Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» thiết bị hãng piusu Italia

» Rulo cuốn ống dẫn


Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 3/8
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 3/8
Mã hàng : Model:HA4015380 0A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 1/4
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 1/4
Mã hàng : Model:HA4015140 0A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Mã hàng : Model:HC4012380 0A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Mã hàng : Model:HA60101000A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4"+15mt hose
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4
Mã hàng : Model:HA60153400A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6020120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6015120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6010120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Mã hàng : Model:HC4012380 0A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Mã hàng : Model:HA60101000A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4"+15mt hose
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4
Mã hàng : Model:HA60153400A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2"+20mt hose
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:NF61003HA6020120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6015120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6010120B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Close hose reel 1/2” + 12mt hose
  Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Close hose reel 1/2” + 12mt hose
Mã hàng : Model:HC60121200A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu diesel 1” 15m
Rulo cuốn ống dẫn dầu diesel 1” 15m
Mã hàng : Model:F0075019B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn dầu diesel 1” 10m
Rulo cuốn ống dẫn dầu diesel 1” 10m
Mã hàng : Model:F0075003B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn xăng và dầu diesel 3/4” 14m
Rulo cuốn ống dẫn xăng và dầu diesel 3/4” 14m
Mã hàng : Model:F0075010B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn khí A Open hose reel 3/8
Rulo cuốn ống dẫn khí A Open hose reel 3/8
Mã hàng : Model:HA20153800A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn khí A Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn khí A Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA20151200A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn khí Close reel 8x12 + 15mt
Rulo cuốn ống dẫn khí Close reel 8x12 + 15mt
Mã hàng : Model:HC20151200A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Rulo cuốn ống dẫn khí Close reel 10x14 + 12mt
  Rulo cuốn ống dẫn khí Close reel 10x14 + 12mt
Mã hàng : Model:HC20121400A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác