Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU TIÊU HAO

» SẢN PHẨM VỆ SINH VÔ TRÙNG


XỊT RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
XỊT RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
Mã hàng : BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT RUB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TÚI HẤP KHỬ TRÙNG DẠNG CUỘN - STERILIZATION ROLLS
TÚI HẤP KHỬ TRÙNG DẠNG CUỘN - STERILIZATION ROLLS
Mã hàng : STERILIZATION ROLLS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TÚI HẤP DỤNG CỤ ORO - STERILIZATION POUCHES
TÚI HẤP DỤNG CỤ ORO - STERILIZATION POUCHES
Mã hàng : STERILIZATION POUCHES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TÚI BẢO VỆ SENSOR, CAMERA INTRA ORAL - SLEEVES
TÚI BẢO VỆ SENSOR, CAMERA INTRA ORAL - SLEEVES
Mã hàng : Sleeves Sensor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN CAVIWIPES
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN CAVIWIPES
Mã hàng : CAVIWIPES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN Bossklein Surface Disinfectant Wipes
KHĂN GIẤY SÁT KHUẨN TAY KHOAN Bossklein Surface Disinfectant Wipes
Mã hàng : Bossklein Surface Disinfectant Wipes
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GEL RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
GEL RỬA TAY KHÔ BOSSKLEIN - BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
Mã hàng : BOSSKLEIN HAND DISINFECTANT GEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN CAVICIDE
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN CAVICIDE
Mã hàng : CAVICIDE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN BOSSKLEIN
DUNG DỊCH SÁT TRÙNG LẠNH, DIỆT KHUẨN BOSSKLEIN
Mã hàng : BOSSKLEIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH RỬA TAY NHANH SÁT KHUẨN ANIOSGEL 85 NPC 500 ML
DUNG DỊCH RỬA TAY NHANH SÁT KHUẨN ANIOSGEL 85 NPC 500 ML
Mã hàng : ANIOSGEL 85 NPC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ SÁT KHUẨN TAY NHANH ASIRUB 500ML
DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ SÁT KHUẨN TAY NHANH ASIRUB 500ML
Mã hàng : ASIRUB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ QUITANET PLUS
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ QUITANET PLUS
Mã hàng : QUITANET PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ HEXANIOS
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ HEXANIOS
Mã hàng : HEXANIOS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ Bossklein Instrument Disinfectant
DUNG DỊCH NGÂM DỤNG CỤ Bossklein Instrument Disinfectant
Mã hàng : Bossklein Instrument Disinfectant
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH LÀM SẠCH VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG VACUCID
DUNG DỊCH LÀM SẠCH VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG VACUCID
Mã hàng : VACUCID
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DUNG DỊCH LÀM SẠCH BỒN NHỔ VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG BMS Cleanmed Suction
DUNG DỊCH LÀM SẠCH BỒN NHỔ VÀ KHỬ MÙI ỐNG HÚT GHẾ RĂNG BMS Cleanmed Suction
Mã hàng : Cleanmed Suction
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN STERIA FAVODENT
DẦU XỊT TAY KHOAN STERIA FAVODENT
Mã hàng : STERIA FAVODENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN NSK HI-CLEAN SPRAY
DẦU XỊT TAY KHOAN NSK HI-CLEAN SPRAY
Mã hàng : HI-CLEAN SPRAY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN F1 W&H
DẦU XỊT TAY KHOAN F1 W&H
Mã hàng : F1 W&H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN BOSSKLEIN 500ML
DẦU XỊT TAY KHOAN BOSSKLEIN 500ML
Mã hàng : BOSSKLEIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DẦU XỊT TAY KHOAN BENDECHK
DẦU XỊT TAY KHOAN BENDECHK
Mã hàng : BENDECHK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CLORAMIN B, HÓA CHẤT SÁT KHUẨN, TẨY TRÙNG
CLORAMIN B, HÓA CHẤT SÁT KHUẨN, TẨY TRÙNG
Mã hàng : CLORAMIN B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BAO BẢO QUẢN FILM X-RAY ORO - DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
BAO BẢO QUẢN FILM X-RAY ORO - DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
Mã hàng : DISPOSABLE BARRIER ENVELOPE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác