Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» thiết bị hãng piusu Italia

» Máy bơm xăng và dầu diesel 12V – 24V DC


Máy bơm dầu diesel BP3000 24V/12V
Máy bơm dầu diesel BP3000 24V/12V
Mã hàng : Model:F00347000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel BP3000 12V
Máy bơm dầu diesel BP3000 12V
Mã hàng : Model:F00342000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Bi-Pump 24V
Máy bơm dầu diesel Bi-Pump 24V
Mã hàng : Model:F00363B0A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Bi-Pump 12V
Máy bơm dầu diesel Bi-Pump 12V
Mã hàng : Model:F00363A0A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Panther DC 24V/12V
Máy bơm dầu diesel Panther DC 24V/12V
Mã hàng : Model:F0034100C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Panther DC 12V
Máy bơm dầu diesel Panther DC 12V
Mã hàng : Model: F0034000B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm xăng dầu EX50 12V
Máy bơm xăng dầu EX50 12V
Mã hàng : Model:F00371000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác