Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» Thiết bị hãng masada

» ĐỘI MÓC MASADA


Kích thủy lực móc 15 tấn Masada MHC-15T
Kích thủy lực móc 15 tấn Masada MHC-15T
Mã hàng : MHC-15T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực móc 10 tấn Masada MHC-10T
Kích thủy lực móc 10 tấn Masada MHC-10T
Mã hàng : MHC-10T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực móc 7,5 tấn Masada MHC-7.5T
Kích thủy lực móc 7,5 tấn Masada MHC-7.5T
Mã hàng : MHC-7.5T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực móc 5 tấn Masada MHC-5T
Kích thủy lực móc 5 tấn Masada MHC-5T
Mã hàng : MHC-5T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực móc 3 tấn Masada MHC-3T
Kích thủy lực móc 3 tấn Masada MHC-3T
Mã hàng : MHC-3T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực móc 2 tấn Masada MHC-2T
Kích thủy lực móc 2 tấn Masada MHC-2T
Mã hàng : MHC-2T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực móc 1.2 tấn Masada MHC-1.2T
Kích thủy lực móc 1.2 tấn Masada MHC-1.2T
Mã hàng : MHC-1.2T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác