Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Cầu Nâng Ô Tô

» Cầu nâng cắt kéo hãng HPA


Cầu Nâng Ô Tô Kiểu Xếp 2 Tầng 3 Tấn HPA 50/X CT Italy
Cầu Nâng Ô Tô Kiểu Xếp 2 Tầng 3 Tấn HPA 50/X CT Italy
Mã hàng : 50/X CT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu Nâng Cắt Kéo 2 Tầng Xe Tải Container Lớn HPA Superlift 100/500 Italy 10 – 50 Tấn
Cầu Nâng Cắt Kéo 2 Tầng Xe Tải Container Lớn HPA Superlift 100/500 Italy 10 – 50 Tấn
Mã hàng : Superlift 100/500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu Nâng Bụng Gầm Xe Ô Tô Cắt Kéo HPA Superlift 35-1X Italy 3,5 Tấn
Cầu Nâng Bụng Gầm Xe Ô Tô Cắt Kéo HPA Superlift 35-1X Italy 3,5 Tấn
Mã hàng : Superlift 35-1X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu Nâng Cắt Kéo Nâng Gầm Xe Ô Tô Lắp Nổi HPA Superlift 40-2X S 4 Tấn Italy
Cầu Nâng Cắt Kéo Nâng Gầm Xe Ô Tô Lắp Nổi HPA Superlift 40-2X S 4 Tấn Italy
Mã hàng : Superlift 40-2X S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu Nâng Gầm Xe Ô Tô Cắt Kéo Âm Nền HPA Superlift 36-2STCE Italy 3,5 Tấn
Cầu Nâng Gầm Xe Ô Tô Cắt Kéo Âm Nền HPA Superlift 36-2STCE Italy 3,5 Tấn
Mã hàng : Superlift 36-2STCE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu Nâng Kiểu Xếp Cân Chỉnh Thước Lái Độ Chụm Bánh Xe HPA Superlift 45/XC CT LT
Cầu Nâng Kiểu Xếp Cân Chỉnh Thước Lái Độ Chụm Bánh Xe HPA Superlift 45/XC CT LT
Mã hàng : Superlift 45/XC CT LT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác