Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» thiết bị hãng pegasus

» máy nén khí hãng PEGASUS


Cần đầu tư bình tích khí như thế nào cho đảm bảo
Cần đầu tư bình tích khí như thế nào cho đảm bảo
Mã hàng : Model:
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÌNH TÍCH KHÍ 2000L PEGASUS
BÌNH TÍCH KHÍ 2000L PEGASUS
Mã hàng : BÌNH 2000L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÌNH TÍCH KHÍ 1000L PEGASUS
BÌNH TÍCH KHÍ 1000L PEGASUS
Mã hàng : BÌNH 1000L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÌNH TÍCH KHÍ 500L PEGASUS
BÌNH TÍCH KHÍ 500L PEGASUS
Mã hàng : BÌNH 500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÌNH TÍCH KHÍ 330L PEGASUS
BÌNH TÍCH KHÍ 330L PEGASUS
Mã hàng : BÌNH 330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÌNH TÍCH KHÍ 180L PEGASUS
BÌNH TÍCH KHÍ 180L PEGASUS
Mã hàng : BÌNH 180L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÌNH TÍCH KHÍ 100L PEGASUS
BÌNH TÍCH KHÍ 100L PEGASUS
Mã hàng : Bình 100L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
RƠ LE KHÍ ĐIỆN
RƠ LE KHÍ ĐIỆN
Mã hàng : RƠ LE KHÍ ĐIỆN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỔ XẢ
CỔ XẢ
Mã hàng : CỔ XẢ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC LỌC 010
CỐC LỌC 010
Mã hàng : 010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC LỌC 007
CỐC LỌC 007
Mã hàng : 007
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC LỌC 004
CỐC LỌC 004
Mã hàng : 004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC lỌC 002
CỐC lỌC 002
Mã hàng : 002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CỐC lỌC 001
CỐC lỌC 001
Mã hàng : 001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TMMSK-115
TMMSK-115
Mã hàng : TMMSK-115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TMMSK-68
TMMSK-68
Mã hàng : TMMSK-68
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TMMSK-45
TMMSK-45
Mã hàng : TMMSK-45
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TMMSK-38
TMMSK-38
Mã hàng : TMMSK-38
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TMMSK-25
TMMSK-25
Mã hàng : TMMSK-25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TMMSK-15
TMMSK-15
Mã hàng : TMMSK-15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT PEGASUS TMTV-10A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT PEGASUS TMTV-10A
Mã hàng : TMTV-10A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT PEGASUS TMTV-7.5A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT PEGASUS TMTV-7.5A
Mã hàng : TMTV-7.5A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT PEGASUS TMTV-15A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT PEGASUS TMTV-15A
Mã hàng : TMTV-15A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TM-20A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TM-20A
Mã hàng : TM-20A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMP-10A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMP-10A
Mã hàng : TMP-10A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM350A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM350A
Mã hàng : TMPM350A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM250A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM250A
Mã hàng : TMPM250A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM175A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM175A
Mã hàng : TMPM175A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM150A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM150A
Mã hàng : TMPM150A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM120A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM120A
Mã hàng : TMPM120A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM100A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM100A
Mã hàng : TMPM100A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM75A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM75A
Mã hàng : TMPM75A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM60A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM60A
Mã hàng : TMPM60A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM50A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM50A
Mã hàng : TMPM50A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM40A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM40A
Mã hàng : TMPM40A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM30A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM30A
Mã hàng : TMPM30A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM25A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM25A
Mã hàng : TMPM25A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM20A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM20A
Mã hàng : TMPM20A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM15A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM15A
Mã hàng : TMPM15A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM10A
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT TMPM10A
Mã hàng : TMPM10A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-2.0/12.5-500L
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-2.0/12.5-500L
Mã hàng : TM-W-2.0/12.5-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-2.0/12.5-330L
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-2.0/12.5-330L
Mã hàng : TM-W-2.0/12.5-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-2.0/8-500L
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-2.0/8-500L
Mã hàng : TM-W-2.0/8-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-2.0/8-330L
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-2.0/8-330L
Mã hàng : TM-W-2.0/8-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-1.6/12.5-500L
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-1.6/12.5-500L
Mã hàng : TM-W-1.6/12.5-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-1.6/8-500L
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-1.6/8-500L
Mã hàng : TM-W-1.6/8-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-V-1.05/12.5-500L
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-V-1.05/12.5-500L
Mã hàng : TM-V-1.05/12.5-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-V-1.05/12.5-330L
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-V-1.05/12.5-330L
Mã hàng : TM-V-1.05/12.5-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-1.0/8-500L
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-1.0/8-500L
Mã hàng : TM-W-1.0/8-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-1.0/8-330L
MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-1.0/8-330L
Mã hàng : TM-W-1.0/8-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ ĐẦU NỔ CHẠY BẰNG XĂNG TM-V-0.25/8-100L
MÁY NÉN KHÍ ĐẦU NỔ CHẠY BẰNG XĂNG TM-V-0.25/8-100L
Mã hàng : TM-V-0.25/8-100L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-2.0/12.5-500L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-2.0/12.5-500L
Mã hàng : TM-W-2.0/12.5-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-2.0/12.5-330L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-2.0/12.5-330L
Mã hàng : TM-W-2.0/12.5-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-2.0/8-500L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-2.0/8-500L
Mã hàng : TM-W-2.0/8-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-2.0/8-330L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-2.0/8-330L
Mã hàng : TM-W-2.0/8-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-1.6/12.5-500L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-1.6/12.5-500L
Mã hàng : TM-W-1.6/12.5-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-1.6/8-500L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-1.6/8-500L
Mã hàng : TM-W-1.6/8-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-1.05/ 12.5-500L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-1.05/ 12.5-500L
Mã hàng : TM-V-1.05/ 12.5-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-1.05/12.5-330L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-1.05/12.5-330L
Mã hàng : TM-V-1.05/12.5-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-1.0/8-500L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-1.0/8-500L
Mã hàng : TM-W-1.0/8-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-1.0/8-330L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-1.0/8-330L
Mã hàng : TM-W-1.0/8-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.9/8-500L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.9/8-500L
Mã hàng : TM-W-0.9/8-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.9/8-330L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.9/8-330L
Mã hàng : TM-W-0.9/8-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.67/12.5-500L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.67/12.5-500L
Mã hàng : TM-W-0.67/12.5-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.67/8-500L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.67/8-500L
Mã hàng : TM-W-0.67/8-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.67/12.5-330L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.67/12.5-330L
Mã hàng : TM-W-0.67/12.5-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.67/8-330L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.67/8-330L
Mã hàng : TM-W-0.67/8-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-330L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-330L
Mã hàng : TM-V-0.6/8-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-230L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-230L
Mã hàng : TM-V-0.6/8-230L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-180L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-180L
Mã hàng : TM-V-0.6/8-180L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-330L(220V)
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-330L(220V)
Mã hàng : TM-W-0.36/8-330L(220V)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-330L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-330L
Mã hàng : TM-W-0.36/8-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-230L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-230L
Mã hàng : TM-W-0.36/12.5-230L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-230L(220V)
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-230L(220V)
Mã hàng : TM-W-0.36/8-230L(220V)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-230L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-230L
Mã hàng : TM-W-0.36/12.5-230L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-230L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-230L
Mã hàng : TM-W-0.36/8-230L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-180L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-180L
Mã hàng : TM-W-0.36/12.5-180L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-180L(220V)
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-180L(220V)
Mã hàng : TM-W-0.36/8-180L(220V)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-180L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-180L
Mã hàng : TM-W-0.36/12.5-180L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-180L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-180L
Mã hàng : TM-W-0.36/8-180L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-120L (220V)
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-120L (220V)
Mã hàng : TM-W-0.36/12.5-120L (220V)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-120L (220V)
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-120L (220V)
Mã hàng : TM-W-0.36/8-120L (220V)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-120L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-120L
Mã hàng : TM-W-0.36/8-120L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-120L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-120L
Mã hàng : TM-W-0.36/8-120L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS 2 ĐẦU NÉN, 2 MOTO TM-V-0.25/12.5x2-230L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS 2 ĐẦU NÉN, 2 MOTO TM-V-0.25/12.5x2-230L
Mã hàng : TM-V-0.25/12.5x2-230L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS 2 ĐẦU NÉN, 2 MOTO TM-V-0.25/8x2-230L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS 2 ĐẦU NÉN, 2 MOTO TM-V-0.25/8x2-230L
Mã hàng : TM-V-0.25/8x2-230L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-180L(380V)
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-180L(380V)
Mã hàng : TM-V-0.25/8-180L(380V)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L
Mã hàng : TM-V-0.25/12.5-180L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-180L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-180L
Mã hàng : TM-V-0.25/8-180L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-120L (380V)
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-120L (380V)
Mã hàng : TM-V-0.25/8-120L (380V)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L
Mã hàng : TM-V-0.25/12.5-120L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-120L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-120L
Mã hàng : TM-V-0.25/8-120L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-70L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-70L
Mã hàng : TM-V-0.25/8-70L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-180L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-180L
Mã hàng : TM-V-0.17/8-180L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-120L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-120L
Mã hàng : TM-V-0.17/8-120L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-70L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-70L
Mã hàng : TM-V-0.17/8-70L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM- V-0.12/8 - 70L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM- V-0.12/8 - 70L
Mã hàng : TM- V-0.12/8 - 70L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 120L
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 120L
Mã hàng : TM- OF750x3- 120L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 70L
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 70L
Mã hàng : TM- OF750x3- 70L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x2- 70L
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x2- 70L
Mã hàng : TM- OF750x2- 70L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Đối tác