Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» thiết bị hãng piusu Italia

» MÁY HÚT DẦU THẢI – THIẾT BỊ DẦU THẢI – MÁY LỌC DẦU


Máy lọc dầu nhớt Depuroil M
Máy lọc dầu nhớt Depuroil M
Mã hàng : Model:00050300A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy lọc dầu Filtro Oil/Diesel
Máy lọc dầu Filtro Oil/Diesel
Mã hàng : Model:F00506010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy lọc dầu Diesel Filtroll Diesel
Máy lọc dầu Diesel Filtroll Diesel
Mã hàng : Model:F00506000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút dầu thải Vacu-Drainer 80
Máy hút dầu thải Vacu-Drainer 80
Mã hàng : Model:F00215A40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút dầu thải Vacu 80
Máy hút dầu thải Vacu 80
Mã hàng : Model:F00215A30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình chứa dầu thải Easy-Drainer 80
Bình chứa dầu thải Easy-Drainer 80
Mã hàng : Model:F00215A20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Cambiaolio
Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Cambiaolio
Mã hàng : Model:F0050000B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Vacubox
 Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Vacubox
Mã hàng : Model:F00500B00
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác