Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» thiết bị hãng endura

» Dao rọc endura


Cảo vô bạc piston 4" - 100mm Edura-E0715
Cảo vô bạc piston 4
Mã hàng : Edura-E0715
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9" (6.48), (5-36), (3.24), (1.64), (9.1mm²)
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5838
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9" (0.5-1.5), (1.5-2.5), (4-6mm²)
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5836
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9" (0.5-1.5), (2.5), (4), (6mm²)
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5835
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9" (1), (2), (5mm²)
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5834
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9" (1.73), (6.65), (8.23), (9.14mm²)
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5833
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5832
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm đầu cos 9
Kềm bấm đầu cos 9
Mã hàng : Edura-E5831
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm bấm jack và mạng điện thoại 8
Kềm bấm jack và mạng điện thoại 8
Mã hàng : Edura-E5825
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm rút rive ( Loại cao cấp ) 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
Kềm rút rive ( Loại cao cấp )   2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
Mã hàng : Edura-E7922
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm rút rive 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
Kềm rút rive  2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
Mã hàng : Edura-E7921
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt thiết mũi thẳng 10
Kềm cắt thiết mũi thẳng 10
Mã hàng : Edura-E5515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt thiết mũi bên trái 10
Kềm cắt thiết mũi bên trái 10
Mã hàng : Edura-E5516
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kềm cắt thiết mũi bên phải 10
Kềm cắt thiết mũi bên phải 10
Mã hàng : Edura-E5517
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337