Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» thiết bị hãng piusu Italia

» Máy bơm xăng và dầu Diesel 220V (1 pha) và 380V (3 pha)


Máy bơm dầu diesel E300 230V
Máy bơm dầu diesel E300 230V
Mã hàng : Model:F00321000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel ST200 230V
Máy bơm dầu diesel ST200 230V
Mã hàng : Model:F00315000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel E 120 T 400V
Máy bơm dầu diesel E 120 T 400V
Mã hàng : Model:000312000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel E 120 M 230V
Máy bơm dầu diesel E 120 M 230V
Mã hàng : Model:000326000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel E 80 T 400V
Máy bơm dầu diesel E 80 T 400V
Mã hàng : Model:000307001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel E 80 M 230V
Máy bơm dầu diesel E 80 M 230V
Mã hàng : Model:000305000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Viscomat 90 T 400V
Máy bơm dầu diesel Viscomat 90 T 400V
Mã hàng : Model:000303000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Viscomat 90 M 230V
Máy bơm dầu diesel Viscomat 90 M 230V
Mã hàng : Model:F00303M00
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Viscomat 70 T 400V
Máy bơm dầu diesel Viscomat 70 T 400V
Mã hàng : Model:F0033190A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Viscomat 70 230V
 Máy bơm dầu diesel Viscomat 70 230V
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Panther 72 400V
Máy bơm dầu diesel Panther 72 400V
Mã hàng : Model:000735000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Panther 72 230V
Máy bơm dầu diesel Panther 72 230V
Mã hàng : Model:000732000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Panther 56 400V
Máy bơm dầu diesel Panther 56 400V
Mã hàng : Model:000733000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm dầu diesel Panther 56 230V
Máy bơm dầu diesel Panther 56 230V
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm xăng dầu diesel Panther 56 230V
 Máy bơm xăng dầu diesel Panther 56 230V
Mã hàng : Model:F00371000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác