TRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG Y TẾ FA
KHẨU TRANG Y TẾ FA
Mã hàng : FA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP Face Mask
KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP Face Mask
Mã hàng : Face Mask
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG Y TẾ (SAFE MASK)
KHẨU TRANG Y TẾ (SAFE MASK)
Mã hàng : SAFE MASK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG 3M - 9001V
KHẨU TRANG 3M - 9001V
Mã hàng : 3M - 9001V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG 3 LỚP ORO
KHẨU TRANG 3 LỚP ORO
Mã hàng : KHẨU TRANG 3 LỚP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
Mã hàng : HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GÒN CHẶN NƯỚC BỌT ORO (COTTON DENTAL ROLLS)
GÒN CHẶN NƯỚC BỌT ORO (COTTON DENTAL ROLLS)
Mã hàng : COTTON DENTAL ROLLS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GIẤY ĐÁNH GC (GC MIXING PADS & GC FUJI SPATULA)
GIẤY ĐÁNH GC (GC MIXING PADS & GC FUJI SPATULA)
Mã hàng : GIẤY ĐÁNH GC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ TIỆT TRÙNG LATEX CÓ BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ TIỆT TRÙNG LATEX CÓ BỘT VGLOVE
Mã hàng : VGLOVE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ NITRILE KHÔNG BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ NITRILE KHÔNG BỘT VGLOVE
Mã hàng : NITRILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT VGLOVE
Mã hàng : VGLOVE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT HTC
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT HTC
Mã hàng : LATEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT TOPCARE
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT TOPCARE
Mã hàng : TOPCARE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT KCL
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT KCL
Mã hàng : GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT CIMAX
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT CIMAX
Mã hàng : CIMAX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG BẢO THẠCH
GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG BẢO THẠCH
Mã hàng : GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẠC SPONGES 2 X 2 IN ORO
GẠC SPONGES 2 X 2 IN ORO
Mã hàng : SPONGES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẠC SAFE GAUZE
GẠC SAFE GAUZE
Mã hàng : SAFE GAUZE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM RỬA NGAY XRAY - ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
FILM RỬA NGAY XRAY - ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
Mã hàng : ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM RỬA NGAY ERGONOM-X
FILM RỬA NGAY ERGONOM-X
Mã hàng : ERGONOM-X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM BUỒNG TỐI SKYDENT E (3X4)
FILM BUỒNG TỐI SKYDENT E (3X4)
Mã hàng : SKYDENT E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM BUỒNG TỐI FOMA DENTIX (3X4)
FILM BUỒNG TỐI FOMA DENTIX (3X4)
Mã hàng : FOMA DENTIX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM BUỒNG TỐI CEA DI (3X4)
FILM BUỒNG TỐI CEA DI (3X4)
Mã hàng : CEA DI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐẦU TRỘN SILICONE ORO - MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
ĐẦU TRỘN SILICONE ORO - MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
Mã hàng : MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY CUP
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY CUP
Mã hàng : PROPHY CUP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG MỸ - DISPOSABLE PROPHY CUP
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG MỸ - DISPOSABLE PROPHY CUP
Mã hàng : DISPOSABLE PROPHY CUP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC NHỰA CỨNG, MỀM (CỐC DÙNG 1 LẦN)
CỐC NHỰA CỨNG, MỀM (CỐC DÙNG 1 LẦN)
Mã hàng : CỐC NHỰA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC GIẤY (CỐC DÙNG 1 LẦN)
CỐC GIẤY (CỐC DÙNG 1 LẦN)
Mã hàng : CỐC GIẤY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG Polishing Brushes TPC
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG Polishing Brushes TPC
Mã hàng : Polishing Brushes
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY BRUSH
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY BRUSH
Mã hàng : PROPHY BRUSH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ PHẪU THUẬT VICRYL
CHỈ PHẪU THUẬT VICRYL
Mã hàng : VICRYL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT SILK, NYLON
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT SILK, NYLON
Mã hàng : SILK, NYLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT CHROMIC CATGUT
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT CHROMIC CATGUT
Mã hàng : CHROMIC CATGUT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÊM GỖ ORO - WOODEN WEDGES
CHÊM GỖ ORO - WOODEN WEDGES
Mã hàng : WOODEN WEDGES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÊM GÕ HERRY SCHEIN (INTERDENTAL WEDGES)
CHÊM GÕ HERRY SCHEIN (INTERDENTAL WEDGES)
Mã hàng : INTERDENTAL WEDGES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG Bạch Tuyết
BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG Bạch Tuyết
Mã hàng : BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔNG BẠCH TUYẾT 1KG
BÔNG BẠCH TUYẾT 1KG
Mã hàng : BÔNG BẠCH TUYẾT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BƠM TIÊM NHỰA VINAHANKOOK
BƠM TIÊM NHỰA VINAHANKOOK
Mã hàng : VINAHANKOOK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
Mã hàng : BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
Mã hàng : ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THẠCH CAO VÀNG PLANET
THẠCH CAO VÀNG PLANET
Mã hàng : PLANET
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THẠCH CAO SIÊU CỨNG SNOW ROCK
THẠCH CAO SIÊU CỨNG SNOW ROCK
Mã hàng : SNOW ROCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THẠCH CAO SIÊU CỨNG NEW PLASTONE II GC
THẠCH CAO SIÊU CỨNG NEW PLASTONE II GC
Mã hàng : GC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THẠCH CAO SIÊU CỨNG ACE ROCK (NORITAKE)
THẠCH CAO SIÊU CỨNG ACE ROCK (NORITAKE)
Mã hàng : ACE ROCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE REGULAR BODY SILDENT
SILICONE REGULAR BODY SILDENT
Mã hàng : REGULAR BODY SILDENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTY - GC
SILICONE PUTY - GC
Mã hàng : SILICONE PUTY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY SILDENT
SILICONE PUTTY SILDENT
Mã hàng : PUTTY SILDENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY SILAGUM DMG
SILICONE PUTTY SILAGUM DMG
Mã hàng : PUTTY SILAGUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY PERFECT-F PREMIUM
SILICONE PUTTY PERFECT-F PREMIUM
Mã hàng : PERFECT-F PREMIUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY PERFECT-F
SILICONE PUTTY PERFECT-F
Mã hàng : PERFECT-F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY PEAKOSIL
SILICONE PUTTY PEAKOSIL
Mã hàng : PEAKOSIL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY CHARMFLEX
SILICONE PUTTY CHARMFLEX
Mã hàng : CHARMFLEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY AQUASIL REGULAR DENTSPLY
SILICONE PUTTY AQUASIL REGULAR DENTSPLY
Mã hàng : AQUASIL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PUTTY (ELITE HD) ZHERMAK
SILICONE PUTTY (ELITE HD) ZHERMAK
Mã hàng : ELITE HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PERFECT-F PREMIUM LIGHT BODY
SILICONE PERFECT-F PREMIUM LIGHT BODY
Mã hàng : PERFECT-F PREMIUM LIGHT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE PERFECT-F LIGHT BODY
SILICONE PERFECT-F LIGHT BODY
Mã hàng : PERFECT-F LIGHT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE NẶNG AUTOMIX PERFECT-F HEAVY BODY
SILICONE NẶNG AUTOMIX PERFECT-F HEAVY BODY
Mã hàng : PERFECT-F HEAVY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT TUBE (ELITE HD) ZHERMAK
SILICONE LIGHT TUBE (ELITE HD) ZHERMAK
Mã hàng : ELITE HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT SILAGUM DMG
SILICONE LIGHT SILAGUM DMG
Mã hàng : SILAGUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT HONIGUM DMG
SILICONE LIGHT HONIGUM DMG
Mã hàng : HONIGUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT CARTRIDGE (ELITE HD) ZHERMAK
SILICONE LIGHT CARTRIDGE (ELITE HD) ZHERMAK
Mã hàng : ELITE HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT BODY SILDENT
SILICONE LIGHT BODY SILDENT
Mã hàng : LIGHT BODY SILDENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LIGHT AQUASIL ULTRA DENTSPLY
SILICONE LIGHT AQUASIL ULTRA DENTSPLY
Mã hàng : AQUASIL ULTRA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU TRUNG BÌNH PERFECT-F REGULAR BODY
SILICONE LẤY DẤU TRUNG BÌNH PERFECT-F REGULAR BODY
Mã hàng : PERFECT-F REGULAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN PERFECT-F BITE REGISTRATION
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN PERFECT-F BITE REGISTRATION
Mã hàng : PERFECT-F BITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN O-BITE DMG
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN O-BITE DMG
Mã hàng : O-BITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE LẤY DẤU CHÍNH XÁC 1 LẦN PERFECT-F VINYLATE ONE STEP
SILICONE LẤY DẤU CHÍNH XÁC 1 LẦN PERFECT-F VINYLATE ONE STEP
Mã hàng : VINYLATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE HEAVY BODY SILDENT
SILICONE HEAVY BODY SILDENT
Mã hàng : SILDENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SILICONE EXAFLEX - GC
SILICONE EXAFLEX - GC
Mã hàng : EXAFLEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK TROPICALGIN
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK TROPICALGIN
Mã hàng : TROPICALGIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK PHASE
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK PHASE
Mã hàng : PHASE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK NEOCOLLOID
CHẤT LẤY DẤU ZHERMACK NEOCOLLOID
Mã hàng : NEOCOLLOID
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU PLASTALGIN
CHẤT LẤY DẤU PLASTALGIN
Mã hàng : PLASTALGIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU KROMOPAN
CHẤT LẤY DẤU KROMOPAN
Mã hàng : KROMOPAN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU KROMATICA
CHẤT LẤY DẤU KROMATICA
Mã hàng : KROMATICA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU JELTRATE
CHẤT LẤY DẤU JELTRATE
Mã hàng : JELTRATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ĐỔI MẦU ALGINMAX (453G)
CHẤT LẤY DẤU ĐỔI MẦU ALGINMAX (453G)
Mã hàng : ALGINMAX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU CROMATIC
CHẤT LẤY DẤU CROMATIC
Mã hàng : CROMATIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU CAVEX TULIP
CHẤT LẤY DẤU CAVEX TULIP
Mã hàng : TULIP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU CAVEX CA37
CHẤT LẤY DẤU CAVEX CA37
Mã hàng : CAVEX CA37
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU AROMA GC
CHẤT LẤY DẤU AROMA GC
Mã hàng : AROMA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT LẤY DẤU ALGINOR ORTHO
CHẤT LẤY DẤU ALGINOR ORTHO
Mã hàng : ALGINOR ORTHO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MERON VOCO - CEMENT GẮN CẦU CHỤP, CHỐT, MẮC CÀI
MERON VOCO - CEMENT GẮN CẦU CHỤP, CHỐT, MẮC CÀI
Mã hàng : MERON VOCO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MERON PLUS - CEMENT GẮN PHỤC HÌNH CẦU, MÃO, INLAYS, ONLAYS, VENEER SỨ.
MERON PLUS - CEMENT GẮN PHỤC HÌNH CẦU, MÃO, INLAYS, ONLAYS, VENEER SỨ.
Mã hàng : MERON PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GC FUJI PLUS CAPSULE - NHỘNG TRÁM/HÀN RĂNG
GC FUJI PLUS CAPSULE - NHỘNG TRÁM/HÀN RĂNG
Mã hàng : FUJI PLUS CAPSULE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác