Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết bị rửa xe

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị rửa xe

» Hệ thống rửa xe tự động UNITE


Hệ thống rửa xe tự động kiểu chổi quay SW-535H
Hệ thống rửa xe tự động kiểu chổi quay SW-535H
Mã hàng : Model:SW-535H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thống rửa xe tự động không chạm Smart 3000
Hệ thống rửa xe tự động không chạm Smart 3000
Mã hàng : Model:Smart 3000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thống rửa xe tự động không chạm kết hợp sấy khô unite Smart 1000
Hệ thống rửa xe tự động không chạm kết hợp sấy khô unite Smart 1000
Mã hàng : Model:Smart 1000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác