Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu kouritsu

» Kìm điện,kìm cắt,kìm nhọn kouritsu


Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 6mm
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 6mm
Mã hàng : K.GT-88306-6MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 5mm
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 5mm
Mã hàng : K.GT-88305-5MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 4mm
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 4mm
Mã hàng : K.GT-88304-4MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T60
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T60
Mã hàng : K.GT-27260-T60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T55
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T55
Mã hàng : K.GT-27255-T55
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T50
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T50
Mã hàng : K.GT-27250-T50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T40
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T40
Mã hàng : K.GT-27240-T40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T30
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T30
Mã hàng : K.GT-27230-T30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T27
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T27
Mã hàng : K.GT-27227-T27
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T25
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T25
Mã hàng : K.GT-27225-T25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2"-H16
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H15
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2"-H14
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242214
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" H13
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H12
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H11
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242211
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" H10
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T20
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T20
Mã hàng : K.GT-27220-T20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu vặn bugi H21
Khẩu vặn bugi H21
Mã hàng : K.GT-148621
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H32
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030641
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H30
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030639
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H27
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030636
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu vặn bugi H16
Khẩu vặn bugi H16
Mã hàng : K.GT-148616
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H24
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030633
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H23
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030632
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu nối dùng để nối các khẩu 1/2", có thể điều chỉnh hướng
Đầu nối dùng để nối các khẩu 1/2
Mã hàng : K.GT-148700
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H22
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030631
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H21
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030630
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu nối dùng để nối các khẩu 1/2"Fx3/8"M
Đầu nối dùng để nối các khẩu 1/2
Mã hàng : K.GT-148627
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H20
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030629
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu nối dùng để nối các khẩu 3/8"Fx1/2"M
Đầu nối dùng để nối các khẩu 3/8
Mã hàng : K.GT-148626
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu nối 3/8" dùng để nối các khẩu, có thể điều chỉnh hướng
Đầu nối 3/8
Mã hàng : K.GT-138800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn khẩu đầu trượt 1/2"x10’’
Tay vặn khẩu đầu trượt 1/2
Mã hàng : K.GT-388108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay nối dài khẩu 1/2"x10
Tay nối dài khẩu 1/2
Mã hàng : K.GT-148110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay nối dài khẩu 1/2"x5"
Tay nối dài khẩu 1/2
Mã hàng : K.GT-148105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay nối dài khẩu 1/2"x3"
Tay nối dài khẩu 1/2
Mã hàng : K.GT-148103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay nối dài khẩu 3/8"x10
Tay nối dài khẩu 3/8
Mã hàng : K.GT-388110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay nối dài khẩu 3/8"x6"
Tay nối dài khẩu 3/8
Mã hàng : K.GT-388106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay nối dài khẩu 3/8"x3"
Tay nối dài khẩu 3/8
Mã hàng : K.GT-388103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay nối dài khẩu chữ L đầu ½ , Chiều dài 10’’
Tay nối dài khẩu chữ L đầu ½ , Chiều dài 10’’
Mã hàng : K.GT-5031167-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng - H19
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030628
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H18
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030627
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay -L19 (Cần tuýp điếu)
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay -L19 (Cần tuýp điếu)
Mã hàng : K.GT-220419
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng - H17
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030626
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng - H16
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030625
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L18 (Cần tuýp điếu )
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L18 (Cần tuýp điếu )
Mã hàng : K.GT-220418
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng - H15
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030624
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay -L17 (Cần tuýp điếu )
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay -L17 (Cần tuýp điếu )
Mã hàng : K.GT-220417
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng - H14
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030623
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng - H13
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030622
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L16 (Cần tuýp điếu )
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L16 (Cần tuýp điếu )
Mã hàng : K.GT-220416
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng - H12
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030621
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng – H11
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030620
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay -L14 (Cần tuýp điếu )
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay -L14 (Cần tuýp điếu )
Mã hàng : K.GT-220414
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" dùng cho súng - H10
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-5030619
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L13 (Cần tuýp điếu)
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L13 (Cần tuýp điếu)
Mã hàng : K.GT-220413
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay -L12 (Cần tuýp điếu )
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay -L12 (Cần tuýp điếu )
Mã hàng : K.GT-220412
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H24
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462124D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H23
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462123D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H22
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462122D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H21
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462121D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H19
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462119D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H18
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462118D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H17
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462117D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H16
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462116D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H14
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462114D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H13
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462113D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L11 (Cần tuýp điếu)
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L11 (Cần tuýp điếu)
Mã hàng : K.GT-220411
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H11
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462111D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L10 (Cần tuýp điếu )
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L10 (Cần tuýp điếu )
Mã hàng : K.GT-220410
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L8 (Cần tuýp điếu)
Tay vặn chữ L, dùng để vặn ốc bằng tay - L8 (Cần tuýp điếu)
Mã hàng : K.GT-220408
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ T - H14 (Vặn đầu khẩu bằng tay)
Tay vặn chữ T - H14 (Vặn đầu khẩu bằng tay)
Mã hàng : K.GT-220314
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu dài đầu 1/2" dùng cho súng - H10
Khẩu dài đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-462110D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ T - H13 (Vặn đầu khẩu bằng tay)
Tay vặn chữ T - H13 (Vặn đầu khẩu bằng tay)
Mã hàng : K.GT-220313
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ T - H12 (Vặn đầu khẩu bằng tay)
Tay vặn chữ T - H12 (Vặn đầu khẩu bằng tay)
Mã hàng : K.GT-220312
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ T - H10 (Vặn đầu khẩu bằng tay)
Tay vặn chữ T - H10 (Vặn đầu khẩu bằng tay)
Mã hàng : K.GT-220310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ T H8 - (Vặn đầu khẩu bằng tay)
Tay vặn chữ T H8 - (Vặn đầu khẩu bằng tay)
Mã hàng : K.GT-220308
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ T đầu khẩu Kích cỡ: H19
Tay vặn chữ T đầu khẩu Kích cỡ: H19
Mã hàng : K.GT-5060039-H19
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H32
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242232
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H30
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242230
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H27
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242227
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H22
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242222
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H20
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242220
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H17
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242217
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ T đầu khẩu Kích cỡ: H14 K.GT-5060034-H14
Tay vặn chữ T đầu khẩu Kích cỡ: H14 K.GT-5060034-H14
Mã hàng : K.GT-5060034-H14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ T đầu khẩu Kích cỡ: H13 K.GT-5060033-H13
Tay vặn chữ T đầu khẩu Kích cỡ: H13 K.GT-5060033-H13
Mã hàng : K.GT-5060033-H13
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ T đầu khẩu Kích cỡ: H12 K.GT-5060032-H12
Tay vặn chữ T đầu khẩu Kích cỡ: H12 K.GT-5060032-H12
Mã hàng : K.GT-5060032-H12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn chữ T đầu khẩu ; Kích cỡ: H10 K.GT-5060030
Tay vặn chữ T đầu khẩu ; Kích cỡ: H10 K.GT-5060030
Mã hàng : K.GT-5060030-H10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn đầu 1/2
Tay vặn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-2220
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn đảo chiều đầu 1/4''
Tay vặn đảo chiều đầu 1/4''
Mã hàng : K.SN-T23718
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn nhanh 1/4
Tay vặn nhanh 1/4
Mã hàng : SINO-T23718
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn nhanh 3/8
Tay vặn nhanh 3/8
Mã hàng : K.GT-928538
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay vặn nhanh 1/2" dùng vặn tay, vặn hai chiều
Tay vặn nhanh 1/2
Mã hàng : K.GT-928512
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê hai đầu mở 22mmx24mm
Cờ lê hai đầu mở 22mmx24mm
Mã hàng : K.IB-OEW22X24
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê hai đầu tròng 18mmx20mm
Cờ lê hai đầu tròng 18mmx20mm
Mã hàng : K.IB-ORW18X20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê hai đầu tròng 15mmx16mm
Cờ lê hai đầu tròng 15mmx16mm
Mã hàng : K.IB-ORW15X16
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê hai đầu tròng 14mmx17mm
Cờ lê hai đầu tròng 14mmx17mm
Mã hàng : K.IB-ORW14X17
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê hai đầu tròng 12mmx13mm
Cờ lê hai đầu tròng 12mmx13mm
Mã hàng : K.IB-ORW12X13
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê hai đầu tròng 9mmx11mm
Cờ lê hai đầu tròng 9mmx11mm
Mã hàng : K.IB-ORW9X11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê hai đầu tròng 8mmx10mm
Cờ lê hai đầu tròng 8mmx10mm
Mã hàng : K.IB-ORW8X10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Đối tác