Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» Kích Cá Sấu


Kích Cá Sấu Loại Ngắn 3 Tấn FHM KSD3
Kích Cá Sấu Loại Ngắn 3 Tấn FHM KSD3
Mã hàng : KSD3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích Cá Sấu Loại Ngắn 3 Tấn FHM LYS3
Kích Cá Sấu Loại Ngắn 3 Tấn FHM LYS3
Mã hàng : LYS3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích Cá Sấu Thuỷ Lực Thân Dài 5 Tấn FHM LYC5
Kích Cá Sấu Thuỷ Lực Thân Dài 5 Tấn FHM LYC5
Mã hàng : LYC5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đội Cá Sấu Hơi Bánh Xe Đẩy 2 Tầng Tech TPHJ60-2DC 30/60 Tấn
Đội Cá Sấu Hơi Bánh Xe Đẩy 2 Tầng Tech TPHJ60-2DC 30/60 Tấn
Mã hàng : TPHJ60-2DC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích Cá Sấu Dùng Hơi Bánh Xe Đẩy 2 Tầng 40/80 Tấn Tech THJ80-2
Kích Cá Sấu Dùng Hơi Bánh Xe Đẩy 2 Tầng 40/80 Tấn Tech THJ80-2
Mã hàng : THJ80-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích Cá Sấu Đội Cá Sấu Thủy Lực 3,5 Tấn DT15604
Kích Cá Sấu Đội Cá Sấu Thủy Lực 3,5 Tấn DT15604
Mã hàng : DT15604
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích Cá Sấu 3 Tấn 2 Ty Thuỷ Lực Tech TSJ 75 USA
Kích Cá Sấu 3 Tấn 2 Ty Thuỷ Lực Tech TSJ 75 USA
Mã hàng : TSJ 75
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích Đội Cá Sấu Thuỷ Lực Tech THJ-300S USA 3,5 Tấn
Kích Đội Cá Sấu Thuỷ Lực Tech THJ-300S USA 3,5 Tấn
Mã hàng : THJ-300S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích Đội Xe Đẩy Dùng Hơi 2 Tầng 40 Tấn 80 Tấn 4080T
Kích Đội Xe Đẩy Dùng Hơi 2 Tầng 40 Tấn 80 Tấn 4080T
Mã hàng : 4080T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác