Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết bị rửa xe

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị rửa xe

» Thiết bị hãng Protecnica (IPC)


Máy dọn nội thất bằng hơi nước Protecnica SG-45 5010M
Máy dọn nội thất bằng hơi nước Protecnica SG-45 5010M
Mã hàng : SG-45 5010M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy dọn nội thất bằng hơi nước Protecnica SG-40 5010M
Máy dọn nội thất bằng hơi nước Protecnica SG-40 5010M
Mã hàng : SG-40 5010M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hộp thu dây cho máy rửa xe áp lực cao Protecnica P35-14
Hộp thu dây cho máy rửa xe áp lực cao Protecnica P35-14
Mã hàng : P35-14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa áp suất cao nước lạnh Protecnica ELITE2840T
Máy rửa áp suất cao nước lạnh Protecnica ELITE2840T
Mã hàng : ELITE2840T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa áp suất cao nóng/lạnh Protecnica DS 2210T4 (IDAC44016)
Máy rửa áp suất cao nóng/lạnh Protecnica DS 2210T4 (IDAC44016)
Mã hàng : DS 2210T4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy giặt thảm, dọn nội thất ôtô Protecnica MIR.1640 (ASD028085)
Máy giặt thảm, dọn nội thất ôtô Protecnica MIR.1640 (ASD028085)
Mã hàng : MIR.1640
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác