Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Ô Tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết bị sữa chữa ô tô hãng bosch


Thiết bị kiểm tra khí xả động cơ dầu Bosch BEA-550 Diesel
Thiết bị kiểm tra khí xả động cơ dầu Bosch BEA-550 Diesel
Mã hàng : BEA-550 Diesel
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Nồng Độ Khí Thải Bosch BEA-550 combine
Thiết Bị Kiểm Tra Nồng Độ Khí Thải Bosch BEA-550 combine
Mã hàng : BEA-550 combine
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra khí xả động cơ xăng BOSCH BEA-550 Gasoline
Thiết bị kiểm tra khí xả động cơ xăng BOSCH BEA-550 Gasoline
Mã hàng : BEA-550 Gasoline
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng cắt kéo 2 tầng nâng BOSCH VLS-5235
Cầu nâng cắt kéo 2 tầng nâng BOSCH VLS-5235
Mã hàng : VLS-5235
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng cắt kéo nâng gầm móng nổi BOSCH VLS 3330H
Cầu nâng cắt kéo nâng gầm móng nổi BOSCH VLS 3330H
Mã hàng : VLS 3330H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng cắt kéo nâng gầm, móng chìm BOSCH VLS 3230H
Cầu nâng cắt kéo nâng gầm, móng chìm BOSCH VLS 3230H
Mã hàng : VLS 3230H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH VLH-4345LA
Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH VLH-4345LA
Mã hàng : VLH-4345LA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH VLH-4245LA
Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH VLH-4245LA
Mã hàng : VLH-4245LA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên BOSCH VLH-2235H
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên BOSCH VLH-2235H
Mã hàng : VLH-2235H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ đế dưới BOSCH VLH-2235
Cầu nâng ô tô 2 trụ đế dưới BOSCH VLH-2235
Mã hàng : VLH-2235
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5 tấn BOSCH VLH-2245H
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5 tấn BOSCH VLH-2245H
Mã hàng : VLH-2245H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ 4 tấn BOSCH VLH-2240H
Cầu nâng ô tô 2 trụ 4 tấn BOSCH VLH-2240H
Mã hàng : VLH-2240H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5.5 tấn BOSCH VHL-2155
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5.5 tấn BOSCH VHL-2155
Mã hàng : VHL-2155
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 4 tấn BOSCH VLH-2140
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 4 tấn BOSCH VLH-2140
Mã hàng : VLH-2140
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Cân Chỉnh Góc Đặt Bánh Xe BOSCH FWA 4437
Thiết Bị Cân Chỉnh Góc Đặt Bánh Xe BOSCH FWA 4437
Mã hàng : FWA 4437
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH FWA-6820
Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH FWA-6820
Mã hàng : FWA-6820
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH FWA-9000
Máy cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH FWA-9000
Mã hàng : FWA-9000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe BOSCH FWA-4630
Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe BOSCH FWA-4630
Mã hàng : FWA-4630
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH FWA-4510
Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH FWA-4510
Mã hàng : FWA-4510
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bằng lốp xe tải BOSCH WBE-5210
Máy cân bằng lốp xe tải BOSCH WBE-5210
Mã hàng : WBE-5210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bằng lốp ô tô BOSCH WBE-4510
Máy cân bằng lốp ô tô BOSCH WBE-4510
Mã hàng : WBE-4510
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bằng lốp xe ô tô BOSCH WBE-4445
Máy cân bằng lốp xe ô tô BOSCH WBE-4445
Mã hàng : WBE-4445
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bằng lốp ô tô BOSCH WBE-4515
Máy cân bằng lốp ô tô BOSCH WBE-4515
Mã hàng : WBE-4515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bằng lốp ô tô BOSCH WBE-4440
Máy cân bằng lốp ô tô BOSCH WBE-4440
Mã hàng : WBE-4440
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bằng lốp BOSCH WBE-4400
Máy cân bằng lốp BOSCH WBE-4400
Mã hàng : WBE-4400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bằng lốp BOSCH WBE-4120DT
Máy cân bằng lốp BOSCH WBE-4120DT
Mã hàng : WBE-4120DT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân mâm BOSCH WBE-260
Máy cân mâm BOSCH WBE-260
Mã hàng : WBE-260
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị nâng lốp khí nén BOSCH TSL-230
Thiết bị nâng lốp khí nén BOSCH TSL-230
Mã hàng : TSL-230
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phận hỗ trợ tháo lốp BOSCH TCE-330
Bộ phận hỗ trợ tháo lốp BOSCH TCE-330
Mã hàng : TCE-330
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phận hỗ trợ tháo lốp BOSCH TCE-320
Bộ phận hỗ trợ tháo lốp BOSCH TCE-320
Mã hàng : TCE-320
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay hỗ trợ tháo lắp lốp BOSCH TCE300S80
Tay hỗ trợ tháo lắp lốp BOSCH TCE300S80
Mã hàng : TCE300S80
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phận hỗ trợ tháo lốp BOSCH TCE-200
Bộ phận hỗ trợ tháo lốp BOSCH TCE-200
Mã hàng : TCE-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phận móc lốp không lơ via BOSCH TLL-130
Bộ phận móc lốp không lơ via BOSCH TLL-130
Mã hàng : TLL-130
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phận móc lốp không lơ via BOSCH TCE-100
Bộ phận móc lốp không lơ via BOSCH TCE-100
Mã hàng : TCE-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp xe tải BOSCH TCE-5330
Máy ra vào lốp xe tải BOSCH TCE-5330
Mã hàng : TCE-5330
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp xe tải BOSCH TCE-5320
Máy ra vào lốp xe tải BOSCH TCE-5320
Mã hàng : TCE-5320
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tháo vỏ xe tải BOSCH TCE-5310
Máy tháo vỏ xe tải BOSCH TCE-5310
Mã hàng : TCE-5310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tháo lắp lốp xe tải BOSCH TCE-5210
Máy tháo lắp lốp xe tải BOSCH TCE-5210
Mã hàng : TCE-5210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp kiểu không lơ via BOSCH TCE-4540
Máy ra vào lốp kiểu không lơ via BOSCH TCE-4540
Mã hàng : TCE-4540
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy máy ra vào lốp BOSCH TCE-4490
Máy máy ra vào lốp BOSCH TCE-4490
Mã hàng : TCE-4490
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4475 S121
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4475 S121
Mã hàng : TCE-4475 S121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4475 S44
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4475 S44
Mã hàng : TCE-4475 S44
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4470 S121
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4470 S121
Mã hàng : TCE-4470 S121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4470 S44
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4470 S44
Mã hàng : TCE-4470 S44
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435 S121
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435 S121
Mã hàng : TCE-4435 S121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435 S44
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435 S44
Mã hàng : TCE-4435 S44
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435
Mã hàng : TCE-4435
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tháo vỏ xe (máy ra vào lốp) BOSCH TCE-4430 S121
Máy tháo vỏ xe (máy ra vào lốp) BOSCH TCE-4430 S121
Mã hàng : TCE-4430 S121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp ô tô Bosch TCE-4430 S44
Máy ra vào lốp ô tô Bosch TCE-4430 S44
Mã hàng : TCE-4430 S44
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp ô tô Bosch TCE-4430
Máy ra vào lốp ô tô Bosch TCE-4430
Mã hàng : TCE-4430
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp ô tô Bosch TCE-4220
Máy ra vào lốp ô tô Bosch TCE-4220
Mã hàng : TCE-4220
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình điện dự phòng Bosch BAT 250
Bình điện dự phòng Bosch BAT 250
Mã hàng : BAT 250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nạp ắc quy Bosch BAT 415
Máy nạp ắc quy Bosch BAT 415
Mã hàng : BAT 415
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nạp ắc quy Bosch BAT-430
Máy nạp ắc quy Bosch BAT-430
Mã hàng : BAT-430
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nạp ắc quy Bosch BAT-490
Máy nạp ắc quy Bosch BAT-490
Mã hàng : BAT-490
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nạp ắc qui và khởi động BOSCH BSL 2470
Máy nạp ắc qui và khởi động BOSCH BSL 2470
Mã hàng : BSL 2470
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tiện đĩa phanh BOSCH BL-8922L
Máy tiện đĩa phanh BOSCH BL-8922L
Mã hàng : BL-8922L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy láng đĩa phanh trên xe BOSCH OCL-8850
Máy láng đĩa phanh trên xe BOSCH OCL-8850
Mã hàng : OCL-8850
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo kỹ thuật số đa năng BOSCH MMD 540H
Đồng hồ đo kỹ thuật số đa năng BOSCH MMD 540H
Mã hàng : MMD 540H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra ắc qui BOSCH BAT-131
Thiết bị kiểm tra ắc qui BOSCH BAT-131
Mã hàng : BAT-131
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra ắc qui BOSCH BAT-110
Thiết bị kiểm tra ắc qui BOSCH BAT-110
Mã hàng : BAT-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị nạp gas điều hòa tự động BOSCH ACS-651
Thiết bị nạp gas điều hòa tự động BOSCH ACS-651
Mã hàng : ACS-651
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị nạp gas điều hòa tự động BOSCH ACS-751
Thiết bị nạp gas điều hòa tự động BOSCH ACS-751
Mã hàng : ACS-751
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nạp gas điều hòa tự động BOSCH ACS-251
Máy nạp gas điều hòa tự động BOSCH ACS-251
Mã hàng : ACS-251
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ kiểm tra rò rỉ khí xả BOSCH SMT-300
Dụng cụ kiểm tra rò rỉ khí xả BOSCH SMT-300
Mã hàng : SMT-300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ kiểm tra áp suất buồng đốt BOSCH EFAW 210 A
Dụng cụ kiểm tra áp suất buồng đốt BOSCH EFAW 210 A
Mã hàng : EFAW 210 A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ chỉnh góc đánh lửa BOSCH ETZ 003.09
Dụng cụ chỉnh góc đánh lửa BOSCH ETZ 003.09
Mã hàng : ETZ 003.09
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ kiểm tra góc đánh lửa BOSCH ETZ005.01
Dụng cụ kiểm tra góc đánh lửa BOSCH ETZ005.01
Mã hàng : ETZ005.01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ đo kiểm tra điện đa năng BOSCH MMD 302
Dụng cụ đo kiểm tra điện đa năng BOSCH MMD 302
Mã hàng : MMD 302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ kiểm tra hệ thống điện BOSCH FSA-050
Dụng cụ kiểm tra hệ thống điện BOSCH FSA-050
Mã hàng : FSA-050
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Hệ Thống Điện Ô Tô BOSCH FSA 760
Thiết Bị Kiểm Tra Hệ Thống Điện Ô Tô BOSCH FSA 760
Mã hàng : FSA 760
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Hệ Thống Điện Ô Tô BOSCH FSA 740
Thiết Bị Kiểm Tra Hệ Thống Điện Ô Tô BOSCH FSA 740
Mã hàng : FSA 740
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Hệ Thống Điện Ô Tô BOSCH FSA 720
Thiết Bị Kiểm Tra Hệ Thống Điện Ô Tô BOSCH FSA 720
Mã hàng : FSA 720
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Hệ Thống Điện Ô Tô BOSCH FSA 500
Thiết Bị Kiểm Tra Hệ Thống Điện Ô Tô BOSCH FSA 500
Mã hàng : FSA 500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module chẩn đoán lỗi ô tô BOSCH KTS-515
Module chẩn đoán lỗi ô tô BOSCH KTS-515
Mã hàng : KTS-515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màn hình kết nối không dây BOSCH DCU 130
Màn hình kết nối không dây BOSCH DCU 130
Mã hàng : DCU 130
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thiết bị chẩn đoán khảo nghiệm ô tô BOSCH KTS 890 (DCU 130 + KTS 540 + FSA 500)
Bộ thiết bị chẩn đoán khảo nghiệm ô tô BOSCH KTS 890 (DCU 130 + KTS 540 + FSA 500)
Mã hàng : KTS 890
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô tải BOSCH KTS 800 Truck
Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô tải BOSCH KTS 800 Truck
Mã hàng : KTS 800 Truck
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị chẩn đoán xe tải BOSCH KTS Truck
Thiết bị chẩn đoán xe tải BOSCH KTS Truck
Mã hàng : KTS Truck
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô BOSCH KTS-590
Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô BOSCH KTS-590
Mã hàng : KTS-590
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô BOSCH KTS-560
Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô BOSCH KTS-560
Mã hàng : KTS-560
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị chẩn đoán ô tô BOSCH KTS-340
Thiết bị chẩn đoán ô tô BOSCH KTS-340
Mã hàng : KTS-340
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị cẩn chỉnh bơm cao áp Bosch EPS-708
Thiết bị cẩn chỉnh bơm cao áp Bosch EPS-708
Mã hàng : EPS-708
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra và cân chỉnh bơm cao áp động cơ Bosch EPS-625
Thiết bị kiểm tra và cân chỉnh bơm cao áp động cơ Bosch EPS-625
Mã hàng : EPS-625
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra và cân chỉnh bơm cao áp động cơ Bosch EPS-815
Thiết bị kiểm tra và cân chỉnh bơm cao áp động cơ Bosch EPS-815
Mã hàng : EPS-815
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ kiểm tra kim phun BOSCH EFEP-60H
Dụng cụ kiểm tra kim phun BOSCH EFEP-60H
Mã hàng : EFEP-60H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra kim phun BOSCH EFEP-67D
Thiết bị kiểm tra kim phun BOSCH EFEP-67D
Mã hàng : EFEP-67D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ kiểm tra kim phun BOSCH EPS-100
Dụng cụ kiểm tra kim phun BOSCH EPS-100
Mã hàng : EPS-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra kim phun điện tử BOSCH EPS-118
Thiết bị kiểm tra kim phun điện tử BOSCH EPS-118
Mã hàng : EPS-118
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra kim phun điện tử BOSCH EPS-205
Thiết bị kiểm tra kim phun điện tử BOSCH EPS-205
Mã hàng : EPS-205
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác