Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU TIÊU HAO

» SẢN PHẨM SỬ DỤNG MỘT LẦN


XỐP CẦM MÁU SPONGEL
XỐP CẦM MÁU SPONGEL
Mã hàng : SPONGEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT ORO - SURGICAL ASPIRATOR TIP
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT ORO - SURGICAL ASPIRATOR TIP
Mã hàng : SURGICAL ASPIRATOR TIP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT HENRY SCHEIN Surgical Aspirator Tips
ỐNG HÚT PHẪU THUẬT HENRY SCHEIN Surgical Aspirator Tips
Mã hàng : Surgical Aspirator Tips
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT Ý (EURONDA MONOART)
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT Ý (EURONDA MONOART)
Mã hàng : EURONDA MONOART
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT VIỆT NAM
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT VIỆT NAM
Mã hàng : ỐNG HÚT NƯỚC BỌT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT ORO - SALIVA EJECTOR
ỐNG HÚT NƯỚC BỌT ORO - SALIVA EJECTOR
Mã hàng : SALIVA EJECTOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨ PHẪU THUẬT ORO - BOUFFANT CAP
MŨ PHẪU THUẬT ORO - BOUFFANT CAP
Mã hàng : BOUFFANT CAP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
LƯỠI DAO MỔ KIATO
LƯỠI DAO MỔ KIATO
Mã hàng : KIATO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHAY MANG FLOURIDE ORO - FLUORIDE TRAY
KHAY MANG FLOURIDE ORO - FLUORIDE TRAY
Mã hàng : FLUORIDE TRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG Y TẾ FA
KHẨU TRANG Y TẾ FA
Mã hàng : FA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP Face Mask
KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP Face Mask
Mã hàng : Face Mask
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG Y TẾ (SAFE MASK)
KHẨU TRANG Y TẾ (SAFE MASK)
Mã hàng : SAFE MASK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG 3M - 9001V
KHẨU TRANG 3M - 9001V
Mã hàng : 3M - 9001V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHẨU TRANG 3 LỚP ORO
KHẨU TRANG 3 LỚP ORO
Mã hàng : KHẨU TRANG 3 LỚP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
Mã hàng : HỘP AN TOÀN GIẤY ĐỰNG VẬT SẮC NHỌN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GÒN CHẶN NƯỚC BỌT ORO (COTTON DENTAL ROLLS)
GÒN CHẶN NƯỚC BỌT ORO (COTTON DENTAL ROLLS)
Mã hàng : COTTON DENTAL ROLLS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GIẤY ĐÁNH GC (GC MIXING PADS & GC FUJI SPATULA)
GIẤY ĐÁNH GC (GC MIXING PADS & GC FUJI SPATULA)
Mã hàng : GIẤY ĐÁNH GC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ TIỆT TRÙNG LATEX CÓ BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ TIỆT TRÙNG LATEX CÓ BỘT VGLOVE
Mã hàng : VGLOVE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ NITRILE KHÔNG BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ NITRILE KHÔNG BỘT VGLOVE
Mã hàng : NITRILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT VGLOVE
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT VGLOVE
Mã hàng : VGLOVE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT HTC
GĂNG TAY Y TẾ LATEX CÓ BỘT HTC
Mã hàng : LATEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT TOPCARE
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT TOPCARE
Mã hàng : TOPCARE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT KCL
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT KCL
Mã hàng : GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT CIMAX
GĂNG TAY Y TẾ CÓ BỘT CIMAX
Mã hàng : CIMAX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG BẢO THẠCH
GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG BẢO THẠCH
Mã hàng : GẠC Y TẾ TIỆT TRÙNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẠC SPONGES 2 X 2 IN ORO
GẠC SPONGES 2 X 2 IN ORO
Mã hàng : SPONGES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GẠC SAFE GAUZE
GẠC SAFE GAUZE
Mã hàng : SAFE GAUZE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM RỬA NGAY XRAY - ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
FILM RỬA NGAY XRAY - ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
Mã hàng : ISO SPEED D X-RAY DENTAL FILM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM RỬA NGAY ERGONOM-X
FILM RỬA NGAY ERGONOM-X
Mã hàng : ERGONOM-X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM BUỒNG TỐI SKYDENT E (3X4)
FILM BUỒNG TỐI SKYDENT E (3X4)
Mã hàng : SKYDENT E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM BUỒNG TỐI FOMA DENTIX (3X4)
FILM BUỒNG TỐI FOMA DENTIX (3X4)
Mã hàng : FOMA DENTIX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
FILM BUỒNG TỐI CEA DI (3X4)
FILM BUỒNG TỐI CEA DI (3X4)
Mã hàng : CEA DI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐẦU TRỘN SILICONE ORO - MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
ĐẦU TRỘN SILICONE ORO - MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
Mã hàng : MIXING TIPS & INTRA ORAL TIPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY CUP
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY CUP
Mã hàng : PROPHY CUP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG MỸ - DISPOSABLE PROPHY CUP
ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG RĂNG MỸ - DISPOSABLE PROPHY CUP
Mã hàng : DISPOSABLE PROPHY CUP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC NHỰA CỨNG, MỀM (CỐC DÙNG 1 LẦN)
CỐC NHỰA CỨNG, MỀM (CỐC DÙNG 1 LẦN)
Mã hàng : CỐC NHỰA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC GIẤY (CỐC DÙNG 1 LẦN)
CỐC GIẤY (CỐC DÙNG 1 LẦN)
Mã hàng : CỐC GIẤY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG Polishing Brushes TPC
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG Polishing Brushes TPC
Mã hàng : Polishing Brushes
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY BRUSH
CHỔI CƯỚC ĐÁNH BÓNG RĂNG ORO - PROPHY BRUSH
Mã hàng : PROPHY BRUSH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ PHẪU THUẬT VICRYL
CHỈ PHẪU THUẬT VICRYL
Mã hàng : VICRYL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT SILK, NYLON
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT SILK, NYLON
Mã hàng : SILK, NYLON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT CHROMIC CATGUT
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT CHROMIC CATGUT
Mã hàng : CHROMIC CATGUT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÊM GỖ ORO - WOODEN WEDGES
CHÊM GỖ ORO - WOODEN WEDGES
Mã hàng : WOODEN WEDGES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHÊM GÕ HERRY SCHEIN (INTERDENTAL WEDGES)
CHÊM GÕ HERRY SCHEIN (INTERDENTAL WEDGES)
Mã hàng : INTERDENTAL WEDGES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG Bạch Tuyết
BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG Bạch Tuyết
Mã hàng : BÔNG VIÊN TIỆT TRÙNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÔNG BẠCH TUYẾT 1KG
BÔNG BẠCH TUYẾT 1KG
Mã hàng : BÔNG BẠCH TUYẾT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BƠM TIÊM NHỰA VINAHANKOOK
BƠM TIÊM NHỰA VINAHANKOOK
Mã hàng : VINAHANKOOK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
Mã hàng : BỘ KIT PHẪU THUẬT GIẤY VÔ TRÙNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
Mã hàng : ÁO PHẪU THUẬT GIẤY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác