Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thư viện thiết bị

» Module thiết bị phụ trợ


Module thực hành tải điện dung TPAD.B0509
Module thực hành tải điện dung TPAD.B0509
Mã hàng : TPAD.B0509
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn gá lắp tivi, đầu thu TPAD.B4942
Bàn gá lắp tivi, đầu thu TPAD.B4942
Mã hàng : TPAD.B4942
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành tổng đài TPAD.B5350
Module thực hành tổng đài TPAD.B5350
Mã hàng : TPAD.B5350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành điện thoại cố định có dây TPAD.B5352
Module thực hành điện thoại cố định có dây TPAD.B5352
Mã hàng : TPAD.B5352
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành điện thoại IP TPAD.B5353
Module thực hành điện thoại IP TPAD.B5353
Mã hàng : TPAD.B5353
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành chia mạng TPAD.B5354
Module thực hành chia mạng TPAD.B5354
Mã hàng : TPAD.B5354
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module chuyển đổi giắc RJ45 sang RJ11 TPAD.B5355
Module chuyển đổi giắc RJ45 sang RJ11 TPAD.B5355
Mã hàng : TPAD.B5355
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo cuộn kháng khởi động động cơ TPAD.B0426
Module đào tạo cuộn kháng khởi động động cơ TPAD.B0426
Mã hàng : TPAD.B0426
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo tải điện trở ba pha TPAD.B0221
Module đào tạo tải điện trở ba pha TPAD.B0221
Mã hàng : TPAD.B0221
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành tải điện cảm TPAD.B0421
Module thực hành tải điện cảm TPAD.B0421
Mã hàng : TPAD.B0421
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành nút bấm KNX TPAD.B5361
Module thực hành nút bấm KNX TPAD.B5361
Mã hàng : TPAD.B5361
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành giao diện KNX/USB TPAD.B5362
Module thực hành giao diện KNX/USB TPAD.B5362
Mã hàng : TPAD.B5362
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành rơ le điều khiển KNX TPAD.B5363
Module thực hành rơ le điều khiển KNX TPAD.B5363
Mã hàng : TPAD.B5363
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo lắp đặt đèn báo TPAD.B5371
Module đào tạo lắp đặt đèn báo TPAD.B5371
Mã hàng : TPAD.B5371
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt mặt nhấn chuông điện TPAD.B4112
Module thực hành lắp đặt mặt nhấn chuông điện TPAD.B4112
Mã hàng : TPAD.B4112
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt khởi động từ TPAD.B5260
Module thực hành lắp đặt khởi động từ TPAD.B5260
Mã hàng : TPAD.B5260
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt công tắc TPAD.B5252
Module thực hành lắp đặt công tắc TPAD.B5252
Mã hàng : TPAD.B5252
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt công tắc (loại công tắc hành trình ) TPAD.B4571
Module thực hành lắp đặt công tắc (loại công tắc hành trình ) TPAD.B4571
Mã hàng : TPAD.B4571
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt Wifi TPAD.B5368
Module thực hành lắp đặt Wifi TPAD.B5368
Mã hàng : TPAD.B5368
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đèn báo (màu xanh) TPAD.B4133
Module thực hành đèn báo (màu xanh) TPAD.B4133
Mã hàng : TPAD.B4133
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành còi báo TPAD.B5372
Module thực hành còi báo TPAD.B5372
Mã hàng : TPAD.B5372
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành server KNX TPAD.B5366
Module thực hành server KNX TPAD.B5366
Mã hàng : TPAD.B5366
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành Line Coupler TPAD.B5367
Module thực hành Line Coupler TPAD.B5367
Mã hàng : TPAD.B5367
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt Logo TPAD.B5301
Module thực hành lắp đặt Logo TPAD.B5301
Mã hàng : TPAD.B5301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt đèn chiếu sáng (đèn sợi đốt) TPAD.B5373
Module thực hành lắp đặt đèn chiếu sáng (đèn sợi đốt) TPAD.B5373
Mã hàng : TPAD.B5373
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành attomat một pha ( 1 cực ) TPAD.B5322
Module thực hành attomat một pha ( 1 cực ) TPAD.B5322
Mã hàng : TPAD.B5322
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành điều khiển rèm cửa KNX TPAD.B5365
Module thực hành điều khiển rèm cửa KNX TPAD.B5365
Mã hàng : TPAD.B5365
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành điều khiển đèn KNX TPAD.B5364
Module thực hành điều khiển đèn KNX TPAD.B5364
Mã hàng : TPAD.B5364
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành Camera giám sát IP WIFI TPAD.B1216
Module thực hành Camera giám sát IP WIFI TPAD.B1216
Mã hàng : TPAD.B1216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành Camera giám sát IP TPAD.B1214
Module thực hành Camera giám sát IP TPAD.B1214
Mã hàng : TPAD.B1214
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành Camera giám sát Analog TPAD.B1215
Module thực hành Camera giám sát Analog TPAD.B1215
Mã hàng : TPAD.B1215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành aptomat TPAD.B5321
Module thực hành aptomat TPAD.B5321
Mã hàng : TPAD.B5321
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khung bàn thực hành điện mặt bàn gỗ TPAD.B3134
Khung bàn thực hành điện mặt bàn gỗ TPAD.B3134
Mã hàng : TPAD.B3134
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khung gá tiêu chuẩn TPAD.B2106
Khung gá tiêu chuẩn TPAD.B2106
Mã hàng : TPAD.B2106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành biến trở TPAD.B0351
Module thực hành biến trở TPAD.B0351
Mã hàng : TPAD.B0351
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt lò gia nhiệt TPAD.B8400
Module thực hành lắp đặt lò gia nhiệt TPAD.B8400
Mã hàng : TPAD.B8400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt bộ điều khiển nhiệt độ TPAD.B4127
Module thực hành lắp đặt bộ điều khiển nhiệt độ TPAD.B4127
Mã hàng : TPAD.B4127
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phụ kiện lắp đặt PK.04
Bộ phụ kiện lắp đặt PK.04
Mã hàng : PK.04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành điện trở hãm TPAD.B0327
Module thực hành điện trở hãm TPAD.B0327
Mã hàng : TPAD.B0327
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt biến dòng TPAD.B4134
Module thực hành lắp đặt biến dòng TPAD.B4134
Mã hàng : TPAD.B4134
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt rơle thời gian TPAD.B4121
Module thực hành lắp đặt rơle thời gian TPAD.B4121
Mã hàng : TPAD.B4121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành tải điện trở ba pha TPAD.B0301
Module thực hành tải điện trở ba pha TPAD.B0301
Mã hàng : TPAD.B0301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt chỉnh lưu cầu TPAD.B5340
Module thực hành lắp đặt chỉnh lưu cầu TPAD.B5340
Mã hàng : TPAD.B5340
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo tốc độ TPAD.B5278
Module thực hành đồng hồ đo tốc độ TPAD.B5278
Mã hàng : TPAD.B5278
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt nút ấn (loại nút ấn không đèn màu đỏ) TPAD.B4176
Module thực hành lắp đặt nút ấn (loại nút ấn không đèn màu đỏ) TPAD.B4176
Mã hàng : TPAD.B4176
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt nút ấn(loại nút ấn không đèn màu xanh ) TPAD.B4175
Module thực hành lắp đặt nút ấn(loại nút ấn không đèn màu xanh ) TPAD.B4175
Mã hàng : TPAD.B4175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt công tắc(chuyển mạch 2 vị trí ) TPAD.B4171
Module thực hành lắp đặt công tắc(chuyển mạch 2 vị trí ) TPAD.B4171
Mã hàng : TPAD.B4171
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt rơle trung gian TPAD.B4173
Module thực hành lắp đặt rơle trung gian TPAD.B4173
Mã hàng : TPAD.B4173
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt aptomat (3P) TPAD.B4145
Module thực hành lắp đặt aptomat (3P) TPAD.B4145
Mã hàng : TPAD.B4145
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt biến dòng TPAD.B5268
Module thực hành lắp đặt biến dòng TPAD.B5268
Mã hàng : TPAD.B5268
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt rơ le bảo vệ chạm đất TPAD.B5269
Module thực hành lắp đặt rơ le bảo vệ chạm đất TPAD.B5269
Mã hàng : TPAD.B5269
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tải công suất điều chỉnh 0 ~ 2KW TPAD.B0804
Bộ tải công suất điều chỉnh 0 ~ 2KW TPAD.B0804
Mã hàng : TPAD.B0804
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành động cơ xoay chiều TPAD.B4129
Module thực hành động cơ xoay chiều TPAD.B4129
Mã hàng : TPAD.B4129
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo dòng điện xoay chiều TPAD.B412X
Module thực hành đồng hồ đo dòng điện xoay chiều TPAD.B412X
Mã hàng : TPAD.B412X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt atomat (chống dòng rò 3 pha) TPAD.B4169
Module thực hành lắp đặt atomat (chống dòng rò 3 pha) TPAD.B4169
Mã hàng : TPAD.B4169
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt cầu chì TPAD.B5280
Module thực hành lắp đặt cầu chì TPAD.B5280
Mã hàng : TPAD.B5280
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt màn hình cảm biến TPAD.B5230
Module thực hành lắp đặt màn hình cảm biến TPAD.B5230
Mã hàng : TPAD.B5230
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt tai nghe gọi cửa TPAD.B5240
Module thực hành lắp đặt tai nghe gọi cửa TPAD.B5240
Mã hàng : TPAD.B5240
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tủ phân phối điện 1 pha TPAD.C9670
Tủ phân phối điện 1 pha TPAD.C9670
Mã hàng : TPAD.C9670
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đồng hồ đo dòng xoay chiều TPAD.B5274
Module đồng hồ đo dòng xoay chiều TPAD.B5274
Mã hàng : TPAD.B5274
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module mô phỏng hệ thống tiếp địa TPAD.B1000
Module mô phỏng hệ thống tiếp địa TPAD.B1000
Mã hàng : TPAD.B1000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành máy biến áp (Bộ tạo sét) TPAD.E4210
Module thực hành máy biến áp (Bộ tạo sét) TPAD.E4210
Mã hàng : TPAD.E4210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành tải điện trở TPAD.B0326
Module thực hành tải điện trở TPAD.B0326
Mã hàng : TPAD.B0326
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành bảo vệ chống sét TPAD.B5272
Module thực hành bảo vệ chống sét TPAD.B5272
Mã hàng : TPAD.B5272
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt đồng hồ đo điện áp AC TPAD.B5273
Module thực hành lắp đặt đồng hồ đo điện áp AC TPAD.B5273
Mã hàng : TPAD.B5273
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt cầu chì TPAD.B4189
Module thực hành lắp đặt cầu chì TPAD.B4189
Mã hàng : TPAD.B4189
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo lắp đặt chuột (tắc te) đèn huỳnh quang TPAD.B4181
Module đào tạo lắp đặt chuột (tắc te) đèn huỳnh quang TPAD.B4181
Mã hàng : TPAD.B4181
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt công tơ điện TPAD.B4111
Module thực hành lắp đặt công tơ điện TPAD.B4111
Mã hàng : TPAD.B4111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt công tắc (Loại công tắc cảm ứng hồng ngoại) TPAD.B5220
Module thực hành lắp đặt công tắc (Loại công tắc cảm ứng hồng ngoại) TPAD.B5220
Mã hàng : TPAD.B5220
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt attomat (Loại 1 pha 2 cực) TPAD.B4199
Module thực hành lắp đặt attomat (Loại 1 pha 2 cực) TPAD.B4199
Mã hàng : TPAD.B4199
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt attomat (Loại 1 pha 1 cực) TPAD.B4198
Module thực hành lắp đặt attomat (Loại 1 pha 1 cực) TPAD.B4198
Mã hàng : TPAD.B4198
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt ổ cắm (Ổ cắm đôi) TPAD.B4109
Module thực hành lắp đặt ổ cắm (Ổ cắm đôi) TPAD.B4109
Mã hàng : TPAD.B4109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt ổ cắm (Ổ cắm đơn) TPAD.B4197
Module thực hành lắp đặt ổ cắm (Ổ cắm đơn) TPAD.B4197
Mã hàng : TPAD.B4197
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt cầu dao TPAD.B4161
Module thực hành lắp đặt cầu dao TPAD.B4161
Mã hàng : TPAD.B4161
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ công tắc điều khiển từ xa 4 nút TPAD.B4191
Bộ công tắc điều khiển từ xa 4 nút TPAD.B4191
Mã hàng : TPAD.B4191
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ công tắc hẹn giờ TPAD.B4190
Bộ công tắc hẹn giờ TPAD.B4190
Mã hàng : TPAD.B4190
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt công tắc (Loại công tắc 3 chấu) TPAD.B4110
Module thực hành lắp đặt công tắc (Loại công tắc 3 chấu) TPAD.B4110
Mã hàng : TPAD.B4110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt công tắc (Loại công tắc 2 chấu) TPAD.B4104
Module thực hành lắp đặt công tắc (Loại công tắc 2 chấu) TPAD.B4104
Mã hàng : TPAD.B4104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt chuông điện TPAD.B4113
Module thực hành lắp đặt chuông điện TPAD.B4113
Mã hàng : TPAD.B4113
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đèn HALOGEN TPAD.B4186
Bộ đèn HALOGEN TPAD.B4186
Mã hàng : TPAD.B4186
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt bộ kích đèn cao áp TPAD.B4185
Module thực hành lắp đặt bộ kích đèn cao áp TPAD.B4185
Mã hàng : TPAD.B4185
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt ballast đèn cao áp TPAD.B4183
Module thực hành lắp đặt ballast đèn cao áp TPAD.B4183
Mã hàng : TPAD.B4183
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ bóng đèn cao áp 250w TPAD.B4182
Bộ bóng đèn cao áp 250w TPAD.B4182
Mã hàng : TPAD.B4182
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt chấn lưu (bộ chấn lưu điện tử) TPAD.B4105
Module thực hành lắp đặt chấn lưu (bộ chấn lưu điện tử) TPAD.B4105
Mã hàng : TPAD.B4105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt đèn chiếu sáng (đèn huỳnh quang 1,2m điện quang) TPAD.B4155
Module thực hành lắp đặt đèn chiếu sáng (đèn huỳnh quang 1,2m điện quang) TPAD.B4155
Mã hàng : TPAD.B4155
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành bóng đèn sợi đốt TPAD.B4106
Module thực hành bóng đèn sợi đốt TPAD.B4106
Mã hàng : TPAD.B4106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phụ kiện thực hành
Bộ phụ kiện thực hành
Mã hàng : Bộ phụ kiện thực hành
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt attomat (1 pha) TPAD.B5271
Module thực hành lắp đặt attomat (1 pha) TPAD.B5271
Mã hàng : TPAD.B5271
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt attomat (3 pha) TPAD.B5270
Module thực hành lắp đặt attomat (3 pha) TPAD.B5270
Mã hàng : TPAD.B5270
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt nút ấn (nút dừng khẩn ) TPAD.B4166
Module thực hành lắp đặt nút ấn (nút dừng khẩn ) TPAD.B4166
Mã hàng : TPAD.B4166
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Công tắc chuyển mạch volt TPAD.B4144
Công tắc chuyển mạch volt TPAD.B4144
Mã hàng : TPAD.B4144
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tải công suất điều chỉnh 0-2KW TPAD.B4142
Bộ tải công suất điều chỉnh 0-2KW TPAD.B4142
Mã hàng : TPAD.B4142
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt rơle dòng điện TPAD.B4124
Module thực hành lắp đặt rơle dòng điện TPAD.B4124
Mã hàng : TPAD.B4124
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt đồng hồ đo dòng điện AC TPAD.B4122
Module thực hành lắp đặt đồng hồ đo dòng điện AC TPAD.B4122
Mã hàng : TPAD.B4122
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt đồng hồ đo điện áp AC TPAD.B4118
Module thực hành lắp đặt đồng hồ đo điện áp AC TPAD.B4118
Mã hàng : TPAD.B4118
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt còi báo TPAD.B4143
Module thực hành lắp đặt còi báo TPAD.B4143
Mã hàng : TPAD.B4143
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt đèn báo TPAD.B5375
Module thực hành lắp đặt đèn báo TPAD.B5375
Mã hàng : TPAD.B5375
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt nút ấn (Nút ấn có đèn mầu đỏ) TPAD.B4132
Module thực hành lắp đặt nút ấn (Nút ấn có đèn mầu đỏ) TPAD.B4132
Mã hàng : TPAD.B4132
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt nút ấn (Nút ấn có đèn mầu xanh) TPAD.B4131
Module thực hành lắp đặt nút ấn (Nút ấn có đèn mầu xanh) TPAD.B4131
Mã hàng : TPAD.B4131
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành lắp đặt nút ấn (Nút ấn nhả mầu xanh) TPAD.B4130
Module thực hành lắp đặt nút ấn (Nút ấn nhả mầu xanh) TPAD.B4130
Mã hàng : TPAD.B4130
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Đối tác