Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» VẬT LIỆU TIÊU HAO

» TIÊU HAO LÂM SÀNG


GIẤY CẮN INTERDENT (ARTICULATING PAPER)
GIẤY CẮN INTERDENT (ARTICULATING PAPER)
Mã hàng : ARTICULATING PAPER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GIẤY CẮN HANEL (ARTICULATING PAPER)
GIẤY CẮN HANEL (ARTICULATING PAPER)
Mã hàng : ARTICULATING PAPER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
GIẤY CẮN GC (ARTICULATING PAPER)
GIẤY CẮN GC (ARTICULATING PAPER)
Mã hàng : ARTICULATING PAPER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐAI NHÁM KẼ KIM LOẠI (STAINLESS STEEL ABRASIVE STRIP)
ĐAI NHÁM KẼ KIM LOẠI (STAINLESS STEEL ABRASIVE STRIP)
Mã hàng : STAINLESS STEEL ABRASIVE STRIP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐAI NHÁM KẼ KIM CƯƠNG (STAINLESS STEEL DIAMOND STRIP)
ĐAI NHÁM KẼ KIM CƯƠNG (STAINLESS STEEL DIAMOND STRIP)
Mã hàng : STAINLESS STEEL DIAMOND STRIP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ CO NƯỚU SURE-CORD
CHỈ CO NƯỚU SURE-CORD
Mã hàng : SURE-CORD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ CO NƯỚU GINGI-PAK
CHỈ CO NƯỚU GINGI-PAK
Mã hàng : GINGI-PAK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ CO NƯỚU CẦM MÁU ULTRAPAK E
CHỈ CO NƯỚU CẦM MÁU ULTRAPAK E
Mã hàng : ULTRAPAK E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỈ CO NƯỚU CẦM MÁU SURE-CORD PLUS
CHỈ CO NƯỚU CẦM MÁU SURE-CORD PLUS
Mã hàng : SURE-CORD PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác