Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» Thiết bị hãng masada

» ĐỘI MÓC DẠNG LÒ XO MASADA


Kích đội móc Masada MHC-1.8V-2 (1.8 tấn)
Kích đội móc Masada MHC-1.8V-2 (1.8 tấn)
Mã hàng : MHC-1.8V-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích đội móc Masada MHC-6SL-2
Kích đội móc Masada MHC-6SL-2
Mã hàng : MHC-6SL-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích đội móc Masada MHC-3SL-2
Kích đội móc Masada MHC-3SL-2
Mã hàng : MHC-3SL-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích đội móc Masada MHC-1.5SL-2
Kích đội móc Masada MHC-1.5SL-2
Mã hàng : MHC-1.5SL-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích đội móc Masada MHC-10RS-2 (10 tấn)
Kích đội móc Masada MHC-10RS-2 (10 tấn)
Mã hàng : MHC-10RS-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích đội móc Masada MHC-5RS-2 (5 tấn)
Kích đội móc Masada MHC-5RS-2 (5 tấn)
Mã hàng : MHC-5RS-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích đội móc Masada MHC-2RS-2 (2 tấn)
Kích đội móc Masada MHC-2RS-2 (2 tấn)
Mã hàng : MHC-2RS-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác