Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» Thiết bị hãng masada

» ĐỘI KHÓA CƠ MASADA


Kích thủy lực dài đơn Masada MHL-2-2 (2 Tấn)
Kích thủy lực dài đơn Masada MHL-2-2 (2 Tấn)
Mã hàng : MHL-2-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực đơn Masada MH-20L (20 Tấn)
Kích thủy lực đơn Masada MH-20L (20 Tấn)
Mã hàng : MH-20L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực đơn Masada MH-10LS-l (10 Tấn)
Kích thủy lực đơn Masada MH-10LS-l (10 Tấn)
Mã hàng : MH-10LS-l
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực đơn Masada MH-5LS-1 (5 Tấn)
Kích thủy lực đơn  Masada MH-5LS-1 (5 Tấn)
Mã hàng : MH-5LS-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác