Địa chỉ: đường 455

Hotline : 0937120647

Sản phẩm » Dụng cụ cầm tay » Dụng cụ cầm tay thương hiệu kouritsu » Kìm điện,kìm cắt,kìm nhọn kouritsu


Kìm mỏ quạ 12 inch K.IB-GJPA3.12
Kìm mỏ quạ 12 inch K.IB-GJPA3.12
Mã hàng : Model:K.IB-GJPA3.12
Giá : Liên hệ 0937120647
Kìm mỏ quạ 10 inch K.IB-GJPA3.10
Kìm mỏ quạ 10 inch K.IB-GJPA3.10
Mã hàng : Model:K.IB-GJPA3.10
Giá : Liên hệ 0937120647
Kìm mỏ nhọn kích thước 8 inch 8''-200mm
Kìm mỏ nhọn kích thước 8 inch 8''-200mm
Mã hàng : Model:K.BR-LNP08-01
Giá : Liên hệ 0937120647
Kìm mỏ nhọn kích thước 7 inch 7''-180mm
Kìm mỏ nhọn kích thước 7 inch 7''-180mm
Mã hàng : Model:K.BR-LNP07-01
Giá : Liên hệ 0937120647
Kìm mỏ nhọn kích thước 6 inch 6” – 150mm
Kìm mỏ nhọn kích thước 6 inch  6” – 150mm
Mã hàng : Model:K.BR-LNP06-01
Giá : Liên hệ 0937120647
Kìm cắt kích thước 8 inch 8''-200mm CRV
Kìm cắt kích thước 8 inch  8''-200mm CRV
Mã hàng : Model:K.BR-CP08-M01
Giá : Liên hệ 0937120647
Kìm cắt kích thước 7 inch 7''-180mm CRV
Kìm cắt kích thước 7 inch  7''-180mm CRV
Mã hàng : Model:K.BR-CP07-02
Giá : Liên hệ 0937120647
Kìm cắt kích thước 6 inch 6''-150mm CRV
Kìm cắt kích thước 6 inch  6''-150mm CRV
Mã hàng : Model:K.BR-CP06-M01
Giá : Liên hệ 0937120647
Kìm điện kích thước 8 inch 8-200mm CRV
Kìm điện kích thước 8 inch 8-200mm CRV
Mã hàng : Model:K.BR-CP08-01
Giá : Liên hệ 0937120647
Kìm điện kích thước 7 inch K.BR-CP07-01
Kìm điện kích thước 7 inch K.BR-CP07-01
Mã hàng : Model:K.BR-CP07-01
Giá : Liên hệ 0937120647
Kìm điện kích thước 6 inch 6''-150mm CRV
Kìm điện kích thước 6 inch 6''-150mm CRV
Mã hàng : Model:K.BR-CP06-01
Giá : Liên hệ 0937120647

    Đối tác