Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Ô Tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết bị hãng Spanesi Italy


Xích móc đôi SP706350
Xích móc đôi SP706350
Mã hàng : Model:SP706350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp kéo ụ bát bèo 1000127000
Kẹp kéo ụ bát bèo 1000127000
Mã hàng : Model:1000127000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giá đỡ xe 90KBLOC020
Bộ giá đỡ xe 90KBLOC020
Mã hàng : Model:90KBLOC020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.100TS lên Art.106 UPGRADE KIT 3
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.100TS lên Art.106 UPGRADE KIT 3
Mã hàng : Model:UPGRADE KIT 3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.102 lên Art.106 UPGRADE KIT 2
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.102 lên Art.106 UPGRADE KIT 2
Mã hàng : Model:UPGRADE KIT 2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng di động Art.100 TS
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng di động Art.100 TS
Mã hàng : Model:Art.100 TS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng cố đinh âm sàn Art.106 Plus
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng cố đinh âm sàn Art.106 Plus
Mã hàng : Model:Art.106 Plus
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây hút kết hợp khí nén 90SF0115
Cuộn dây hút kết hợp khí nén 90SF0115
Mã hàng : Model:90SF0115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây hút kết hợp khí nén 90SF0113
Cuộn dây hút kết hợp khí nén 90SF0113
Mã hàng : Model:90SF0113
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút bụi matit di động TURBO PLUS
Máy hút bụi matit di động TURBO PLUS
Mã hàng : Model:TURBO PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây hút chân không kết hợp với dây điện 90SE0118
Cuộn dây hút chân không kết hợp với dây điện 90SE0118
Mã hàng : Model:90SE0118
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây hút chân không kết hợp với dây khí nén 90SF0118
Cuộn dây hút chân không kết hợp với dây khí nén 90SF0118
Mã hàng : Model:90SF0118
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu công tác đơn nhựa 10SP000369
Đầu công tác đơn nhựa 10SP000369
Mã hàng : Model:10SP000369
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hộp công tác đơn 90C00126
Hộp công tác đơn 90C00126
Mã hàng : Model:90C00126
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hộp công tác đa năng PITAGORA
Hộp công tác đa năng PITAGORA
Mã hàng : Model:PITAGORA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phụ kiện khéo xuống 90RINV01
Bộ phụ kiện khéo xuống 90RINV01
Mã hàng : Model:90RINV01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc kẹp bên 1000133000
Móc kẹp bên 1000133000
Mã hàng : Model:1000133000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc kéo số 7 1000138000
Móc kéo số 7 1000138000
Mã hàng : Model:1000138000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc kéo đặc biệt kiểu bản lề 1000135000
Móc kéo đặc biệt kiểu bản lề 1000135000
Mã hàng : Model:1000135000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đai kéo 3 chiếc 100090000
Bộ đai kéo 3 chiếc 100090000
Mã hàng : Model:100090000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc kéo đa năng kiểu kìm 1000140000
Móc kéo đa năng kiểu kìm 1000140000
Mã hàng : Model:1000140000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc kéo tự kẹp 10 tấn 1000134000
Móc kéo tự kẹp 10 tấn 1000134000
Mã hàng : Model:1000134000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ 04 chiếc kẹp gá cho xe BMW 90201935
Bộ 04 chiếc kẹp gá cho xe BMW 90201935
Mã hàng : Model:90201935
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ 04 chiếc giá đỡ bánh xe di động 9000210B05
Bộ 04 chiếc giá đỡ bánh xe di động 9000210B05
Mã hàng : Model:9000210B05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ gá tháp kéo vào phía bên của bệ 90INSER010
Bộ gá tháp kéo vào phía bên của bệ 90INSER010
Mã hàng : Model:90INSER010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn đặt nổi sửa biến dạng nhẹ Maxi Plus
Bệ kéo nắn đặt nổi sửa biến dạng nhẹ Maxi Plus
Mã hàng : Model:Maxi Plus
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.102 lên Art.106
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.102 lên Art.106
Mã hàng : Model:UPGRADE KIT 2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.100TB lên Art.102
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.100TB lên Art.102
Mã hàng : Model:UPGRADE KIT 1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn lắp nổi Art.102
Bệ kéo nắn lắp nổi Art.102
Mã hàng : Model:Art.102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn lắp nổi Art.100TB
Bệ kéo nắn lắp nổi Art.100TB
Mã hàng : Model:Art.100TB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo và cầu nâng 90OSABP701
Bệ kéo và cầu nâng 90OSABP701
Mã hàng : Model:90OSABP701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng di động Art.106
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng di động Art.106
Mã hàng : Model:Art.106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giá đỡ để di chuyển khung xe 90SUCAR002
Bộ giá đỡ để di chuyển khung xe 90SUCAR002
Mã hàng : Model:90SUCAR002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ xy lanh thủy lực hoạt động bằng tay 90KITTIR02
Bộ xy lanh thủy lực hoạt động bằng tay 90KITTIR02
Mã hàng : Model:90KITTIR02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay gá xylanh thủy lực 90BRTEL001
Tay gá xylanh thủy lực 90BRTEL001
Mã hàng : Model:90BRTEL001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô tơ và dây cáp hỗ trợ lên xe 90VERSTM0
Mô tơ và dây cáp hỗ trợ lên xe 90VERSTM0
Mã hàng : Model:90VERSTM0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bản quyển sử dụng phẩm mềm Wintouch 90WINTOUCH
Bản quyển sử dụng phẩm mềm Wintouch 90WINTOUCH
Mã hàng : Model:90WINTOUCH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo điện tử TOUCH
Thước đo điện tử TOUCH
Mã hàng : Model:TOUCH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ sàn nâng bằng khí nén 90KITPE020
Bộ sàn nâng bằng khí nén 90KITPE020
Mã hàng : Model:90KITPE020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá gác các tấm Ram 90STARSUP1
Giá gác các tấm Ram 90STARSUP1
Mã hàng : Model:90STARSUP1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giá đỡ xe 9000210B01
Bộ giá đỡ xe 9000210B01
Mã hàng : Model:9000210B01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tấm đường dẫn đỡ bánh xe trên bệ 90STARP010
Bộ tấm đường dẫn đỡ bánh xe trên bệ 90STARP010
Mã hàng : Model:90STARP010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tháp kéo 90PTIR0108
Tháp kéo 90PTIR0108
Mã hàng : Model:90PTIR0108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ JIG kẹp 90STARVIT4
Bộ JIG kẹp 90STARVIT4
Mã hàng : Model:90STAR0003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo và cầu nâng 90OSABP702
Bệ kéo và cầu nâng 90OSABP702
Mã hàng : Model:90OSABP702
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng âm sàn ART. 106 5m PLUS
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng âm sàn ART. 106 5m PLUS
Mã hàng : Model:ART. 106 5m PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn khung vỏ biến dạng nhỏ Minibench Maxi Plus
Bệ kéo nắn khung vỏ biến dạng nhỏ Minibench Maxi Plus
Mã hàng : Model:Minibench Maxi Plus
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90DTATB010
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90DTATB010
Mã hàng : Model:90DTATB010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90PDTAT020
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90PDTAT020
Mã hàng : Model:90PDTAT020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90DAYBI010
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90DAYBI010
Mã hàng : Model:90DAYBI010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ vít đặc biệt cho JIG 90STARVIT4
Bộ vít đặc biệt cho JIG 90STARVIT4
Mã hàng : Model:90STARVIT4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đo cơ khí Mcpherson 90MPB002
Bộ đo cơ khí Mcpherson 90MPB002
Mã hàng : Model:90MPB002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ JIG kẹp 91TRST02
Bộ JIG kẹp 91TRST02
Mã hàng : Model:91TRST02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90STARP010
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90STARP010
Mã hàng : Model:90STARP010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KITDAY06
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KITDAY06
Mã hàng : Model:90KITDAY06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KCTIR010
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KCTIR010
Mã hàng : Model:90KCTIR010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KITPE010
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KITPE010
Mã hàng : Model:90KITPE010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90CS170210
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90CS170210
Mã hàng : Model:90CS170210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 900SADE803
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 900SADE803
Mã hàng : Model:900SADE803
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ bơm và xy lanh thủy lực 90KTIRO060
Bộ bơm và xy lanh thủy lực 90KTIRO060
Mã hàng : Model:90KTIRO060
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tháp kéo 10 tấn 90PTIR0502
Tháp kéo 10 tấn 90PTIR0502
Mã hàng : Model:90PTIR0502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tháp kéo 10 tấn kết hợp tay nâng 90PTIR0501
Tháp kéo 10 tấn kết hợp tay nâng 90PTIR0501
Mã hàng : Model:90PTIR0501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thống ray trượt sử dụng cho các tháp kéo
Hệ thống ray trượt sử dụng cho các tháp kéo
Mã hàng : Model:90DAYPAV02 and 90DAYPAV06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo nắn nổi với cầu nâng chìm sàn DAYTONA DOUBLE INFLOOR
Bệ kéo nắn nổi với cầu nâng chìm sàn DAYTONA DOUBLE INFLOOR
Mã hàng : Model:DAYTONA DOUBLE INFLOOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút bụi matit trung tâm 4B/S PLus
Máy hút bụi matit trung tâm 4B/S PLus
Mã hàng : Model:4B/S PLus
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút bụi matit trung tâm 4B/S
Máy hút bụi matit trung tâm 4B/S
Mã hàng : Model:4B/S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút bụi matit trung tâm 3B/S
Máy hút bụi matit trung tâm 3B/S
Mã hàng : Model:3B/S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tháp kéo 90PTIR0108
Tháp kéo 90PTIR0108
Mã hàng : Model:90PTIR0108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ JIG kẹp 90STAR0003
Bộ JIG kẹp 90STAR0003
Mã hàng : Model:90STAR0003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thanh răng lắp trên bệ kéo nắn khung xe
Bộ thanh răng lắp trên bệ kéo nắn khung xe
Mã hàng : Model:90STARCR05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tủ điều kiển cầu nâng 90CS170010
Tủ điều kiển cầu nâng 90CS170010
Mã hàng : Model:90CS170010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kéo và cầu nâng spanesi Italia
Bệ kéo và cầu nâng spanesi Italia
Mã hàng : Model:90OSABP701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác