Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» Thiết bị hãng masada

» ĐỘI CÁ SẤU - DÙNG HƠI MASADA


Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-150-2 (15 tấn)
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-150-2 (15 tấn)
Mã hàng : ASJ-150-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-l00M (10 tấn)
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-l00M (10 tấn)
Mã hàng : ASJ-l00M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-8OML ( 8 tấn)
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-8OML ( 8 tấn)
Mã hàng : ASJ-8OML
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-50ML (5 tấn)
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-50ML (5 tấn)
Mã hàng : ASJ-50ML
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-50M (5 tấn)
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-50M (5 tấn)
Mã hàng : ASJ-50M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-30ML (3 tấn)
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-30ML (3 tấn)
Mã hàng : ASJ-30ML
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-30M (3 tấn)
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-30M (3 tấn)
Mã hàng : ASJ-30M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-20ML (2 tấn)
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-20ML (2 tấn)
Mã hàng : ASJ-20ML
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-18M-2(1,8 tấn)
Kích cá sấu dùng hơi MASADA ASJ-18M-2(1,8 tấn)
Mã hàng : ASJ-18M-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác