Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» thiết bị hãng piusu Italia

» Máy bơm dầu mỡ khí nén – bơm hàng- Bơm quay tay


Bơm dầu quay tay Piusi 3201
Bơm dầu quay tay Piusi 3201
Mã hàng : Model:F0033201A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm dầu quay tay Piusi 3200
Bơm dầu quay tay Piusi 3200
Mã hàng : Model:F0033200A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm dầu quay tay Piusi 32500
Bơm dầu quay tay Piusi 32500
Mã hàng : Model:F00332500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel khí nén MP190
Máy bơm dầu diesel khí nén MP190
Mã hàng : Model:F00208P40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel khí nén MP180
Máy bơm dầu diesel khí nén MP180
Mã hàng : Model:F00208P30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel khí nén MP140
Máy bơm dầu diesel khí nén MP140
Mã hàng : Model:F00208P20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel khí nén MP130
Máy bơm dầu diesel khí nén MP130
Mã hàng : Model:F00208P00
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 940
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 940
Mã hàng : Model:F0021607A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 730
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 730
Mã hàng : Model:F0021606A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 470
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 470
Mã hàng : Model:F0021605A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ bơm dầu nhớt khí nén P3.5 940 gắn đồng hồ
Bộ bơm dầu nhớt khí nén P3.5 940 gắn đồng hồ
Mã hàng : Model:P3.5 940
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu nhớt khí nén P5.5 940
Máy bơm dầu nhớt khí nén P5.5 940
Mã hàng : Model:F0021403A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu nhớt khí nén P3.5 940
Máy bơm dầu nhớt khí nén P3.5 940
Mã hàng : Model:F0021402A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu nhớt khí nén P5.5 ST
Máy bơm dầu nhớt khí nén P5.5 ST
Mã hàng : Model:F0021401A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác