Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU TIÊU HAO

» RĂNG THẨM MỸ


VẬT LIỆU ĐÁNH BÓNG WHITENESS RM 12%
VẬT LIỆU ĐÁNH BÓNG WHITENESS RM 12%
Mã hàng : WHITENESS RM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
VARIOLINK VENEER - XI MĂNG CHUYÊN GẮN VENEER
VARIOLINK VENEER - XI MĂNG CHUYÊN GẮN VENEER
Mã hàng : VARIOLINK VENEER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
VARIOLINK ESTHETIC LC - XI MĂNG CHUYÊN GẮN VENEER
VARIOLINK ESTHETIC LC - XI MĂNG CHUYÊN GẮN VENEER
Mã hàng : VARIOLINK ESTHETIC LC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG WHITENESS PERFECT 10%, 16%, 22%
TẨY TRẮNG WHITENESS PERFECT 10%, 16%, 22%
Mã hàng : WHITENESS PERFECT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG WHITENESS HP MAXX 35%
TẨY TRẮNG WHITENESS HP MAXX 35%
Mã hàng : WHITENESS HP MAXX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG WHITENESS HP BLUE 35%
TẨY TRẮNG WHITENESS HP BLUE 35%
Mã hàng : WHITENESS HP BLUE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG TẠI PHÒNG PRO WHITENING KIT – 38% HP
TẨY TRẮNG TẠI PHÒNG PRO WHITENING KIT – 38% HP
Mã hàng : PRO WHITENING KIT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG TẠI PHÒNG POLA OFFICE 35%
TẨY TRẮNG TẠI PHÒNG POLA OFFICE 35%
Mã hàng : POLA OFFICE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG TẠI PHÒNG BLEACH'N SMILE AUTOMIX 35%
TẨY TRẮNG TẠI PHÒNG BLEACH'N SMILE AUTOMIX 35%
Mã hàng : BLEACH'N SMILE AUTOMIX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRĂNG STAR*WHITE 16%, 22%, 30%
TẨY TRĂNG STAR*WHITE 16%, 22%, 30%
Mã hàng : STAR*WHITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG OPALESENCE BOOST 38%
TẨY TRẮNG OPALESENCE BOOST 38%
Mã hàng : OPALESENCE BOOST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG OPALESCENCE QUICK PF 45%
TẨY TRẮNG OPALESCENCE QUICK PF 45%
Mã hàng : OPALESCENCE QUICK PF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG OPALESCENCE GO 10%, 15%
TẨY TRẮNG OPALESCENCE GO 10%, 15%
Mã hàng : OPALESCENCE GO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG OPALESCENCE ENDO
TẨY TRẮNG OPALESCENCE ENDO
Mã hàng : OPALESCENCE ENDO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG OPALESCENCE 10%, 15%, 20%, 35%
TẨY TRẮNG OPALESCENCE 10%, 15%, 20%, 35%
Mã hàng : OPALESCENCE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG NITEWHITE 16%, 22%
TẨY TRẮNG NITEWHITE 16%, 22%
Mã hàng : NITEWHITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG DELUXE HOME WHITENING KIT 36%
TẨY TRẮNG DELUXE HOME WHITENING KIT 36%
Mã hàng : DELUXE HOME WHITENING
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG CAVEX BITE&WHITE 16%
TẨY TRẮNG CAVEX BITE&WHITE 16%
Mã hàng : CAVEX BITE&WHITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TẨY TRẮNG BLEACH’N SMILE HOME PEPPERMIT FLAVOR 18%
TẨY TRẮNG BLEACH’N SMILE HOME PEPPERMIT FLAVOR 18%
Mã hàng : BLEACH’N SMILE HOME PEPPERMIT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
IPS EMPRESS DIRECT ® COLOR - CHE MẦU
IPS EMPRESS DIRECT ® COLOR - CHE MẦU
Mã hàng : IPS EMPRESS DIRECT ® COLOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GEL TẨY TRẮNG TRONG 5 PHÚT NATURAL WHITE
GEL TẨY TRẮNG TRONG 5 PHÚT NATURAL WHITE
Mã hàng : Natural White 5 Minute
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GEL ĐIỀU TRỊ Ê BUỐT, NGỪA SAU RĂNG FLOR-OPAL
GEL ĐIỀU TRỊ Ê BUỐT, NGỪA SAU RĂNG FLOR-OPAL
Mã hàng : FLOR-OPAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐÁ KIM CƯƠNG GẮN RĂNG SWAROVSKI GEMS
ĐÁ KIM CƯƠNG GẮN RĂNG SWAROVSKI GEMS
Mã hàng : SWAROVSKI GEMS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐÁ KIM CƯƠNG GẮN RĂNG SKYCE
ĐÁ KIM CƯƠNG GẮN RĂNG SKYCE
Mã hàng : SKYCE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐNG Ê BUỐT TẨY TRẮNG ULTRAEZ
CHỐNG Ê BUỐT TẨY TRẮNG ULTRAEZ
Mã hàng : ULTRAEZ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỐNG Ê BUỐT TẨY TRẮNG KF2
CHỐNG Ê BUỐT TẨY TRẮNG KF2
Mã hàng : KF2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT CÁCH LY NƯỚU TOPDAM
CHẤT CÁCH LY NƯỚU TOPDAM
Mã hàng : TOPDAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT CÁCH LY NƯỚU SOFT DENTAL DAM
CHẤT CÁCH LY NƯỚU SOFT DENTAL DAM
Mã hàng : SOFT DENTAL DAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT CÁCH LY NƯỚU OPALDAM
CHẤT CÁCH LY NƯỚU OPALDAM
Mã hàng : OPALDAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT CÁCH LY NƯỚU KARISMA RESIN SPACER
CHẤT CÁCH LY NƯỚU KARISMA RESIN SPACER
Mã hàng : KARISMA RESIN SPACER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT CÁCH LY NƯỚU BLEACH’N SMILE DENTAL DAM SET
CHẤT CÁCH LY NƯỚU BLEACH’N SMILE DENTAL DAM SET
Mã hàng : BLEACH’N SMILE DENTAL DAM SET
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT BẢO VỆ, CHỐNG SAU RĂNG ENAMELAST
CHẤT BẢO VỆ, CHỐNG SAU RĂNG ENAMELAST
Mã hàng : ENAMELAST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHẤT BẢO VỆ, CHỐNG SAU RĂNG ENAMEL PRO VARNISH
CHẤT BẢO VỆ, CHỐNG SAU RĂNG ENAMEL PRO VARNISH
Mã hàng : ENAMEL PRO VARNISH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT GẮN VENEER SỨ (PERMASHADE)
CEMENT GẮN VENEER SỨ (PERMASHADE)
Mã hàng : PERMASHADE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT GẮN TẠM VENEER (CLEARTEMP LC)
CEMENT GẮN TẠM VENEER (CLEARTEMP LC)
Mã hàng : CLEARTEMP LC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CEMENT GẮN SỨ REFILL MAXCEM ELITE
CEMENT GẮN SỨ REFILL MAXCEM ELITE
Mã hàng : REFILL MAXCEM ELITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÚT LÀM TRẮNG RĂNG DAZZLING WHITE
BÚT LÀM TRẮNG RĂNG DAZZLING WHITE
Mã hàng : DAZZLING WHITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ ĐIÊU KHẮC COMPOSITE CHUYÊN NGHIỆP OPTRASCULPT (ẤN VENEER)
BỘ ĐIÊU KHẮC COMPOSITE CHUYÊN NGHIỆP OPTRASCULPT (ẤN VENEER)
Mã hàng : OPTRASCULPT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác